គម្រោងអ៊ីនធឺណិត Roaming ប្រទេសថៃ | សែលកាត

រីករាយជាមួយគម្រោងអ៊ីនធឺណិត ROAMING ពេលអ្នកធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅប្រទេសថៃ!

បង្ហោះរូបភាពស្អាតៗរបស់អ្នកពេលអ្នកទៅដើរលេងនៅប្រទេសថៃជាមួយគម្រោងអ៊ីនធឺណិត Roaming ប្រទេសថៃ ដោយចំណាយទាបបំផុតត្រឹមតែ $5 តែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីភ្ជាប់ ចូលទៅកាន់ Cellcard App > ទំព័រដើម-> ស្វែងរក -> សេវាអន្តរជាតិ ហើយជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ភ្ជាប់។
ដើម្បីរីករាយជាមួយ គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming សូមជ្រើសរើសដៃគូរបស់យើង នៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃ។

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង

ជម្រើសទី 1 ៖ ចុចលេខកូដខ្លី

 

ជម្រើសទី 2៖ ភ្ជាប់តាម Cellcard App
ចូលទៅក្នុង Cellcard App រួចធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម៖

 

របៀបក្នុងការប្រើប្រាស់សេវា Data Roaming

 

ប្រព័ន្ធ iOS៖

  1. ​សូមចូលទៅកាន់ Setting > ចុច Cellular ​​
  2. ចុច ON Cellular Data > ចុចលើ Cellular Data Options
  3. ​​ចុចយក On សម្រាប់ Data roaming​​បំពេញពាក្យ cellcard នៅលើ APN ​

 

ប្រព័ន្ធ Android៖

  1. ​សូមចូលទៅកាន់ Setting
  2. ​ចូលទៅ Navigate to Connections > ជ្រើសរើស Mobile Networks > ចុច On Data Roaming
  3. បំពេញពាក្យ cellcard នៅលើ APN ​

 

ចំណាំ៖

  • អ្នកត្រូវតែស្ថិតនៅប្រទេសដែលអ្នកភ្ជាប់គម្រោង
  • អ្នកបានភ្ចាប់គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនឹងភ្ជាប់ទៅសេវារបស់ក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់ពួកយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ (បើសិនជាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមិនអាចភ្ជាប់សេវាដោយស្វ័យប្រវត្តិសូម ចុចភ្ជាប់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលជាដៃគូរបស់ពួកយើង)

ពាក់ព័ន្ធ

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!