សំណួរ-ចម្លើយ | សែលកាត

ទទួលដំបូន្មាន ចម្លើយ និងព័ត៌មាន

តើខ្ញុំអាចទទួលបានទិន្នន័យបូកបន្ថែមទៅគម្រោងបន្ទាប់របស់ Time To Rise បានដោយរបៀបណា?

ទិន្នន័យដែលនៅសល់នឹងត្រូវបូកបន្ថែមទៅគម្រោងបន្ទាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ប្រសិនបើអ្នកបន្តភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញឱ្យបានមុនថ្ងៃផុតកំណត់។

តើ Time To Rise គឺជាអ្វី?

គឺជាគម្រោងតែមួយគត់ដែលបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងសែលកាត ផលិតកម្មបារមី វណ្ណដា និង Spotify។ គ្រប់គម្រោង Time To Rise ទាំងអស់ផ្តល់ជូនទិន្នន័យស្តាប់តន្រ្តី Spotify ឥតកំណត់ តេ និងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតដ៏ច្រើនគាប់ចិត្ត រួមទាំងការបូកបន្ថែមទិន្នន័យដែលនៅសល់រយៈពេលមួយឆ្នាំ។

តើអតិថិជនដែលមិនបានភ្ជាប់គម្រោង Time To Rise អាចទទួលបានទិន្នន័យសម្រាប់ស្តាប់តន្រ្តីលើ Spotify ឥតកំណត់ដែរឬទេ?

មានតែអតិថិជនដែលបានភ្ជាប់គម្រោង Time To Rise ប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបាននូវទិន្នន័យស្តាប់តន្រ្តី Spotify ឥតកំណត់នេះ។

គម្រោង Time To Rise អាចភ្ជាប់បានដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចជ្រើសរើសគម្រោង Time To Rise បានដូចខាងក្រោម៖

Time To Rise 4,000 រៀល ចុច *1788*1#

Time To Rise 24,000 រៀល ចុច *1788*2#

ឬអាចចូលទៅកាន់ Cellcard App ដើម្បីភ្ជាប់៖ https://bit.ly/ccappdl

តើអតិថិជនអាចដោនឡូត Spotify តាមរបៀបណា?

អ្នកអាចដោនឡូត Spotify បាននៅ Play Store សម្រាប់ Android និង App Store សម្រាប់ iOS ឬចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូត៖ https://bit.ly/3xBbXUl

តើអាចពិនិត្យមើលគណនី Time To Rise បានដោយរបៀបណា?

សូមចុច #1201# ឬចូលមើលតាម Cellcard App៖ https://bit.ly/ccappdl

ប្រសិនបើខ្ញុំជាអតិថិជនដែលភ្ជាប់គម្រោង Time To Rise តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់គម្រោង និងសេវាបន្ថែមផ្សេងទៀតបានដែរឬទេ?

សម្រាប់រាល់គម្រោង និងសេវាបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានស្រាប់ គឺអនុញ្ញាតិឱ្យប្រើជាមួយគម្រោង Time To Rise បាន លើកលែងតែគម្រោង Big Love និង ដូរលុយអស្ចារ្យ។

តើគម្រោង Time To Rise គឺជាគម្រោងដែលភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិមែនដែរទេ?

ពិតមែនហើយ! គម្រោងនេះនឹងបន្តឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិរាល់ពេលផុតកំណត់ ឬពេលដែលគម្រោងអ្នកអស់មុនកំណត់ តែគណនីរបស់អ្នកមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តគម្រោងឡើងវិញ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់ទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនដើម្បីសុំជំនួយ?

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ +85512812812

ប្រអប់សំបុត្រអេឡិចត្រូនិច៖ customercare@cellcard.com.kh

គេហទំព័រ ៖ www.facebook.com/CellcardFanPage

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការហៅចេញ និងផ្ញើសារ ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិត Roaming?

[+][លេខកូដប្រទេស & លេខទូរស័ព្ទ]

ឧទាហរណ៍៖

តេ ឬផ្ញើសារ ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ៖ +85512812812

តេ ឬផ្ញើសារ ទៅកាន់ប្រទេសថៃ៖ +6626474491

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្តាច់សេវា Roaming?

ដើម្បីផ្តាច់សេវា Roaming សូមចុច *1784*0#

សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android តើត្រូវជ្រើសរើសបណ្តាញសម្រាប់ Roaming ដូចម្តេច?

– សូមចូលទៅកាន់ Setting ហើយជ្រើសយក Connections

– ជ្រើសរើស Mobile Networks

– ចុចយក On សម្រាប់ Data Roaming

– ចុច Search Networks ហើយជ្រើសរើសបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iOS តើត្រូវជ្រើសរើសបណ្តាញសម្រាប់ Roaming ដូចម្តេច?

– សូមចូលទៅកាន់ Setting

– ជ្រើសរើស Carrier

– ចុចយក ON សម្រាប់ Data Roaming

– ចុចយក OFF សម្រាប់ Automatic ហើយជ្រើសយកបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

ខ្ញុំអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ពេលកំពុង Roaming ដោយរបៀបណា?

 • ជម្រើសទី 1៖ *1203* លេដកូដ 14ខ្ទង់# ហើយចុចបញ្ជូន។ ឧទាហរណ៍៖ *1203*23345678345678#
 • ជម្រើសទី 2៖ បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអនឡាញតាមរយៈ Cellcard App និងគេហទំព័ររបស់ Cellcard (ជម្រើសទូទាត់ប្រាក់៖ Visa, Master Card, Union Pay, Wing, Alipay, Acleda, ABA Pay)
 • ជម្រើសទី 3៖ បញ្ចូលទឺកប្រាក់តាមរយៈគណនី Mobile Banking (Wing, សេវាកម្មកាបូបលុយ, កម្មវិធីធនាគារ)

តើខ្ញុំឆែកមើលទឹកប្រាក់ក្នុងពេល Roamingដោយរបៀបណា?

សូមចុច *1201# ដើម្បីឆែកមើលទឹកប្រាក់របស់អ្នក។

ខ្ញុំអាចដឹងថា ខ្ញុំបានភ្ជាប់គម្រោងដោយជោគជ័យ ឬមិនជោគជ័យដោយរបៀបណា?

អ្នកនឹងទទួលបានសារជូនដំណឹង នៅពេលដែលអ្នកបានភ្ជាប់គម្រោងជោគជ័យ។ 

តើការតេជាសំឡេង និងផ្ញើ មាននៅក្នុងគម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ដែរឬទេ?

អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ គឺមិនមាននៅក្នុងគម្រោងទេ។ ការតេចេញ តេចូល និងការផ្ញើសារ គឺនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃទៅតាមតម្លៃ Roaming ទូទៅរបស់យើង។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់គម្រោង តើការប្រើសេវា Roaming នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវារបៀបណា?

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ Roaming របស់អ្នក នឹងត្រូវបានគិតថ្លៃទៅតាមតម្លៃ Roaming ទូទៅ។

ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើប្រតិបត្តិករដែលមិនមែនជាដៃគូ តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming បានដែរឬទេ? 

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវា Roaming របស់ប្រតិបត្តិករដែលមិនមែនជាដៃគូ អ្នកនឹងត្រូវគិតថ្លៃទៅតាមតម្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង។ គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming គឺអាចប្រើប្រាស់បានតែជាមួយប្រតិបត្តិករជាដៃគូ របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ 

តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់គម្រោងនៅប្រទេសផ្សេងគ្នាបានដែរឬទេ?

អ្នកអាចប្រើប្រាស់គម្រោងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងបាន ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនោះ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទគម្រោងដូចគ្នា។

ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើអស់ គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming តើការគិតថ្លៃសេវាត្រូវបានគិតបែបណា? 

ប្រសិនបើអ្នកប្រើអស់ គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming របស់អ្នក អត្រា Roaming នឹងត្រូវបានអនុវត្ត។ អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោងអ៊ីនធើនណិត Roaming បន្ថែមទៀត ដោយចុច *1785#

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល 30ថ្ងៃទេ តើខ្ញុំនៅតែអាចប្រើគម្រោងបានទេ? 

គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming របស់អ្នកមានសុពលភាពត្រឹមតែ ៣០ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ហើយនឹងត្រូវលុបចោល បន្ទាប់ពីថ្ងៃផុតសុពលភាព។

ប្រសិនគម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming មិនដំណើរការ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចដែរ? 

សូមបិទទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ហើយបើកដំណើរការសារជាថ្មី។ 

ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើគម្រោងរបស់អ្នក ដំណើរការឬយ៉ាងណា សូមចូលទៅកាន់ Cellcard App របស់យើង។  

សូមបើកដំណើរការ Network Setting របស់អ្នកជាថ្មី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត៖ 

ប្រព័ន្ធ iOS: Settings – General – Reset – Reset network settings 

ប្រព័ន្ធ Android: Settings – Connections – Mobile networks – access point names – select access – Reset to default 

ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែកើតមានដដែល​ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ 

*លេខទំនាក់ទំនងបន្ទាន់៖ +85512812812 

*អ៊ីម៊ែលទំនាក់ទំនងសម្រាប់ជំនួយបន្ថែម៖ customercare@cellcard.com.kh 

*Facebook សម្រាប់ជំនួយ៖ www.facebook.com/CellcardFanPage 

ត្រួតពិនិត្យ ឬ ផ្តាច់សេវាកម្មដោយខ្លួនឯងដោយរបៀបណា?

ត្រួតពិនិត្យ ឬ ផ្តាច់គម្រោងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ សូមចុច *1200#  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចទីនេះ

តើ PlayGame Unlimited អាចប្រើប្រាស់បានតែជាមួយអតិថិជនរបស់សែលកាតមែនទេ?

អាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មិនថាជាអតិថិជនសែលកាត ឬក៏មិនមែនជាអតិថិជនសែលកាត

តើគម្រោង PlayGame Unlimited គឺជាអ្វី?

គម្រោង PlayGame Unlimited គឺជាប្រភេទគម្រោងដែលត្រូវភ្ជាប់ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាន ដោយក្នុងនោះមានផ្តល់ជូននូវទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតឥតដែនកំណត់សម្រាប់ការលេង PUBGM និង MLBB  ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតបន្ថែមសម្រាប់ហ្វេសប៊ុក និងទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតទូទៅសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រជាដើម អតិថិជនក៏នឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជាច្រើនដូចជា PlayCoins និងការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខដោយ PlayGame Unlimited Partners ជាដើម 

តើ PlayCoins គឺជាអ្វី?

PlayCoins គឺជាសមតុល្យទឹកប្រាក់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ PlayGame Unlimited។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ PlayCoins ដើម្បីទិញរូបិយប័ណ្ណហ្គេម ទិញរបស់របរផ្សេងៗ និងប្តូរយកការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខជាដើម 

តើនរណាខ្លះអាចភ្ជាប់គម្រោង PlayGame Unlimited?

អតិថិជនសែលកាតបង់ប្រាក់ជាមុនទាំងអស់ សុទ្ធតែអាចភ្ជាប់គម្រោង PlayGame Unlimited 

តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់គម្រោង PlayGame Unlimited ដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានដែរឬទេ?

មិនអាចទេ។ អ្នកមិនអាចភ្ជាប់គម្រោងដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានទេ ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្តូរទៅគម្រោងដែលធំជាងមុនបាន 

តើអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងរបស់ខ្ញុំនឹងបាត់បង់ដែរឬទេ បន្ទាប់ពីខ្ញុំប្តូរទៅគម្រោងធំជាងមុនវារួច? 

បន្ទាប់ពីអ្នកដំឡើងគម្រោងរួច អ្នកនៅតែអាចប្រើប្រាស់គម្រោងចាស់ និងគម្រោងថ្មីដូចខាងក្រោមនេះ 

អត្ថប្រយោជន៍  លទ្ធផលបន្ទាប់ពីដំឡើងគម្រោងរួច 
ទិន្នន័យឥតដែនកំណត់សម្រាប់ PUBGM​ & MLBB   ប្តូរទៅគម្រោងថ្មី 
ទិន្នន័យសម្រាប់ហ្វេសប៊ុក  កញ្ចប់នៅសល់ នឹងត្រូវយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយកញ្ចប់ថ្មី 
ទិន្នន័យបន្ថែម  កញ្ចប់នៅសល់នឹងត្រូវយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយកញ្ចប់ថ្មី 
Play Coins  Play Coins ដែលនៅសល់ នឹងត្រូវយកទៅបូកបន្ថែមទៅគម្រោងថ្មី  

ហើយសុពលភាព នឹងរក្សានៅដដែល។ 

សុពលភាព  • សុពលភាពនៅសល់នឹងបន្បន្ថែមតរហូតដល់គម្រោងបច្ចុប្បន្ន អស់សុពលភាព
• អតិថិជននឹងទទួលបានសុពលភាពអាស្រ័យទៅតាមគម្រោងដែលពួកគេបានភ្ជាប់ 

 

 

តើខ្ញុំអាចរក្សាទុក ឬក៏ព្រីនយកបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ដើម្បីទុកជាឯកសារយោងបានឬទេ?

បន្ទាប់​ពី​លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​បង្កាន់ដៃ​បង់​ប្រាក់​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​រក្សាទុក​ឬ​ព្រីន​ក៏​បាន​។​

តើខ្ញុំអាចប្រើធនាគារអេស៊ីលីដាដើម្បីទូទាត់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតដោយរបៀបណា?

ជំហាន​ទី ១៖ បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​

ជំហានទី​២៖ បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើស​រើស​យក ធនាគារអេស៊ីលីដា សម្រាប់​វិធីនៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​

ជំហានទី ៤៖ បំពេញ​ទម្រង់​ព័ត៌មាន​របស់​ ធនាគារអេស៊ីលីដា

o ជ្រើសរើសជំរើសទូទាត់ (គណនីធនាគារអេស៊ីលីដា / សាច់ប្រាក់ ATM ធនាគារអេស៊ីលីដា )

o បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនី

o បញ្ចូល OTP

តើខ្ញុំអាចប្រើ Union Pay ដើម្បីទូទាត់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតដោយរបៀបណា?

ជំហាន​ទី ១៖ បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​

ជំហានទី​២៖ បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើស​រើស​យក Union Pay សម្រាប់​វិធីនៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​

ជំហានទី ៤៖ បំពេញ​ទម្រង់​ព័ត៌មាន​របស់​ Union Pay

តើខ្ញុំអាចប្រើកាត Visa ឬកាត Master ដើម្បីទូទាត់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតដោយរបៀបណា?

ជំហាន​ទី ១៖ បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​

ជំហានទី​២៖ បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើស​រើស​យក កាត​ Visa ឬកាត Master សម្រាប់​វិធីនៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​

ជំហានទី​ ៤៖ ជ្រើស​រើស​យក​ទម្រង់​ព័ត៌មាន​

 • ឈ្មោះម្ចាស់​កាត​
 • លេខ​កាត
 • លេខសំងាត់ CVV/CVC
 • ថ្ងៃផុតសុពលភាព

តើខ្ញុំអាចប្រើ Alipay ដើម្បីទូទាត់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតដោយរបៀបណា?

ជំហាន​ទី ១៖ បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​

ជំហានទី​២៖ បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើស​រើស​យក Alipay សម្រាប់​វិធីនៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​

ជំហានទី ៤៖ ប្រើកម្មវីធី​ Alipay ដើម្បី​ថត​ QR Code ​ដែល​នៅ​លើអេក្រង់​

តើខ្ញុំអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតដោយប្រើវីងដោយរបៀបណា?

ជំហាន​ទី ១៖ បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​

ជំហានទី​២៖ បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើស​រើស​យក​វីង​សម្រាប់​វិធីនៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​

ជំហានទី ៤៖ បង្កើត​លេខ​កូត​សំងាត់​ដើម្បីបញ្ចប់​ការ​ទិញ​របស់​អ្នក​​

របៀប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​លេខ​កូត​សំងាត់​

១. ចុច​ *989#

២. បញ្ចូល​លេខគណនី​វីង​របស់​លោក​អ្នក​

៣. ជ្រើស​រើស​លេខ​កូត​ ៦​ខ្ទង់​

៤. បញ្ចូល​លេខ​កូត​សំងាត់​ ៤​ខ្ទង់របស់​អ្នក​

៥. លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លេខ​កូត​ ៦​ខ្ទង់​នៅ​លើ​អេក្រង់​របស់​អ្នក​សម្រាប់ការ​បង់​ប្រាក់​

របៀប​ក្នុង​ការ​ង្កើត​លេខ​កូត​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី​វីង​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​

១. បើក​កម្មវិធី Wing Money App ​​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​

២. ចូល​ទៅ​កាន់​ការ​កំណត់​

៣. ជ្រើសរើស​លេខ​កូត​ ៦ខ្ទង់​

៤. បញ្ចូល​លេខ​កូត​សំងាត់​ ៤​ខ្ទង់​របស់​អ្នក​

៥. អេក្រង់​ថ្មី​នឹង​បង្ហាញអ្នក​ពី​លេខ​កូត​ ៦ខ្ទង់​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​

តើការទូទាត់អាចធ្វើឡើងដោយវិធីណាខ្លះ ?

លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​បាន​តាម​រយៈ កាត​ Visa  Master  Union Pay វីង(Wing), ធនាគារអេស៊ីលីដា និង Alipay ​

តើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតជាអ្វី?

ការ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​តាម​អ៊ីនធើណិត​គឺជា​សេវា​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​​បែបឌីជីថល​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​បាន​​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ប្រើ​កាត​កោស​។ ការ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​តាម​អ៊ីនធើណិត​នេះ​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​បង់ប្រាក់​តាម​អ៊ីនធើណិត​ផង​ដែរ​។

តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើខ្ញុំជួបប្រទះបញ្ហាណាមួយ ឬទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលមិនចូលក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ?

សូម​​ទំនាក់​ទំនង​ទៅ​កាន់​ 812

តើប៊ូតុងពន្យាយបន្ថែមនេះទុកសម្រាប់ធ្វើអ្វី?

ប៊ូតុងពន្យាអាចឲ្យអ្នកបង្កើនចមនួនការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកដែលអ្នកសល់ឲ្យបានចំនួនខ្ពស់បំផុតដល់ទៅ 7 ថ្ងៃ។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល 24 ម៉ោងក្រោយចាប់ផ្ដើម/ ពន្យារ ការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកហើយនោះ អ្នកនឹងមានថ្ងៃសល់ចំនួន 7 ថ្ងៃ។ ដូចនេះត្រូវប្រាកដថាអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិញ ដើម្បីរក្សាឲ្យការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកនៅសកម្ម។

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមាន 7 ថ្ងៃនៃការជីករ៉ែ?

បែបនេះទើបអ្នកមិនចាំបាច់ឲ្យកម្មវិធីដើរចោលរហូត ដែលវាស៊ីថ្ម និងអ៊ីនធើណិត។ ផ្ទុយមកវិញ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវចូលទោក្នុងកម្មវិធីម្ដងក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីរក្សាឲ្យការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកសកម្ម។

ការប្រើប្រាស់នេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតច្រើនឬទេ?

ទេ! ដូចដែលការរុករកមិនបានដំណរការនៅក្នុងឧបករណ៍ គឺទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតតិចតួចបំផុត។

តើខ្ញុំអាចជីកបានដល់លឿនបំផុតប៉ុន្មាន?

ចំនួនដែលអ្នកអាចរុករកអាចប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរ ដូចនេះហើយគឺមិនមានលេខកំណត់តែ ១ នោះទេ អ្វីដែលល្អបំផុតនោះគឺការធ្វើ គឺជាការចាកចេញ វាដំណើរលើអេនដ្រយក្នុងអំឡុងពេលមួយ និងវាស់ស្ទង់ចំនួនដែលអាចរកបាន។

ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវថតរូបខ្លួនឯង?

យើងសួរថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រូបថត ២- ៣ សន្លឹកដើម្បីបើកដំណើរការបណ្ដាញផ្ទុករបស់អ្នកដើម្បីបង្កាករណីមានគណនីជាន់គ្នា។ យើងប្រើប្រាស់ការដាក់បញ្ចូលឯកសាររបស់អ្នកដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាអ្នកគឺជាមនុស្សពិតប្រាកដ។ យើងមិនចែករំលែករូបភាពទាំងនេះជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយ។

វិធីបើកដំនើរការការុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកយ៉ាងម៉េច?

ជាដំបូងអ្នកត្រូវតម្រូវឲ្យថតរូបខ្លួនឯង ថតចមលងនូវកាយវិការមួយ។ នៅពេលដែលអ្នកដាក់បញ្ចូលវារួចហើយ ការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុករបស់អ្នកនឹងដំណើរការ។ ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនឹងត្រូវការគូររូបតំណាងនៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកហើយធ្វើការថតរូបជាមួយវា។ នៅពេលដែលរូបថតរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយ ការចំណាយរបស់បណ្ដាញផ្ទុកនឹងត្រូវបានដោះសោរហើយអេឡិចត្រូនៀមដែលអ្នកបានរកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈានដល់ម្រិតដែលទឹកប្រាក់អាចទទួលបាន។

តើវាដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្ដេច?

ពេលមួយដែលអ្នកបានបើកដំណើរកការការរុករកលើបណ្ដាំញផ្ទុកលើគណនីរបស់អ្នក អ្នកនឹងទទួលបានរកអេឡិចត្រូនៀមដោយមិនចាំបាច់រក្សាទុកកម្មវិធីឲ្យនៅដមនើរការជាប់នៅលើឧបករណ៍ឡើយ។ រាល់ការរុករកគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាញ ដូចនេះធ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភពីអ្វីឡើយ។ អ្នកទទួលបាន 7 ចំនួនថ្ងៃនៃការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកមុនពេលដែលការរុករកនឹងឈប់។ បន្ទាប់មក 24 ម៉ោងនៃការចាប់ផ្ដើមការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុក អ្នកអាចពង្រីកចំនួននៃការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកដែលអ្នកផ្ទុកពីមុនទៅកាន់ 7 ចំនួនថ្ងៃ ដូចនេះប្រាកដថាអ្នកត្រឡប់មកកម្មវិធីវិញយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីដំណើរការការរុករករបស់អ្នក។

តើការរុករងលើបណ្ដាញផ្ទុកគឺជាអ្វី?

ការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកគឺជាវិធីថ្មីនៃការរកប្រាក់ ETN នៅលើទូរស័ព្ទដៃ។ វានាំយកនូវបទពិសោធន៍នៃការទទួលយកគ្រីបតូខិរិនស៊ីដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃជាមួយភាពគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការរុករក ឧបករណ៍ជំនាញឬ បណ្ដាញអ៊ីនធើណិតដែលមានលំនឹង។

តើគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ គឺជាអ្វី?

គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារសិទ្ធិស្មើៗគ្នារបស់អតិថិជនក្នុងការទទួលបានសេវាអ៊ីនធើណិតរបស់សែលកាត។ ជាមួយគោលបំណងនេះ គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ នឹងដើរតួជាអ្នកតាមដានមើលការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលមិនសមរម្យនិងមិនសមហេតុផល ដែលអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការប្រើប្រាស់ និងបទពិសោធន៍របស់អតិថិជនផ្សេងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍សម្រាប់ការបំពានគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវដោយអតិថិជនមានដូចជា អតិថិជនប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតសែលកាតសម្រាប់ហាងកាហ្វេ អ៊ីនធើណិតប្រអប់ស៊ីមកាត ឬអតិថិជនដែលលក់សេវាអ៊ីនធើណិតដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាដើម។ នៅពេលអតិថិជនឈានដល់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដោយមិនសមរម្យ ឬដោយរំលោភបំពាន នោះក្រុមហ៊ុនសែលកាតសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់បន្ថយល្បឿនទិន្នន័យ ឬក្នុងករណីផ្សេងៗទៀត អាចបញ្ឈប់សេវាកម្មដើម្បីការពារអតិថិជនភាគច្រើនទៀតដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

តើខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងដោយជោគជ័យ ឬមិនជោគជ័យ ដោយរបៀបណា?

អ្នកនឹងទទួលបានសារជូនដំណឹង ​នៅពេលដែលអ្នកបានភ្ជាប់គម្រោងដោយជោគជ័យ។

តើការតេ និងការផ្ញើសារ ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេ?

មិនត្រូវបានបញ្ចូលទេ! ការតេចេញ ការតេចូល និងការផ្ញើសារ នឹងត្រូវគិតថ្លៃទៅតាមអត្រា Roaming របស់យើង៖ សូមចុចមើលទីនេះ ដើម្បីឆែកមើលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។

ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើប្រាស់សេវា Roaming របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូ តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់គម្រោង អ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ បានដែរឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវា Roaming របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូ នោះអ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃជាមួយអត្រាតម្លៃបង់ប្រាក់ជាមុន (Pay-as-you-go)។ គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ គឺអាចប្រើប្រាស់បានតែជាមួយប្រតិបត្តិករដែលជាដៃគូរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ សូមចុចទីនេះ

តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោងតែមួយ នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នាបានដែរឬទេ?

ពិតជាបាន។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់គម្រោងតែមួយនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនេះមានប្រភេទគម្រោងដូចគ្នា។

តើខ្ញុំអាចបើករង្វាន់បានដោយរបៀបណា?

អ្នកឈ្នះ នឹងទទួលបានសារជូនដំណឹង ដើម្បីមកទទួលរង្វាន់នៅការិយាល័យកណ្តាលសែលកាត។

តើអាំងប៉ាវ $888 អាចយកទៅប្រើសម្រាប់អ្វីខ្លះ?

អាំងប៉ាវ​ $888 អាចប្រើសម្រាប់ ការតេក្នុងប្រព័ន្ធ ផ្ញើសារ ឬលេងអ៊ីន​ធើ​ណិត សុពលភាព 3 ថ្ងៃ

តើអតិថិជនគម្រោងឬសេវាណាខ្លះដែលអាចទទួលបានអាំងប៉ាវទាំងអស់នេះ?

អាំងប៉ាវពិសេសៗទាំងនេះ គឺសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលភ្ជាប់សេវា BIG LOVE សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ ឬ​ 4G ស៊ីមនាគរីករាយ ក្នុងកំលុងពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានអាំងប៉ាវពិសេសៗនេះ?

ភ្ជាប់ ឬ ភ្ជាប់ឡើងវិញសេវាណាមួយដូចជា៖

*សេវា BIG LOVE

– BIG LOVE $2 ចុច *898*200# ឬ តេទៅ 898

– BIG LOVE $8 ចុច *898*800# ឬ តេទៅ 898

*សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ

–  ដូរលុយអស្ចារ្យ $1 ចុច *169*100# ឬ តេទៅ 169

–  ដូរលុយអស្ចារ្យ $2 ចុច *169*200# ឬ តេទៅ 169

* 4G ស៊ីមនាគរីករាយ

– 4G ស៊ីមនាគរីករាយ $2 ចុច *9888*2# ឬ តេទៅ 9888

– 4G ស៊ីមនាគរីករាយ $8 ចុច *9888*8# ឬ តេទៅ 9888

ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់?

នៅពេល​ដែល​​អ្នក​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ​អ្នក​​នឹង​ទទួល​បាន​សារ​ផ្តល់​ដំណឹង​ពី​រង្វាន់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។​ ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​និង​រង្វាន់​ធំទាំងអស់​ នឹង​ត្រូវ​​ប្រកាស​នៅក្នុងការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ការ​ចាប់​រង្វាន់ ​​តាម​ហេ្វសប៊ុក​    ផេករបស់​សែលកាត​ រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ពុធ ម៉ោង​ 11​ថ្ងៃ​ត្រង់​។ អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ទាំង​អស់ នឹងត្រូវទំនាក់ទំនងតាមរយៈ ​​ 012 812 812 ដើម្បីជូន​ដំណឹង​។

អ្នកណាខ្លះអាចចូលរួមក្នុងប្រូម៉ូសិននេះ?

គ្រប់អតិថិជនសែលកាតគម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុនដែលបញ្ចូលលុយចាប់ពី 5000៛ ($1.25) ឬ 10000៛ ($2.50) ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ ចាប់ពី ថ្ងៃទី 14 សីហា ឆ្នាំ 2020 ដល់ ថ្ងៃទី 31 មករា ឆ្នាំ 2021។ 

បើខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃហើយតើខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍និងរង្វាន់ធំដែរឬទេ?

ប្រាកដណាស់! អ្នកនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់។

តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោងតែមួយ នៅប្រទេសផ្សេងគ្នាទេ?

ប្រាកដណាស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់គម្រោងតែមួយ សម្រាប់ប្រទេសផ្សេងគ្នាបានក្នុងករណីដែលប្រទេសទាំងនោះស្ថិតក្នុងប្រភេទគម្រោងតែមួយ។

ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើអ៊ីនធើណិត Roaming របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូ តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោង Unlimited Roaming Internet បានឬទេ?

អ្នកមិនអាចប្រើ Unlimited Roaming Internet របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូនោះទេ។ សូមចុចទីនេះ ដើម្បីមើលប្រតិបត្តិករដែលជាដៃគូរបស់យើង។

តើធ្វើយ៉ាងណាទើបខ្ញុំអាចតេចេញបាន?

[+][លេខកូដប្រទេស + លេខទូរស័ព្ទ]

ឧទាហរណ៍ៈ

 • ​តេទៅកម្ពុជា៖ +85512812812
 • ​​​តេក្នុងប្រទេសថៃ៖ +6626474491

តើការតេ និងផ្ញើសារមានបញ្ចូលនៅក្នុង Unlimited Roaming Internet ដែរឬទេ?

ទេ! ការតេចូល ការទទួលការតេចូល និង SMSMO នឹងត្រូវបានគិតថ្លៃសេវាបន្ថែមអាស្រ័យលើតម្លៃជាក់ស្ដែង។ សូមចុច ទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងបានជោគជ័យ?

អ្នកនឹងទទួលបានសារជូនដំណឹងក្រោយពេលអ្នកភ្ជាប់បានជោគជ័យ។

តើខ្ញុំអាចដំណើរការ Unlimited Roaming Internet តាមរយៈ Cellcard App ដោយរបៀបណា?

សូមចូលទៅកាន់ Cellcard App => សេវាកម្មអន្តរជាតិ => អ៊ីនធើណិតនៅក្រៅប្រទេស រួចជ្រើសរើសគម្រោងដែលអ្នកត្រូវការ។

តើអ្វីជាគោលការណ៍ប្រើប្រាស់សមរម្យ?

គោលការណ៍ប្រើប្រាស់សមរម្យត្រូវបានអនុវត្ត គឺការផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមណែនាំ រាល់គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន របស់សែលកាត មិនគួរប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំនងអាជីវកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មនោះទេ ពីព្រោះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកការប្រើប្រាស់ពីបណ្តាគណនី ឬលេខទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ញើសារជាអក្សរ ឬ ការហៅទូរស័ព្ទ ឬ ការរំខានគ្រប់រូបភាពដែលមានលក្ខណៈ ហួសកម្រិតក្នុងគោលបំនងអាជីវកម្មផ្សេងៗ។

តើរយៈពេលនៃការបង់រំលោះមានរយៈពេល ប៉ុន្មានដែរ?​

បាទ/ចាសបង រយៈពេលនៃការបង់រំលោះគឺមានរយៈ​
6ខែ រឺ 12ខែទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់បង

ចុះបើខ្ញុំចង់បង់ផ្តាច់តើអាចបង់បានទេ?​

បាទ/ចាស អ្នកអាចបង់ផ្តាច់បាន​ ពេលណាក៏បានដោយមិនមានគិតថ្លៃសេវាឡើយ

បើខ្ញុំបង់យឺតតើមានការពិន័យអ្វីទេ?

មិនមានការពិន័យ​​ប៉ុន្តែនិងត្រូវមានប្រវត្តិរូបមិនល្អក្នុងប្រព័ន្ធ​ Credit Baureu of Cambodia

តើបងអាចធ្វើការខ្ចីទិញទូរស័ព្ទបានប៉ុន្មានគ្រឿង?

បងអាចស្នើសុំខ្ចីទិញទូរស័ព្ទបានតែមួយគ្រឿង​ក្នុងកំចីម្តង

តើការបង់ប្រាក់បងត្រូវធ្វើការបង់ប្រាក់រៀងរាល់​ ថ្ងៃណា ជារៀងរាល់ខែ?

ទៅតាមការកំណត់ក្នុងតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ

តើម៉ូដែលទូរស័ព្ទណាខ្លះដែលបងអាចទិញបាន?

សំរាប់ម៉ូដែលទូរស័ព្ទគឺបងអាចជ្រើសរើសបង់រំលោះបានគ្រប់ ម៉ូដែលទូរស័ព្ទ ដែលបងចង់បានដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $2,000

ដើម្បីធ្វើការខ្ចីបានតើបងត្រូវមាន​ឯកសារអ្វីខ្លះ?

ដើម្បីធ្វើការខ្ចីបានបងត្រូវមានឯកសារដូចជា៖
– អត្តសញ្ញាណប័ត្រ ឬ Passport
– សៀវភៅគ្រួសារឬ លិខិតស្នាក់នៅ
– លិខិតបញ្ចាក់​ប្រាក់ខែ

តើបងអាចធ្វើការបង់ប្រាក់រំលោះប្រចាំខែតាមរយៈណាដែរ?​

ចំពោះការបង់ប្រាក់ បងអាចធ្វើការបង់បាននៅតាមសាខាធានាគារ​ Cathay Bank ណាមួយនៅជិតបងបំផុត​

តើអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្មានភាគរយដែរ?

ចំពោះអាត្រាការប្រាក់គឺ​​ត្រឹមតែ1.5%ក្នុងមួយខែ​ ហើយការបង់​រំលោះវិញ គឺ ថយទាំងនិងការជារៀងរាល់ខែ
និងមិនមានការគិតថ្លៃសេវាផ្សេងៗទេ

តើខ្ញុំអាចស្នើសុំខ្ចីបានទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានដែរ?​

អ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីរហូតបានដល់ 2000ដុល្លាសំរាប់ទិញទូរស័ព្ទម៉ូដែលណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត

1. តើខ្ញុំអាចដកយក RoS Diamonds យ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចទាញយកត្បូង RoS របស់អ្នកនៅក្នុង Cellcard App។ តាមតំណភ្ជាប់ នៅទីនេះ 

2. ខ្ញុំមិនទទួលបាន gift code របស់ខ្ញុំទេបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ RoS Player Pack ។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួល gift code សូមទូរស័ព្ទ ជជែកជាមួយភ្នាក់ងារ ឬតេលេខ 812 ដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយ។

3. តើខ្ញុំអាចប្រើ 5GB របស់ខ្ញុំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អ៊ិនធើណិតផ្សេងទៀតបានទេ?

ពិតជាបាន។ អ្នកអាចប្រើ 5GB របស់អ្នកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតផ្សេងទៀត។

4. តើខ្ញុំអាចផ្តាច់ RoS Player Pack យ៉ាងដូចម្តេច? សូមចូលទៅកាន់ Cellcard App។ ដោនឡូតនៅទីនេះ៖ តំណភ្ជាប់

សូមចូលទៅកាន់ Cellcard App  ដោនឡូតនៅទីនេះ

5.តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោង RoS Player Packs ច្រើនដង?

ទិន្នន័យ RoS Player Pack របស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកច្រើនកន្លែង។ កន្លែងនីមួយៗនឹងមានសុពលភាពសផ្សេងគ្នា។ ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងយកតាមការភ្ជាប់ចុងក្រោយ។

តើខ្ញុំអាចប្រើលេខទូរស័ព្ទសែលកាតបានចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍មួយជាមួយសេវា eSIM??

អ្នកអាចប្រើបានរហូតដល់ទៅ 8 គណនី។

តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាចម៉េចបើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខូច ឬបាត់?

ដំបូងអ្នកត្រូវទាក់ទងទៅកាន់សេវាបម្រើអតិថិជនសែលកាត 812 ដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការលេខទូរស័ព្ទនោះ។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចទៅកាន់ការិយាល័យសែលកាតណាមួយដែលនៅជិតអ្នកបំផុតរួច ស្នើសុំ QR កូដថ្មីដើម្បីប្រើប្រាស់លេខរបស់អ្នកឡើងវិញ។

តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវលុបគណនី eSIM របស់ខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំយកទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍ទៅជួសជុលដែរឬទេ?

អ្នកគួរតែលុបគណនី eSIM របស់អ្នកទាំងអស់ចោលមុនពេលដែលអ្នកយកទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍ទៅជួសជុល។ អ្នកអាចដោនឡូតគណនីរបស់អ្នកយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីជួសជុលរួច។

តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់គណនីដែលមានស្រាប់នៅលើទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលប្រើជាមួយ eSIM បានដែរឬទេ?

ប្រាកដណាស់!​ ដំបូងអ្នកត្រូវដក eSIM ចេញពីទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ចាស់របស់អ្នក។  បន្ទាប់មកអ្នកអាចដោនឡូតគណនី eSIM របស់អ្នកដាក់ទៅក្នុងទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ថ្មីរបស់អ្នក។

ចុងក្រោយគឺ ត្រូវស្កេន QR កូដថ្មី (ដែលនឹងផ្ដល់ជូនដោយក្រុមការងារសែលកាត) ដើម្បីដោនឡូតគណនីដាក់ទៅក្នុងទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ថ្មីរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំអាចប្ដូរ eSIM ផ្សេងមកប្រើគណនី Cellcard eSIM បានដែរឬទេ?

ប្រាកដណាស់! អ្នកអាចសម្រេចចិត្ត លុបចោល បើកប្រើគណនីដែលមានស្រាប់ ដោនឡូតគណនីផ្សេងទៀត ឬដាក់បន្ថែមគណនីទៅក្នុង eSIM របស់អ្នក។

តើនរណាអាចទទួលបានការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​លើ​ថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី?

អតិថិជនCellcardទាំងអស់អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី។

តើការបញ្ចុះតម្លៃមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

អ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះរតម្លៃពិសេស រហូតដល់ 15%។

តើការធ្វើដំណើរទៅទិសដៅណាខ្លះដែលនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ?

ការផ្តល់ជូននេះគឺអាចរកបាននៅគ្រប់ទិសដៅនៃការហោះហើររបស់ Malaysia Airlines ដែលចេញដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះ។ (អាស្រ័យលើ កៅអី Class និងជើងហោះហើរដែលមាន)

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ?

វិធីក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​​ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​៖​

 • ដើម្បី​ទទួល​​បាន​ សូម​ចុច​នៅទីនេះ​ ហើយ​ផ្តល់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដើម្បីស្នើសុំលេខកូដ
 • កក់សំបុត្រយន្តហោះ ទីនេះ
 • ជ្រើសរើសទីកន្លែងដែលអ្នកធ្វើដំណើរ ទិសដៅ កាលបរិច្ឆេទ ចំនួន​អ្នកដំណើរ និងប្រភេទ​កៅអី
 • បំពេញ Promo Code
 • បញ្ជាក់ និងបង់ថ្លៃកក់

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើការកក់?

អ្នកត្រូវចុចលើតំណភ្ជាប់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ចែកចាយដោយក្រុម​ហ៊ុន​ Cellcard តាមរយៈសារជាអក្សរ ឬ Facebook។

ជំហានទី 1: បន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់ទំព័រវែបសាយរបស់យើង សូមជ្រើសទិសដៅ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ កាលបរិច្ឆេទ​ចេញដំណើរ​ និង​   ត្រឡប់​មកវិញ រួច​សូមជ្រើសរើសចំនួនអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរ និងបញ្ចូលcoupon code នៅខាង​ក្នុង​ប្រអប់ promo code ​ហើយ​សូមចុចលើ Book Now​។​

ជំហានទី 2: ជ្រើសរើសជើងហោះហើរសម្រាប់ការចេញដំណើរ​និងត្រលប់មកវិញ បន្ទាប់មកជ្រើស​រើស​ថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះសរុបដែល​រួមបញ្ចូលពន្ធព្រលានយន្តហោះដែល​នឹង​បង្ហាញនៅលើអេក្រង់របស់អ្នក រួច​ចុចលើ Continue

ជំហានទី 3: បញ្ចូល​ព័ត៌មានចាំបាច់​ទាំងអស់ រួច​ចុចលើContinue

ជំហានទី 4: ដំណើរការ និងជ្រើសរើសរបៀបនៃការបង់ប្រាក់។

ចំណាំ: បន្ទាប់ពីការទូទាត់បញ្ជាក់ សំបុត្រនឹ​ងត្រូវ​បាន​​ផ្ញើទៅអ៊ីម៉ែលរបស់​លោក​អ្នក។

តើខ្ញុំ អាចប្រើ coupon code ដើម្បីអនុវត្តលើការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ីបានដែរឬទេ?

ទេ​ អ្នកមិនអាចប្រើ coupon code ដើម្បីស្នើសុំការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមពីការផ្តល់​ជូន​របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ីទេ​។

សម្រាប់ខចែង​​ និងលក្ខខណ្ឌសំបុត្រយន្តហោះ សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី​ដូច​ខាងក្រោមនេះ៖

– ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការកក់សំបុត្រ

– លក្ខខណ្ឌ​តម្លៃ​

– ថ្លៃឈ្នួល

* ខចែក​ និងលក្ខខណ្ឌ​អាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយមិនចាំបាច់ជម្រាប​ទុក​ជាមុន។

តើឯកសារតម្រូវអ្វីខ្លះដែលអាចបង់រំលស់បាន?

 • អត្តសញ្ញាណប័ត្រឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • អាយុចាប់ពី ១៨ -៦៥ ឆ្នាំ
 • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬ  Pay slip
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នានៅ
 • រស់នៅក្នុងអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នយ៉ាងតិច ៣​ខែ
 • បម្រើការងារនៅកន្លែងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងតិច ៣​ខែ

តើនរណារដែលអាចធ្វើការបង់រំលស់បាន?

បច្ចុប្បន្ននេះ សម្រាប់តែអតិថិជនដែល មានទីលំនៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចធ្វើការបង់រំលោះបាន!

តើការស្នើរសុំរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានទទួលបានការយល់ព្រម ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ?

ការស្នើរសុំរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានទទួលបានការយល់ព្រម ពី អ៊ីអនក្នុងរយៈពេល 1-2 ថ្ងៃ!

ប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរអត់មានលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែតើបង់បានទេ?

ក្នុងករណីនេះ អ៊ីអននិងចុះទៅសិក្សាបន្ថែម។

តើតម្រូវឲ្យមានប្រាក់កក់ទេ?

មិនតម្រូវឲ្យមានប្រាក់កក់ទេ!

តើមានមធ្យោបាយណាខ្លះក្នុងការបង់?

មធ្យោបាយក្នុងការបង់ប្រាក់អាចធ្វើបាន តាមរយៈ Wing, True Money, ធនាគារ អេស៊ីលីដា, ធនាគារ Maybank, ធនាគារចិន, ធនាគារ Campu  ធនាគារ CIMB។

តើទីតាំងណាខ្លះដែលអាចបង់រំលស់បាន?

អ្នកអាចបង់រំលស់បាន  នៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់របស់ការិយាល័យក្រុមហ៊ុនសែលកាតនៅភ្នំពេញ។

តើអ្នកអាចស្នើរសុំបង់រំលស់បានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាន? រយៈពេលប៉ុន្មាន?

អ្នកអាចស្នើរសុំបង់រំលស់បានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ $100<= $3,000 ដោយមានជម្រើសក្នុងការបង់ក្នុងរយៈពេល​ 6ខែ​ 12​ខែ ឬ 18ខែ!

តើអត្រាការប្រាក់ ប៉ុន្មាន %?

អត្រាការប្រាក់ ១.៥%​ ក្នុងមួយខែ!

តើខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនីរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ដើម្បី ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនីរបស់អ្នក សូមចុច #823# ឬតេទៅ 823

តើខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក សូមចុច *012#

តើខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យ ការចុះឈ្មោះគណនី របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ការចុះឈ្មោះគណនី របស់អ្នក សូមចុច #5656#

តើអ្វីទៅជាការដាច់សេវាពេលកំពុងទូរស័ព្ទ?

ការដាច់សេវា គឺជាការកាត់ផ្ដាច់ភ្លាមៗក្នុងពេលកំពុងទូរស័ព្ទក្នុងប្រព័ន្ធដោយសារមានបញ្ហារអាក់រអួលមួយចំនួនពី​បណ្ដាញសេវា។

តើអ្វីទៅជាការហៅក្នុងប្រព័ន្ធ? តើអ្វីទៅជាការហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធ?

ការហៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺជាការហៅទូរស័ព្ទរវាងលេខពីរដែលមានស្ថិតក្នុងបណ្តាញតែមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ ទាំងអ្នកហៅ និងអ្នកទទួលការហៅគឺសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសែលកាត។

ការហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធ (ឬការហៅឆ្លងប្រព័ន្ធ) គឺជាការហៅទូរស័ព្ទដែលធ្វើឡើងរវាងលេខទូរស័ព្ទពីរដែលស្ថិតនៅបណ្តាញពីរផ្សេងគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកហៅកំពុងហៅទៅកាន់លេខដែលកំពុងប្រើបណ្តាញផ្សេងទៀតពីខ្លួន។

ខ្ញុំបានប្តូរមកប្រើសែលកាត តែនៅតែមិនអាចដំណើរការអ្វីបាន។ តើខ្ញុំគួរអ្វី​យ៉ាងណា?

ពិនិត្យមើលការកំណត់ APN របស់អ្នក។ ការចូលប្រើបណ្តាញទូរស័ព្ទថ្មីមានន័យថាអ្នកត្រូវកំណត់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឲ្យ ‘ស្វែងរកឃើញ’ បណ្តាញណាមួយដែលអ្នកចង់ប្រើ។ ស្វែងរកការកំណត់ APN នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ហើយវាយបញ្ចូលពាក្យ ‘Cellcard’ ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើបែបនេះហើយ អ្នកនៅតែជួបបញ្ហា សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 012812812 ឬ 812 ក្រុមការងារសែលកាតនឹងជួយអ្នក។

តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ អ៊ីនធើណិត 4G របស់ សែលកាត ដោយរបៀបណា?

ជាដំបូង​ សូមប្រាកដថា​​ ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគាំទ្រប្រើប្រាស់សេវា 4G បាន។ អ្នកអាចស្វែងរកមើលទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃសមរម្យជាច្រើន​ នៅទំព័រទូរស័ព្ទ នៅលើគេហទំព័រទូរស័ព្ទរបស់យើង។ ប្រសិនបើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក គាំទ្រប្រើប្រាស់សេវា 4G បានហើយនោះ សូមប្រាកដថាអ្នកបានបើកសេវា 4G នៅលើ Setting ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ងាយស្រួលបំផុត។ ដើម្បីដឹងឲ្យច្បាស់ថា តំបន់ដែលអ្នករស់នៅ មានសេវា 4G ឬអត់នោះ សូមចុចមើលពីបណ្តាញសេវា 4G របស់​ សែលកាត នៅទីនេះ! 

តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលសមតុល្យ និងគម្រោងដែលខ្ញុំភ្ជាប់យ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចត្រួតពិនិត្យអ្វីៗដែលអ្នកមាននៅក្នុងគណនីសែលកាតរបស់អ្នកបានដោយងាយស្រួលជាមួយ កម្មវិធី Cellcard។ អ្នកអាចទាញយកវាបានដោយឥតគិតថ្លៃពី App Store ឬ Google Play Store ។ ជាមួយនឹង កម្មវិធី Cellcard អ្នកក៏អាចភ្ជាប់គម្រោងនានាយ៉ាងងាយស្រួល ដោយមិនចាំបាច់ចងចាំលេខកូដខ្លីៗទេ។ អ្នកក៏អាចប្រើ USSD ដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យរបស់អ្នកបានដូចគ្នា ដោយគ្រាន់តែចុច #124# ឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខHotlineរបស់សែលកាត ដើម្បីពិនិត្យមើលគម្រោងភ្ជាប់របស់អ្នក។

តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតរបស់ខ្ញុំ?

វិធីល្អបំផុតទីមួយដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យគឺត្រូវប្រាកដថាមានតែកម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងប្រើប៉ុណ្ណោះដែលបានបើកការកំណត់ទិន្នន័យ។ គួរចងចាំថាកម្មវិធីទាំងអស់ត្រូវការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការអាប់ដេត។ដូច្នេះអ្នកនឹងសន្សំសំចៃទិន្នន័យប្រសិនបើអ្នកកំណត់ការបិទទិន្នន័យទៅលើកម្មវិធីណាដែលអ្នកមិនសូវប្រើជាទៀងទាត់។ ងាយៗដោយគ្រាន់តែរកការកំណត់ទិន្នន័យនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយកំណត់ ‘បិទ’ ឬ ‘បើក’ ទៅលើកម្មវិធីណាមួយ នៅពេលណាដែលអ្នកចង់បាន។

វិធីទីពីរក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគឺត្រូវដឹងអំពីគុណភាពនៃវីដេអូដែលអ្នកមើល។ កាលណាគុណភាពកាន់តែធំច្បាស់ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនឹងអស់ច្រើនដូចគ្នា។

តើអ្វីជាការភ្ជាប់បន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ? ហើយហេតុអ្វីបានជាវាកាត់លុយរបស់ខ្ញុំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលលុយហើយ?

ការភ្ជាប់សារជាថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិ គឺជាការកំណត់ផែនការដែលប្រព័ន្ធបានបន្តគម្រោងរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលគម្រោងផុតកំណត់ ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងទេ។ វាមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែលរវល់ខ្លាំង ដោយពួកគេមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីគម្រោងដែលពួកគេភ្ជាប់ជាប្រចាំ ហើយពួកគេនឹងទទួលបានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្រប់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើគម្រោងរបស់អ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ គណនីដើមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានកាត់ទឹកប្រាក់ចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងណាមួយដែលបានផុតកំណត់ហើយ។ នេះជាមូលហេតុដែលអ្នកសម្គាល់ឃើញថានៅពេលអ្នកបញ្ចូលទឹកប្រាក់មានការកាត់ទឹកប្រាក់ភ្លាមៗ។ វាប្រហែលជាមកពីគម្រោងណាមួយរបស់អ្នកដែលបានភ្ជាប់សារជាថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដើម្បីដឹងថាគម្រោងណាខ្លះដែលត្រូវបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ រឺក៏លោកអ្នកចង់លុបចោលការភ្ជាប់ឡើងវិញណាមួយ សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខHotlineរបស់សែលកាត លេខ 012812812 ឬ 012 ។ អ្នកក៏អាចទាញយកកម្មវិធី Cellcard ដោយឥតគិតថ្លៃពី Apple store ឬ Google Play Store ផងដែរ។

តើអ្វីទៅជា ការផ្អាកការហៅចេញ និង ការផ្អាកការហៅចេញ-ចូល?

ការផ្អាកការហៅចេញ គឺស៊ីមកាតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការហៅចេញ ប៉ុន្តែនៅតែអាចទទួលការហៅចូលបាន។ ការផ្អាកការហៅចេញ-ចូល គឺនៅពេលដែលស៊ីមកាតមិនអាចធ្វើការហៅ ឬមិនអាចទទួលទូរស័ព្ទបាន។

តើគណនីគោល និងលុយបន្ថែមខុសគ្នាដូចម្ដេច?

គណនីគោល គឺជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកលុយនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូល។ លុយបន្ថែម គឺជាទឹកប្រាក់បន្ថែមដោយ “ឥតគិតថ្លៃ” (ឬក៏ជាសេវាកម្មណាមួយ) ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជន។

តើខ្ញុំអាចមើលលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី Cellcard Club នៅឯណា?

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​កម្ម​វិធី​ Cellcard Club មាន​នៅ​ទីនេះ​​

តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលការសន្សំផ្កាយនៅឯណា?

នៅ​ខាង​ក្រោម menu « My Stars »​។ កម្មវិធី ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ផ្កាយ​ដែល​បាន​សន្សំក្នុង​រយៈពេល​3ខែ​។​

តើខ្ញុំអាចមើលរង្វាន់ និងការផ្តល់ជូនដែលខ្ញុំបានបើកនៅឯណា?

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​រង្វាន់​បាន​នៅ« My Rewards »​។ កម្មវិធី ​នឹង​បង្ហាញពី​រង្វាន់​និង​ការ​ផ្តល់​ជូន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បើក​ក្នុង​រយៈពេល​3ខែ​។​

តើខ្ញុំអាចទទួលយកការផ្តល់ជូនពិសេសតាមរបៀបណា?

រាល់​ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេសនេះ​ នឹង​មាន​ប៊ូតុងដាក់ថា​​ «យក»។ លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចុច​លើ​ប៊ូតុង «​​យក» ហើយ​រង្វាន់​និង​ការ​ផ្តល់​ជូន​នោះ​នឹង​ជា​របស់​អ្នក​ដោយ​រក្សាទុក​នៅ​ « My Rewards »។ « My Rewards »រក្សាទុក​រង្វាន់​និង​ការ​ផ្តល់​ជូន​នានា​ដែល​អ្នក​បាន​បើក​ក្នុង​រយៈពេល​ 3 ខែ​។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ចុច​លើ​ការ​ផ្តល់​ជូន​លើ​ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ កម្មវិធី​នឹង​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​ភ្លាម​ៗ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​លើ​រង្វាន់​ជា​វត្ថុ​ នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លេខ​កូត (QR ឬ​ e-voucher​)ដើម្បី​ទៅ​បើក​រង្វាន់​នៅ​ភ្នាក់ងារ​ណា​មួយ​​នៃកន្លែងផ្តល់សេវាអតិថិជនសែលកាត ​ ឬ ​កន្លែងរបស់ដៃគូសហការយើង។​ បង្ហាញ​លេខ​កូដរបស់​អ្នក​ទៅកាន់កន្លែងផ្តល់សេវាអតិថិជនសែលកាត ​ ឬ ​កន្លែងរបស់ដៃគូសហការ​សែលកាត ដើម្បី​បើក​រង្វាន់។​ នៅពេល​អ្នក​បាន​បើក​រង្វាន់​ហើយ ប៊ូតុង​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ «បាន​បើក​រួច​»។​

តើខ្ញុំនឹងទទួលបានឯកសិទ្ធិភាពអ្វីខ្លះពី Cellcard Club?

ឯកសិទ្ធិភាព ​និង​ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​​​ដែល​នឹង​ទទួល​បាន​អាស្រ័យ​ទៅ​លើកម្រិតCellcard Club ​។ កម្រិតCellcard Club ​នីមួយៗ​​ផ្តល់​ជូនអ្នក​ជា​ពិសេស​ និង​ពី​ដៃ​គូ​របស់​យើង​។ ពិនិត្យ​ការ​ផ្តល់ជូន​ពិសេស​ដែល​ផ្តល់​ដល់​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ទៀងទាត់​​ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​រំលង​ឱកាស​ពិសេសៗ​! ​

តើខ្ញុំអាចបង្កើនកម្រិតដោយរបៀបណា?

ដើម្បី​ឲ្យ​កម្រិតCellcard Club ​​កាន់តែ​ខ្ពស់ អ្នក​ត្រូវ​រក​ចំនួន​ផ្កាយ​​ឲ្យ​គ្រប់។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​សន្សំ​ផ្កាយ​បាន​គ្រប់​ហើយអ្នក​នឹង​​​​ឈានទៅកម្រិតបន្ទាប់ ហើយក៏ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​​​បន្ថែម​ទៀត​។ ចំនួន​ផ្កាយ​សម្រាប់​ការបន្ត​ទៅ​កម្រិតផ្សេង​ទៀត​ នឹង​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​។​

តើខ្ញុំនឹងត្រូវបន្ថយកម្រិតដែរឬទេ?

លោក​អ្នក​ នឹង​ត្រូវ​បន្ថយ​ឬ​កំណត់​មក​កម្រិតCellcard Club ទាប​វិញ​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​មាន​ចំនួន​ផ្កាយ​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​រក្សារ​នៅ​​កម្រិតCellcard Club ​​ដែល​អ្នក​កំពុងមាន​។ កម្រិតCellcard Club ​របស់​អ្នក ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​ មួយខែ​ម្តង​ ហើយ​ពួក​យើង​នឹង​​ផ្តល់​ដំណឹង​នៅពេលមានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​។

តើសុពលភាពនៃការលេងមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

ឱកាស​ក្នុង​ការ​លេង​​មាន​រយៈពេល 14ថ្ងៃ​ដោយ​រាប់​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នៃ​ការ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​។ សម្រាប់ព័ត៌មាន​លម្អិត​មាន​នៅខាង​ក្រោម​ menu ​ហ្គេម Shake‘n Win ។ ពួក​យើង ​នឹង​ផ្ញើរ​ការ​ជូន​ដំណឹង​ទៅលោក​អ្នកនៅ​ពេល​ដែល​កម្មវិធី​ជិត​ហួស​កំណត់​ ហើយ​​​​អ្នក​មិន​ទាន់​​ចូល​ទៅ​លេង​​វា។​

តើខ្ញុំអាចលេងហ្គេម Shake‘n Win ដោយរបៀបណា?

លោក​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ឱកាស​ក្នុង​ការ​លេង​ហ្គេម​ Shake‘n Win បានរាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​យ៉ាង​តិច​1ដុល្លារ។ ចំនួន​ដង​នៃ​ការ​លេង​​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ ​កម្រិត Cellcard Club ​របស់​អ្នក​។​

ចំនួន​ដង​នៃ​ការ​លេង​កំណត់​ដោយ​កម្រិត​​៖

កម្រិត​​ដំបូង ៖ លេង​ 1​ដង

កម្រិតដែក ៖​ លេង​ 2​ដង

កម្រិតត្បូងទទឹម ៖ លេង​ 2​ដង

កម្រិតត្បូងកណ្តៀង ៖ លេង​ 3​ដង

កម្រិតមាស ៖ លេង​ 3ដង

រាល់​ពេល​លេង លោក​អ្នក​នឹង​មាន​ឱកាស​ជ្រើស​រើស​រង្វាន់​ភ្លាម​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​។​

ដើម្បី​លេង លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ ក្រឡុក ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ហើយ​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​នៅ​លើ អេក្រង់ ​​ទូរស័ព្ទ​។​

តើផ្កាយនីមួយៗមានសុពលភាពប៉ុន្មានខែ?

សញ្ញាផ្កាយ​នីមួយៗ​មាន​សុពល​ភាព  3ខែ​រាប់​ចាប់​ពី​ពេលដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​វា។​

តើអតិថិជនដែលបង់ប្រាក់ប្រចាំខែអាចចូលរួមក្នុង Cellcard Club បានដែរឬទេ?

អតិថិជន​បង់​ប្រាក់​ប្រចាំ​ខែ​របស់​សែលកាត នឹងអាច​ចូល​រួម​ក្នុង Cellcard Club ​បាន​នៅ​ពេល​ក្រោយ​ទៀត​។​

តើមានភាសាអ្វីខ្លះនៅលើកម្មវិធីCellcard App?

ភាសា​នៅ​​លើ​កម្ម​វិធី ​Cellcard App រួម​មាន​ភាសា​ខ្មែរ​ អង់​គ្លេស​ និង​ចិន​។

តើយើងត្រូវការផ្កាយប៉ុន្មានដើម្បីបន្តទៅកម្រិតផ្សេងទៀត?

កម្រិត​​ដំបូង ៖ 0 – 30 ​ផ្កាយ​

​កម្រិតដែក ៖​ 31 – 50 ផ្កាយ​

កម្រិតត្បូងទទឹម ៖​ 51 – 500 ​ផ្កាយ​

កម្រិតត្បូងកណ្តៀង ៖ 501 – 2000 ​ផ្កាយ​

កម្រិតមាស ៖ 2001 ផ្កាយ​ ឡើង​ទៅ​

លោក​អ្នក​​អាច​ចូល​ទៅ​មើល status bar ​ដោយ​ប្រើ​ចំនួន​ផ្កាយ​ដែល​តម្រូវ​សម្រាប់​កម្រិតCellcard App ​នៅលើ​គេហទំព័រ Cellcard Club ​​របស់​អ្នក​ក្នុង​កម្មវិធី​ Cellcard App។

តើកម្រិតក្នុង Cellcard Club មានប៉ុន្មានកម្រិត?

កម្មវិធី​ក្នុង Cellcard Club ​មាន​ចំនួន​ ៥កម្រិត​។

កម្រិត​​ដំបូង ៖ 0 – 30 ​ផ្កាយ​

​កម្រិតដែក ៖​ 31 – 50 ផ្កាយ​

កម្រិតត្បូងទទឹម ៖​ 51 – 500 ​ផ្កាយ​

កម្រិតត្បូងកណ្តៀង ៖ 501 – 2000 ​ផ្កាយ​

កម្រិតមាស ៖ 2001 ផ្កាយ​ ឡើង​ទៅ​

កម្រិត​នីមួយ​ៗ​នឹង​អនុញ្ញាតឲ្យ​សមាជិក​របស់​ខ្លួ​ន​​ទទួល​បាន​រង្វាន់​និង​បទពិសោធន៍​​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​ពួកគេ​បន្ត​ទៅកម្រិតបន្ទាប់​ក្នុង Cellcard Club ។​

តើ Cellcard Club ជាអ្វី?

Cellcard Club គឺជា​កម្ម​វិធី​ដែល​ត្រូវ​បាន​​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍ ​និង​បទពិសោធន៍​ដ៏អស្ចារ្យ​ដល់​​អតិថិជន​របស់​ក្រុម​ហ៊ុនសែលកាត​​តាម​រយៈការ​ផ្តល់​រង្វាន់​​ជា​ទឹក​ប្រាក់​​បន្ថែម​និង​រង្វាន់​ពិសេសៗ​ដទៃទៀត​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​បាន​​បន្ត​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទសែលកាត។ ​នេះ​ជាការ​ថ្លែងអំណរអរគុណ​ដល់​អតិថិជនដែលស្មោះស័គ្រ្មប្រើសេវា​​របស់​​សែលកាត។

អត្ថប្រយោជន៍​និង​រង្វាន់​​ដែលត្រូវ​​​បាន​ផ្តល់​​ដោយ Cellcard Club ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ន័យ​​បំពេញ​បន្ថែម​នូវ​ការរស់​នៅ​បែបឌីជីថល​​ ការ​​ផ្តល់​ជូន​ប្រាក់​រង្វាន់​លើ​​អ៊ីន​ធើ​ណិត​ ការភ្ជាប់គម្រោងដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ និង​ឱកាស​ក្នុង​ការ​ឈ្នះ​ទូរស័ព្ទ smartphones ​ជា​ច្រើន​ទៀត​។​

កម្ម​វិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ផ្តល់​ជូន​​​ទៅ​គ្រប់​អតិថិជនរបស់សែលកាត​​ទាំង​អស់​។​​ ដើម្បីចូល​រួម​ក្នុង Club ​​ លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែដោនឡូត​​កម្ម​វិធី Cellcard App ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​លោក​អ្នក​ ចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​ និង​យល់ព្រម​លក្ខខណ្ឌ​របស់ Cellcard Club​។​

តើកម្មវិធីនេះដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

Cellcard Club បានបង្កើតឡើងជាមួយ​សមាជិកភាព​​ចំនួន​ ៥​កម្រិត។​ ដើម្បី​ទៅដល់កម្រិត​នីមួយៗ លោក​អ្នក​ត្រូវ​ប្រមូលផ្កាយ​​ដែល​អាច​រក​បាន​តាម​ការបញ្ចូលលុយ​។ បញ្ចូលលុយ​កាន់​តែ​ច្រើន​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួលបាន​ផ្កាយ​កាន់​តែ​ច្រើន​ ដែល​នឹង​​ជួយ​​ឲ្យ​អ្នក​ឡើងទៅកាន់​កម្រិតកាន់​តែ​ខ្ពស់ ​និង​រីក​រាយ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​​និង​ប្រាក់​បន្ថែម​ជា​ច្រើន​ទៀត​​។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំង​​​នេះ​រួម​​មាន​​ អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹងប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​ ផលិត​ផល​​ល្អៗ​ សេវាផ្តល់ជូន​ពិសេស និង​ឯកសិទ្ធិ​ផ្តាច់​មុខ​ពី​ដៃ​គូ​របស់​ពួក​យើង​។ កម្រិតខុស​គ្នា ទំហំ​នៃ​រង្វាន់​ក៏ខុស​គ្នាផង​ដែរ​។​

បន្ថែម​ពី​នេះ​ទៀត​ ​ Cellcard Club ក៏​នឹង​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ឱកាស​ក្នុង​ឈ្នះ​រង្វាន់​ភ្លាម​ៗ​ រាល់​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​ក្នុង​គណនី​យ៉ាង​តិច​ ​1ដុល្លារ។​ រង្វាន់​មាន​ដូចជា ការ​ផ្តល់​ជូន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ ​ក៏ដូចជាការផ្តល់ជូនជា​សម្ភារៈ​នានា​។ រង្វាន់​ទាំង​នេះ​​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​​ចំនួន​ដែល​មាន​ក្នុង​ស្តុក​។​

ដើម្បី​ចូល​រួម​ក្នុង Club​​ លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ដោន​ឡូត​​កម្ម​វិធី Cellcard App​ រួចចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សមាជិក Cellcard Club​ ​និង​ទទួលយល់ព្រម​​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ Cellcard Club​។ ចំណុចសំខាន់​សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ គឺ​លោក​អ្នកនឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​រយៈពេល​3​​ខែ​មុន គុណ​នឹងរយៈពេលប្រើប្រាស់ជា​មួយ​នឹង​សែលកាត ស្មើរ​នឹង​ចំនួន​ផ្កាយ​ ឬ ​​កម្រិត Cellcard Club។ ​អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននូវផ្កាយស្វាគមន៍ចំនួន 5 នៅពេលដែលអ្នកចូលរួម។

០​៣​ខែ = ១ x ១ដុល្លារ​ ស្មើរ​ចំនួន​ផ្កាយ​

៤​៦​ខែ = ២ x ១ដុល្លារ​ ស្មើរ​ចំនួន​ផ្កាយ​

៧​២៤​ខែ = ៣ x ១ដុល្លារ​ ស្មើរ​ចំនួន​ផ្កាយ​

២​៥​​ឆ្នាំ = ៤ x ១ដុល្លារ​ ស្មើរ​ចំនួន​ផ្កាយ​

៥ឆ្នាំឡើង​​ = ៥ x ១ដុល្លារ​ ស្មើរ​ចំនួន​ផ្កាយ​

នៅ​ពេលដែល​លោក​អ្នក​ក្លាយ​ជា​សមាជិក Club​ លោក​អ្នក​នឹង​អាច​បើក​​​រង្វាន់បាន​​។​

其他预付款SIM卡是否可以迁移到乐龙龙卡计划?

答:可以,只要用户在Cellcard网络上超过30天。

乐龙龙卡是否可以迁移到其他价值计划 ?

答:可以。只要您在乐龙龙卡计划超过30天,您可以迁移到其他计划。

是否可以取消订阅乐龙龙卡的自动更新计划 ?

答:可以。如果您希望停止使用您的乐龙龙卡自动更新,请拨打*9888*0# 或拨打9888 并拨打0。请注意,您订阅的乐龙龙卡过期之后,使用过的数据将按正常的通话费率从主余额收取。从新订阅乐龙龙卡,请拨打9888 并选择您的首选计划,2美金的计划或拨打*9888*2#  或8美金的计划请拨打*9888*8#

我如何可获得免费 Grab 计程车?

答:购买Cellcard乐龙龙卡SIM=> 下载和注册Grab App => 当您预定Grab计程车时,请输入促销代码“CELCH”为了享受共六趟免费Grab计程车价值8,800柬币

我如何可从我的乐龙龙卡计划获得免费3 VAS ?

答:激活了乐龙龙卡计划之后,自动免费3 VAS。订阅免费一个月,一个月后是正常收费。

តើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យថាស៊ីមកាតរបស់ខ្ញុំចុះឈ្មោះរួចហើយឬនៅ ?

ចុច #5656 # រួចចុចបញ្ជូន ។

តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើឈ្មោះស៊ីមកាត របស់ខ្ញុំ មិនត្រឹមត្រូវឬស៊ីមកាត របស់ខ្ញុំមិនទាន់ចុះឈ្មោះ?

អ្នកអាចបញ្ចូលទិន្នន័យថ្មី ឬចុះឈ្មោះឯកសារស៊ីមកាតរបស់លោកអ្នកតាមរយៈបណ្តាញ ដូចខាងក្រោម:

• សូមអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យសែលកាតណាមួយ ភ្ចាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែល មានសុពលភាព។

 • ផ្ញើរូបនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដែលមានសុពលភាពរបស់អ្នក ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក សរសេរនៅខាងក្រោម ទៅកាន់គេហទំព័របណ្តាញសង្គម Facebook: Cellcard SIM Registration
 •   អ៊ីម៉ែល រូបនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដែលមានសុពលភាពរបស់អ្នកទៅ: customercare@cellcard.com.kh
 •    ចុះឈ្មោះ អនឡាញ នៅគេហទំព័រ របស់ក្រុមហ៊ុន: www.cellcard.com.kh/profile

តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលត្រូវការដើម្បីចុះឈ្មោះ ស៊ីមកាត?

អ្នក អាចនាំមកនូវ ការមួយ ឯកសារដូចខាងក្រោម ដូចខាងក្រោម:

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសុពលភាព ឫ
 • ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន របស់បុគ្គលិក រដ្ឋាភិបាល ដែលមានសុពលភាព និងមានអាសយដ្ឋាន របស់អ្នក ឫ
 • ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន របស់ប៉ូលីសជាតិ ឬកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលមានសុពលភាព និងមានអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក ឫ
 • ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន របស់ព្រះសង្ឃ ឫ
 • លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព ឫ
 • សៀវភៅគ្រួសារ ដែលមានសុពលភាព ឫ
 • ប័ណ្ណបើកបរ ដែលមានសុពលភាព

តើខ្ញុំអាច ពិនិត្យមើល ឈ្មោះស៊ីមកាត របស់ខ្ញុំ បានរឺទេ បើខ្ញុំជាអតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ?

អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន និងអតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រចាំខែទាំងអស់អាចពិនិត្យមើល ឈ្មោះស៊ីមកាត របស់ពួកគាត់តាមរយៈ #5656# រួចចុចបញ្ជូន

តើខ្ញុំ ត្រូវការបង់ប្រាក់ សម្រាប់ការពិនិត្យមើល ឈ្មោះស៊ីមកាត របស់ខ្ញុំដែររឺទេ?

មិនត្រូវបានគិតថ្លៃទេ។

តើធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីភ្ជាប់ BIG LOVE ?

អ្នកអាចជ្រើសរើស BIG LOVE របស់អ្នក!

BIGLOVE $1 ទូរស័ព្ទទៅ 898  រួចចុចលេខ 1 ឬចុច *898*100#

BIGLOVE $2 ទូរស័ព្ទទៅ 898  រួចចុចលេខ 2 ឬចុច *898*200#

BIGLOVE $8 ទូរស័ព្ទទៅ 898  រួចចុចលេខ 3 ឬចុច *898*800#

អ្នកក៏អាចផ្ញើកាដូ BIG LOVE ឲ្យមិត្តភក្តិបានផងដែរ!

ដើម្បីផ្ញើ BIGLOVE $1, ចុច *898*លេខទូរស័ព្ទ*100#

ដើម្បីផ្ញើ BIGLOVE $2,  ចុច *898*លេខទូរស័ព្ទ*200#

ដើម្បីផ្ញើ BIGLOVE $8, ចុច *898*លេខទូរស័ព្ទ*800#

 

តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់ សែលកាត BIG LOVE ប្រសិនបើលេខទូរស័ព្ទផ្អាកដំណើរបណ្តោះអាសន្ន ?

អ្នកអាចភ្ជាប់សែលកាត Big Love ពេលគណនីរបស់អ្នកនៅដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ។ ​ប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកផ្អាកដំណើរជាបណ្តោះអាសន្ន សូមបញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនីអ្នក។

តើខ្ញុំអាចផ្ញើកាដូ សែលកាត BIG LOVE ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានទេប្រសិនបើគណនីរបស់គេផ្អាកដំណើរជាបណ្តោះអាសន្ន?

ពិតជាបាន! ពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទទួលបានកាដូ Big Love   លេខទូរស័ព្ទរបស់គេនឹងដំណើរការធម្មតា!

តើគម្រោង Cellcard Executive ជាអ្វី?

Cellcard Executive ជាគម្រោងថ្មីដ៏មានសក្ដានុពលរបស់ Cellcard Executive ថ្មី ដែលអាចឲ្យអតិថិជនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់សេវាបង់ប្រាក់ប្រចាំខែរួមទាំងទឹកប្រាក់កំណត់បន្ថែមសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីប្រើអត្ថប្រយោជន៍គម្រោងអស់ និងអាចប្រើសេវា Roaming តាមតម្រូវការបានផងដែរ។

How do I subscribe my company to the new Cellcard Executive Plans?

សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ 012 999 712 or 712 ដើម្បីទទួលបានការណែនាំនូវគម្រោងដែលសក្ដិសមបំផុតសម្រាប់បំពេញតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតពីយើង។

តើគម្រោង Cellcard Executive Lite ជាអ្វី?

Cellcard Executive Lite គឺស្រដៀងគ្នានឹងគម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុនដែរ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនគ្រប់គ្រងការចំណាយ និងមិនស្មុគស្មាញដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់ពេលវេលា និងទីកន្លែងតាមតម្រូវការ។

តើអ្នកណាខ្លះអាចភ្ជាប់ សេវាដូរលុយអស្ចារ្យបាន?

គ្រប់អតិថិជនសេវាបង់ប្រាក់ជាមុនទាំងអស់ អាចប្រើ សេវា ដូរលុយអស្ចារ្យបាន លើកលែងតែអតិថិជនប្រើទូរស័ព្ទលើតុ គម្រោងសែលកាតធំធំ និងគម្រោងស៊ីមទេសចរ។ លោកអ្នកក៏អាចប្រើគម្រោងដូរលុយអស្ចារ្យបានប្រសិនបើជាលោកអ្នកកំពុងភ្ជាប់គម្រោងសែលកាតណាមួយដូចជា XG តាមចិត្ត ឬ និយាយ ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍គម្រោងដែលបានភ្ជាប់នោះឡើយ។ យ៉ាងណាប្រសិនបើលោកអ្នកភ្ជាប់គម្រោងអស្ចារ្យ $1=$30 នោះការភ្ជាប់គម្រោងរបស់អ្នកនឹងត្រូវជំនួសដោយ សេវា ដូរលុយអស្ចារ្យថ្មី។

តើខ្ញុំអាចដូរលុយតាមសេវាដូរលុយអស្ចារ្យនេះបានច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃដែរទេ?

តើគិតប្រាក់ដូចម្ដេចសម្រាប់សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ?

ចំ៖ ការគិតប្រាក់នឹងអនុវត្តតាមអត្រាតម្លៃនៃគម្រោងដែលលោកអ្នកភ្ជាប់។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនភ្ជាប់គម្រោងណាមួយទេ នោះវានឹងគិតប្រាក់តាមអត្រាតម្លៃធម្មតា។

តើធ្វើដូចម្ដេចទើបខ្ញុំទទួលបាន30នាទីបន្ថែមក្នុងមួយថ្ងៃ?

ការថែម 30នាទី នឹងផ្ដល់ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងគណនីលោកអ្នកបន្ទាប់ ពីដូរលុយបានជោគជ័យ។ សុពលភាពរបស់វា គឺរហូតដល់ម៉ោង 23:59 នៃថ្ងៃនីមួយៗ។ នៅម៉ោង 00:00 ចំនួននាទីដែលសល់មិនបានប្រើប្រាស់ នឹងត្រូវលុបចោល និងត្រូវបន្ថែមជូនវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់។ ត្រូវប្រាកដថាលេខទូរស័ព្ទលោកអ្នកនៅដំណើរការប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍30នាទីបន្ថែមរាល់ថ្ងៃនេះ។

ប្រសិនបើខ្ញុំប្ដូរស៊ីមកាត ឬទូរស័ព្ទ តើខ្ញុំនៅតែអាចដំណើរការទិញផលិតផលឌីជីថល/app ដែលខ្ញុំបានទិញមកប្រើនៅស៊ីមចាស់ ឬទូរស័ព្ទចាស់របស់ខ្ញុំបានទេ?

ពិតជាបាន ប្រសិនបើស៊ីមថ្មីរបស់អ្នកជាស៊ីមសែលកាត ហើយប្រសិនបើគណនីអ៊ីម៉ែល Google របស់អ្នកនៅដដែល។

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើចៃដន្យខ្ញុំច្រឡំលុបផលិតផលឌីជីថល/appដែលបានទិញ?

អ្នកអាចដោនឡូតផលិតផលឌីជីថលដដែលនោះម្ដងទៀតដោយមិនគិតថ្លៃ។

តើអ្នកលក់អនឡាញណាខ្លះដែលអតិថិជនអាចទិញផលិតផលមកប្រើប្រាស់បានដោយប្រើសេវា ទិញតាមរយៈសមតុល្យទឹកប្រាក់សែលកាត?

នៅថ្ងៃសម្ពោធ វាអាចជាហ្គេម Sabay KING OF CARDS (ទាញយកហ្គេមពី playstore សម្រាប់ Android និង appstore សម្រាប់ i

តើអតិថិជនអាចបញ្ជាទិញផលិតផលឌីជីថលដោយប្រើ Wifi បានទេ?

ប្រាកដជាបាន ប៉ុន្តែត្រូវមានដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់មួយ។ សែលកាត នឹងផ្ញើលេខកូដ4ខ្ទង់ទៅកាន់លោកអ្នកតាមរយៈសារជាអក្សរ។

នៅពេលមានសារកំហុសទូទៅបង្ហាញ “ERROR MESSAGE” ឬ “PAYMENT CANCELLED” តើមានន័យថាម៉េច?

វាអាចមានន័យផ្សេងៗដូចខាងក្រោម៖

 • មានបញ្ហាបច្ចេកទេស/កំហុសប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។

ដំណោះស្រាយ៖ សូមរង់ចាំបន្តិច ហើយព្យាយាមម្ដងទៀត។

 • អ្នកមិនមែនប្រើប្រព័ន្ធសែលកាត ឬ អ្នកកំពុងប្រើគម្រោងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ។

ដំណោះស្រាយ៖ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកកំពុងប្រើគម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុនរបស់សែលកាត។

 • អ្នកបានបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលចុះឈ្មោះតាម wifi ពីដំបូង។

ដំណោះស្រាយ៖ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានបញ្ចូលលេខសែលកាតដែលមានសុពលភាពសម្រាប់គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន។

 • អ្នកបានបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវ។

ដំណោះស្រាយ៖ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកបានបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវ។

 • វាត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់។

ដំណោះស្រាយ៖ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកបានបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ក្នុងរយៈពេល10នាទីបន្ទាប់ពីបានទទួលបានលេខកូដតាមរយៈសារជាអក្សរ។

 • អ្នកពុំមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ (សមតុល្យគណនីគោល) ដើម្បីទិញ។

ដំណោះស្រាយ៖ បញ្ចូលលុយ ហើយព្យាយាមម្ដងទៀត

នៅពេលមានសារកំហុសទូទៅបង្ហាញថា “SORRY, YOU HAVE EXCEEDED YOUR LIMIT OF 5 PAYMENTS IN 1 DAY, PLEASE TRY AGAIN LATER” តើមានន័យថាម៉េច?

មានន័យថាអ្នកបានចំណាយលើសពី9,99ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ឬ ចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែមពីលើអតិបរមា 20ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬប្រតិបត្តិការអតិបរមាលើសពី5ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ដំណោះស្រាយ៖ រង់ចាំ 24ម៉ោងក្រោយ រួចព្យាយាមធ្វើប្រតិបត្តិការម្ដងទៀត (24ម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការនីមួយៗទាំង5របស់អ្នក)

ខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោង XG4.5 ប្រសិនបើចង់ប្តូរទៅគម្រោង XG6 តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

អ្នកត្រូវមាន ទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងគណនី ចាប់ពី 6ដុល្លារឡើងទៅ ហើយចុច #8282#60#1# រួចបញ្ជូន នោះ អ្នកនឹងប្តូរទៅ គម្រោង XG6 ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។សម្រាប់ជំនួយបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 812.

តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោង XG របស់ខ្ញុំបានទេ ប្រសិនបើសមតុល្យគណនីរបស់ខ្ញុំស្មើសូន្យ ប៉ុន្តែគម្រោងមិនទាន់ផុតសុពលភាព?

ពិតជាបាន! គម្រោង XG អ្នក នឹងត្រូវផ្អាកក្នុងរយៈពេលដែលសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកផុតសុពលភាពតែប៉ុណ្ណោះ។ វានឹងភ្ជាប់ដំណើរការឡើងវិញភ្លាម នៅពេលអ្នកបញ្ចូលលុយ។

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកញ្ចប់គម្រោង XG របស់ខ្ញុំដែលនៅសល់ នៅពេលគម្រោងផុតសុពលភាព ឬពេលខ្ញុំដូរទៅគម្រោងផ្សេង?

អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលនៅសល់ក្នុងគម្រោង XG នោះនឹងត្រូវលុបចោល។

នៅពេលខ្ញុំបានភ្ជាប់គម្រោង XG ហើយ តើខ្ញុំនៅតែអាចភ្ជាប់គម្រោង iNET ឬ គម្រោងបន្ថែមដទៃទៀតបានទេ?

ពិតជាបាន! អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោងណាមួយជាមួយគម្រោង XG របស់អ្នកដូចជា៖ គម្រោង iNET ដាច់យប់ គម្រោងផ្ញើសារឥតកំណត់ Facebook Viber Whatsapp និង Line ឥតកំណត់ ជាដើម។

តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់គម្រោង XG ច្រើនដងក្នុងពេលតែមួយបានដែរ ឬទេ?

អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោង XG បានច្រើនដងក្នុងពេលតែមួយតាមតំរូវការ។ គម្រោងនិមួយៗមានសុពលភាពផ្សេងគ្នា ហើយគម្រោងដែលមានសុពលភាពខ្លីជាងគេនឹងត្រូវប្រើមុនគេ។

តើមានការគិតប្រាក់បន្ថែមឬទេពេលខ្ញុំប្ដូរទៅប្រើ XG?

ទេ

តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់គម្រោង XG សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មបានដែរឬទេ?

គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុនរបស់សែលកាតផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមណែនាំ រាល់គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន របស់សែលកាត មិនគួរប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំនងអាជីវកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មនោះទេ ពីព្រោះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកការប្រើប្រាស់ពីបណ្តាគណនី ឬលេខទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ញើសារជាអក្សរ ឬ ការហៅទូរស័ព្ទ ឬ ការរំខានគ្រប់រូបភាពដែលមានលក្ខណៈ ហួសកម្រិតក្នុងគោលបំនងអាជីវកម្មផ្សេងៗ។

តើអ្នកណាមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ?

កម្មវិធីពិសេសនេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនសែលកាតទាំងអស់ ដែលភ្ជាប់គម្រោងអស្ចារ្យ$1=$30 ថ្មី ឬ ភ្ជាប់ឡើងវិញ ។

តើកម្មវិធីពិសេសនេះ អនុវត្តចំពោះការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងមែនឬទេ?

ពិតណាស់! កម្មវិធីពិសេសនេះអនុវត្តចំពោះទាំងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយខ្លួនឯង សម្រាប់គម្រោងអស្ចារ្យ $1 = $30

តើខុសគ្នាដូចម្ដេចរវាងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯង?

ជម្រើស ទាំងពីរនេះ អាចជ្រើសរើសបាន សម្រាប់គម្រោងអស្ចារ្យ $1 = $30 ប៉ុណ្ណោះ។ ការជ្រើសរើសភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់គម្រោងអស្ចារ្យ មានន័យថាក្រោយពីគម្រោងអស្ចារ្យលោកអ្នកផុតសុពលភាព សែលកាតនឹងភ្ជាប់គម្រោងអស្ចារ្យជាថ្មីជូនលោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ធ្វើរបៀបនេះអាចជួយលោកអ្នកកុំឲ្យពិបាកចុចលេខកូដភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញរាល់ពេល។

ការភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញដោយខ្លួនឯង មានន័យថា អ្នកជ្រើសរើសការភ្ជាប់គម្រោង រៀងរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវការ ។ បន្ទាប់ពីគម្រោងដែលអ្នកបានភ្ជាប់ ផុតសុពលភាព សែលកាតនឹងមិនភ្ជាប់គម្រោងដោយស្វ័យប្រវត្តិជូនអ្នកឡើយ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់គម្រោង ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។

តើសុពលភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍ (2.5ដុល្លារ) របស់គម្រោងសែលកាត អស្ចារ្យ មានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

អត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង អស្ចារ្យ មានសុពលភាព 1ថ្ងៃគិត ចាប់ពីម៉ោង 00:00:00ព្រឹក ដល់ 23:59:59យប់។ អត្ថប្រយោជន៍នៅសល់នឹងត្រូវលុបចោលបន្ទាប់ពីម៉ោង23:59:59យប់

តើ​ខ្ញុំ​អាច​ភ្ជាប់​គម្រោង អស្ចារ្យ 10សេន = 2.5ដុល្លារ បាន​ច្រើន​ជាង​1 ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​បាន​ដែរ ឬទេ?

អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោងនេះបាន 2 ដង/ថ្ងៃ។ មានន័យថាអ្នកអាចប្តូរលុយ 10សេន ទៅជា 2.5ដុល្លារ បាន 2ដង/ថ្ងៃ។

តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់គម្រោង អស្ចារ្យ $1 = $30 ច្រើនជាងម្តងក្នុងសប្តាហ៍តែមួយបានដែរឬទេ?

ពិតជាបាន!

តើអ្នកណាខ្លះអាចក្លាយជាសមាជិកចែករំលែកនាទីសម្រាប់គម្រោងតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំ?

គ្រប់អតិថិជនសែលកាតសេវាបង់ប្រាក់ជាមុនទាំងអស់ លើកលែងតែ គម្រោងទូរស័ព្ទលើតុ។

តើខ្ញុំអាចក្លាយជាសមាជិកចែករំលែកនាទីបានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំជាអតិថិជនភ្ជាប់គម្រោងតាមចិត្ត?

សូមអធ្យាស្រ័យមិនបានទេ

តើ​បុគ្គល​ម្នាក់​អាច​ចែករំលែក​ចំនួន​នាទី​ពី​គម្រោង​តាម​ចិត្ត​លើស​ពី​មួយ​គម្រោង​បាន​ទេ?

មិនបានទេ សមាជិកចែករំលែកនាទី រាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីចែករំលែកចំនួននាទីរបស់អតិថិជនគម្រោងតាមចិត្តតែមួយប៉ុណ្ណោះ។

តើខុសគ្នាដូចម្ដេចរវាងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯង?

ការជ្រើសរើសភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់គម្រោងតាមចិត្ត មានន័យថាក្រោយពីគម្រោងតាមចិត្ត លោកអ្នកផុតសុពលភាព សែលកាតនឹងភ្ជាប់គម្រោងតាមចិត្ត ជាថ្មីជូនលោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ធ្វើរបៀបនេះអាចជួយលោកអ្នកកុំឲ្យពិបាកចុចលេខកូដភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញរាល់ពេល។

ការភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញដោយខ្លួនឯង មានន័យថា អ្នកជ្រើសរើសការភ្ជាប់គម្រោង រៀងរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវការ ។ បន្ទាប់ពីគម្រោងដែលអ្នកបានភ្ជាប់ ផុតសុពលភាព សែលកាតនឹងមិនភ្ជាប់គម្រោងដោយស្វ័យប្រវត្តិជូនអ្នកឡើយ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់គម្រោង ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។

 

គម្រោងដាច់យប់ គឺ​ជា​អ្វី​?

គម្រោង ដាច់យប់ គឺជាកញ្ចប់គម្រោងផ្ដល់ជូនពិសេសថ្មីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ និងអ៊ីនធើណិត ចាប់ពីម៉ោង 12យប់-6ព្រឹក។

តើ​ខ្ញុំ​អាចភ្ជាប់គម្រោង សែលកាតដាច់យប់ បានប៉ុន្មានដង​?

អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោង សែលកាតដាច់យប់ បាន10ដង/យប់។

តើ​មាន​អ្វី​​កើត​ឡើងចំពោះ​ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតឬចំនួន​នាទី​ដែលនៅសល់បន្ទាប់​ពី​​អស់សុពលភាព​?

រាល់ទិន្ន័យអ៊ីនធើណិត និងចំនួននាទីនៅសល់មិនទាន់ប្រើប្រាស់ នឹងត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពី អស់សុពលភាព។

ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​ភ្ជាប់គម្រោង iNET និងគម្រោងសែលកាតដាច់យប់ តើគម្រោងណាមួយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​មុនគេ​?

ក្នុងអំឡុងម៉ោង 12យប់ ដល់ម៉ោង 6ព្រឹក គម្រោងសែលកាតដាច់យប់ នឹងត្រូវបានប្រើមុនគេ។

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទិន្នន័យដែលមិនទាន់ប្រើរបស់ខ្ញុំក្រោយពីផុតសុពលភាព?

រាល់ទិន្នន័យនៅសល់ទាំងអស់នឹងត្រូវលុបចោលជាតាមកាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលានៃសុពលភាព។

ប្រសិនបើភ្ជាប់គម្រោង iNET លើសពីមួយគ្រោង តើគម្រោង iNET ណាមួយនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ?

គម្រោង iNET ដែលលោកអ្នកបានភ្ជាប់ចុងក្រោយគេ នឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ គម្រោង Riel Deal ប្រចាំថ្ងៃ នឹងភ្ជាប់ឡើងវិញដោយសុ្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ គម្រោង iNET 200/ iNET500/iNET1000/ iNET2000 (ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែ) នឹងនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយជូនដំណឹងជាមុន 1 ថ្ងៃ មុនពេលគម្រោងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញ។

តើខ្ញុំអាចប្រើស៊ីមកាតរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងទូរស័ព្ទលើតុនេះបានឬទេ?

ទេ ស៊ីមកាតដែលមានជាស្រេចជាមួយទូរស័ព្ទលើតុនេះត្រូវបានភ្ជាប់អោយប្រើប្រាស់តែ ជាមួយទូរស័ព្ទនេះតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចប្រើ ជាមួយទូរស័ព្ទផ្សេងឡើយ។

តើមានការផ្តល់ជូនអ្វីខ្លះក្នុងកញ្ចប់នេះ?

ការផ្តល់ជូនរួមមាន ទូរស័ព្ទលើតុ 1គ្រឿង ស៊ីមកាត1 ដែលមានទឹកប្រាក់ 1ដុល្លាររួចជាស្រេច ទទួលបានទឹកប្រាក់ 1 ដុល្លារ/ខែ ក្នុងរយៈពេល 12 ខែ និងការធានាលើ Software រយៈពេល 1 ខែ។

តើអ្វីនឹងកើតឡើងនៅពេលខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទលើសនាទីដែលគម្រោងផ្តល់ជូន?

អ្នកនឹងត្រូវគិតប្រាក់ 4,5សេន/នាទីពីសមតុល្យដើម តាមអត្រាតម្លៃគម្រោងធម្មតា។

តើគម្រោង VoIP ជាគម្រោងភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិមែនទេ?

មែនហើយ! គម្រោងនឹងភ្ជាប់ដំណើរការឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិកាលណា គម្រោងបានផុតកំណត់តាមកាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងរបស់វា ។

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគម្រោងដែលនៅសល់ នៅពេលខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញ ឬនៅពេលគម្រោងត្រូវបានភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ?

គម្រោងដែលនៅសល់ អាចប្រើបានត្រឹមកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃគម្រោងដែលបានភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះ។ ការភ្ជាប់ជាថ្មី នឹងត្រូវគិតដោយឡែក។ គម្រោងនេះមិនអាចផ្ទេរទៅគម្រោងបន្ទាប់បានទេ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីភ្ជាប់អ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំ?

លោកអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម។ ទូរស័ព្ទម៉ាកផ្សេងគ្នា របៀបភ្ជាប់ផ្សេងគ្នា៖
–    iOS ៖     ចូលទៅ Settings => Cellular => Cellular Data Network => APN type word “Cellcard”
–    Android ៖
o    ទូរស័ព្ទប្រភេទខ្លះ៖ចូលទៅ Settings => More Settings => Wireless Network => Mobile Network => Access point Name => Create New APN => Connection Name “Cellcard”  => APN Name fill in “Cellcard” => Save.
o    ទូរស័ព្ទប្រភេទខ្លះ៖ចូលទៅ Settings =>  Wireless Network => Mobile Network => Access point Name => Create New APN => Connection Name “Cellcard”  => APN Name fill in “Cellcard” => Save.
ប្រសិនជាលោកអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទទៅ 812

ហេតុអ្វីបានជាអត្រាតម្លៃទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត និងសារជាអក្សរសម្រាប់គម្រោង សែលកាតនិយាយ ថ្លៃជាងគម្រោងសែលកាតធម្មតា?

ព្រោះគម្រោងសែលកាត និយាយ ផ្ដល់អត្រាតម្លៃលើការនិយាយទូរស័ព្ទទាបជាងគម្រោងសែលកាតធម្មតា។ ប្រសិនជាអ្នកត្រូវការប្រើទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត ឬសារជាអក្សរច្រើនជាមួយអត្រាតម្លៃទាប លោកអ្នកអាចប្តូរពីគម្រោងសែលកាត និយាយ ទៅគម្រោងសែលកាតធម្មតាដោយចុច #8181#4#1# ឬប្តូរទៅគម្រោង XG ដោយចុច #8181#3# ហើយជ្រើសយកគម្រោងដែលអ្នកពេញចិត្ត ។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនចង់ប្រើអ៊ីនធើណិត តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនត្រូវការប្រើអ៊ីនធើណិត លោកអ្នកអាចបិទអ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដោយអនុវត្តតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះ៖
ទូរស័ព្ទប្រភេទ iOS: ចូលទៅ Settings => Cellular => click Off on the Cellular Data.
ទូរស័ព្ទប្រភេទ Android : ចូលទៅ Settings => Data Usage => Click Off on the Mobile Data

តើអត្រាតម្លៃសម្រាប់តេចេញទៅក្រៅប្រទេសមានដូចម្តេចខ្លះ?

អ្នកអាចប្រើគម្រោង តេទៅក្រៅប្រទេស ដែលមានតម្លៃទាបបំផុតត្រឹម 3សេនក្នុងមួយនាទី

តើខ្ញុំអាចតេចេញទៅក្រៅប្រទេសបានតាមវិធីណាដែរ?

សូមចុច [177] [លេខកូដប្រទេស] [លេខទូរស័ព្ទ] ហើយចុចបញ្ជូន

ឧទាហរណ៍: ដើម្បីតេទៅកាន់ប្រទេសថៃ សូមចុច: 17766xxxxxxxxx

នៅពេលជួបប្រទះនូវបញ្ហា តើខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងទៅខាងផ្នែកណាដែរ?

តើការហៅទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសគិតប្រាក់យ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រើគម្រោង VoIP Pack ត្រឹមតែ 2ដុល្លាទទួលបាន 60នាទីសម្រាប់ហៅទៅកាន់ 5 ប្រទេសរួមមាន៖ ថៃ ចិន អាមេរិក កាណាដា និងសិង្ហបុរី ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងសូមចុច *1783*1#

តើខ្ញុំទាក់ទងមកកាន់សែលកាតដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានពេល Roaming តាមរបៀបណា?

លេខទំនាក់ទំនងផ្ទាល់៖ +85512812812

អ៊ីម៊ែលផ្នែកសេវាបម្រើ: customercare@cellcard.com.kh

ទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្នែកសេវាបម្រើ៖ www.facebook.com/CellcardFanPage

តើខ្ញុំអាចតេ ឬផ្ញើសារក្នុងពេល Roaming​ ដោយរបៀបណា?

[+][លេខកូដប្រទេស និងលេខទូរស័ព្ទ]

ឧទាហរណ៍៖ តេ ឬផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា៖ +85512812812

តេ ឬផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសថៃ៖ +6626474491

តើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសបណ្តាញទូរស័ព្ទសម្រាប់ Roaming ដោយរបៀបណា?

របៀបក្នុងការជ្រើសរើសបណ្តាញទូរស័ព្ទសម្រាប់ Roaming៖

*ប្រព័ន្ធ iOS

 • សូមចូលទៅកាន់ Setting
 • ជ្រើសរើស Carrier
 • ចុចយក ON សម្រាប់ Data Roaming
 • ចុចយក OFF សម្រាប់ Automatic ហើយជ្រើសយកបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

 

*ប្រព័ន្ធ Android៖

 • សូមចូលទៅកាន់ Setting ហើយជ្រើសយក Connections
 • ជ្រើសរើស Mobile Networks
 • ចុចយក On សម្រាប់ Data Roaming
 • ចុច Search Networks ហើយជ្រើសរើសបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីភ្ជាប់ និងផ្តាច់សេវា Roaming?

សូមចុច *1784# ដើម្បីភ្ជាប់សេវា។ អ្នកអាចភ្ជាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

(អ្នកត្រូវភ្ជាប់សេវា Roaming ជាមុន មុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រៅប្រទេស។)

សូមចុច *1784*0# ដើម្បីផ្តាច់សេវា។ អ្នកអាចភ្ជាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត