កញ្ចប់អ៊ីនធើណិត DATA+ | សែលកាត

ទទួលបានអ៊ីនធើណិតបន្ថែមពេញមួយថ្ងៃជាមួយសេវាកម្ម Data+​!

មានពេលមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវការទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតបន្ថែមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់! ដូចនេះហើយ បានជាយើងមានកញ្ចប់អ៊ីនធើណិតបន្ថែមគឺ Data+!

ជាមួយ Data+ អ្នកអាចទទួលបានអ៊ីនធើណិតបន្ថែមពីលើគម្រោង សែលកាតសេរី+ បានក្នុងតម្លៃទាប ចាប់ពី $0.25 ដែលទទួលបានអ៊ីនធើណិត 1GB សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ 24ម៉ោង ។ មិនថាអ្នកត្រូវការអ៊ីនធើណិតសម្រាប់ការលេងបណ្តាញសង្គម លេងហ្គេម មើលរឿងកម្សាន្ត ឬ ទាញយកឯកសារធំៗ Data+ អាចជួយអ្នកបាន!

ចុច *1610*1# ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង Data+!

DATA+

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:1 GB
សុពលភាព:1 ថ្ងៃ
តម្លៃ:1000 រៀល (25 សេន)
*1610*1#

របៀបផ្ញើលើគម្រោង Data+ ទៅមិត្តភក្តិ: សូមចុច *1610*1*លេខទូរស៍ព្ទ #

ដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យរបស់អ្នក: សូមចុច #823#

 

ចំណាំ៖ ការផ្តល់ជូននេះ នឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីធានបានថា អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវានេះ គ្មានការរំខានណាមួយ។ ការភ្ជាប់សេវានេះ នឹងត្រូវកាត់លុយពីគណនីគោល។ គ្រប់ការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ របស់ គម្រោង Data+ អាស្រ័យទៅលើសុពលភាព របស់កញ្ចប់ដែលបានភ្ជាប់នោះ។

 

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!