សំណួរ-ចម្លើយ | សែលកាត

ទទួលដំបូន្មាន ចម្លើយ និងព័ត៌មាន

តើខ្ញុំអាចរក្សាទុក ឬក៏ព្រីនយកបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ដើម្បីទុកជាឯកសារយោងបានឬទេ?

បន្ទាប់​ពី​លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​បង្កាន់ដៃ​បង់​ប្រាក់​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​រក្សាទុក​ឬ​ព្រីន​ក៏​បាន​។​

តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើខ្ញុំជួបប្រទះបញ្ហាណាមួយ ឬទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលមិនចូលក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ?

សូម​​ទំនាក់​ទំនង​ទៅ​កាន់​ 812

តើខ្ញុំអាចប្រើធនាគារអេស៊ីលីដាដើម្បីទូទាត់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតដោយរបៀបណា?

ជំហាន​ទី ១៖ បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​

ជំហានទី​២៖ បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើស​រើស​យក ធនាគារអេស៊ីលីដា សម្រាប់​វិធីនៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​

ជំហានទី ៤៖ បំពេញ​ទម្រង់​ព័ត៌មាន​របស់​ ធនាគារអេស៊ីលីដា

o ជ្រើសរើសជំរើសទូទាត់ (គណនីធនាគារអេស៊ីលីដា / សាច់ប្រាក់ ATM ធនាគារអេស៊ីលីដា )

o បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនី

o បញ្ចូល OTP

តើខ្ញុំអាចប្រើ Union Pay ដើម្បីទូទាត់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតដោយរបៀបណា?

ជំហាន​ទី ១៖ បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​

ជំហានទី​២៖ បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើស​រើស​យក Union Pay សម្រាប់​វិធីនៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​

ជំហានទី ៤៖ បំពេញ​ទម្រង់​ព័ត៌មាន​របស់​ Union Pay

តើខ្ញុំអាចប្រើកាត Visa ឬកាត Master ដើម្បីទូទាត់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតដោយរបៀបណា?

ជំហាន​ទី ១៖ បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​

ជំហានទី​២៖ បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើស​រើស​យក កាត​ Visa ឬកាត Master សម្រាប់​វិធីនៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​

ជំហានទី​ ៤៖ ជ្រើស​រើស​យក​ទម្រង់​ព័ត៌មាន​

 • ឈ្មោះម្ចាស់​កាត​
 • លេខ​កាត
 • លេខសំងាត់ CVV/CVC
 • ថ្ងៃផុតសុពលភាព

តើខ្ញុំអាចប្រើ Alipay ដើម្បីទូទាត់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតដោយរបៀបណា?

ជំហាន​ទី ១៖ បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​

ជំហានទី​២៖ បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើស​រើស​យក Alipay សម្រាប់​វិធីនៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​

ជំហានទី ៤៖ ប្រើកម្មវីធី​ Alipay ដើម្បី​ថត​ QR Code ​ដែល​នៅ​លើអេក្រង់​

តើខ្ញុំអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតដោយប្រើវីងដោយរបៀបណា?

ជំហាន​ទី ១៖ បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​

ជំហានទី​២៖ បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើស​រើស​យក​វីង​សម្រាប់​វិធីនៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​

ជំហានទី ៤៖ បង្កើត​លេខ​កូត​សំងាត់​ដើម្បីបញ្ចប់​ការ​ទិញ​របស់​អ្នក​​

របៀប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​លេខ​កូត​សំងាត់​

១. ចុច​ *989#

២. បញ្ចូល​លេខគណនី​វីង​របស់​លោក​អ្នក​

៣. ជ្រើស​រើស​លេខ​កូត​ ៦​ខ្ទង់​

៤. បញ្ចូល​លេខ​កូត​សំងាត់​ ៤​ខ្ទង់របស់​អ្នក​

៥. លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លេខ​កូត​ ៦​ខ្ទង់​នៅ​លើ​អេក្រង់​របស់​អ្នក​សម្រាប់ការ​បង់​ប្រាក់​

របៀប​ក្នុង​ការ​ង្កើត​លេខ​កូត​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី​វីង​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​

១. បើក​កម្មវិធី Wing Money App ​​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​

២. ចូល​ទៅ​កាន់​ការ​កំណត់​

៣. ជ្រើសរើស​លេខ​កូត​ ៦ខ្ទង់​

៤. បញ្ចូល​លេខ​កូត​សំងាត់​ ៤​ខ្ទង់​របស់​អ្នក​

៥. អេក្រង់​ថ្មី​នឹង​បង្ហាញអ្នក​ពី​លេខ​កូត​ ៦ខ្ទង់​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​

តើការទូទាត់អាចធ្វើឡើងដោយវិធីណាខ្លះ ?

លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​បាន​តាម​រយៈ កាត​ Visa  Master  Union Pay វីង(Wing), ធនាគារអេស៊ីលីដា និង Alipay ​

តើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអ៊ីនធើណិតជាអ្វី?

ការ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​តាម​អ៊ីនធើណិត​គឺជា​សេវា​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​​បែបឌីជីថល​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​បាន​​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ប្រើ​កាត​កោស​។ ការ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​តាម​អ៊ីនធើណិត​នេះ​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​បង់ប្រាក់​តាម​អ៊ីនធើណិត​ផង​ដែរ​។

តើប៊ូតុងពន្យាយបន្ថែមនេះទុកសម្រាប់ធ្វើអ្វី?

ប៊ូតុងពន្យាអាចឲ្យអ្នកបង្កើនចមនួនការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកដែលអ្នកសល់ឲ្យបានចំនួនខ្ពស់បំផុតដល់ទៅ 7 ថ្ងៃ។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល 24 ម៉ោងក្រោយចាប់ផ្ដើម/ ពន្យារ ការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកហើយនោះ អ្នកនឹងមានថ្ងៃសល់ចំនួន 7 ថ្ងៃ។ ដូចនេះត្រូវប្រាកដថាអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិញ ដើម្បីរក្សាឲ្យការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកនៅសកម្ម។

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមាន 7 ថ្ងៃនៃការជីករ៉ែ?

បែបនេះទើបអ្នកមិនចាំបាច់ឲ្យកម្មវិធីដើរចោលរហូត ដែលវាស៊ីថ្ម និងអ៊ីនធើណិត។ ផ្ទុយមកវិញ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវចូលទោក្នុងកម្មវិធីម្ដងក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីរក្សាឲ្យការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកសកម្ម។

ការប្រើប្រាស់នេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតច្រើនឬទេ?

ទេ! ដូចដែលការរុករកមិនបានដំណរការនៅក្នុងឧបករណ៍ គឺទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតតិចតួចបំផុត។

តើខ្ញុំអាចជីកបានដល់លឿនបំផុតប៉ុន្មាន?

ចំនួនដែលអ្នកអាចរុករកអាចប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរ ដូចនេះហើយគឺមិនមានលេខកំណត់តែ ១ នោះទេ អ្វីដែលល្អបំផុតនោះគឺការធ្វើ គឺជាការចាកចេញ វាដំណើរលើអេនដ្រយក្នុងអំឡុងពេលមួយ និងវាស់ស្ទង់ចំនួនដែលអាចរកបាន។

ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវថតរូបខ្លួនឯង?

យើងសួរថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រូបថត ២- ៣ សន្លឹកដើម្បីបើកដំណើរការបណ្ដាញផ្ទុករបស់អ្នកដើម្បីបង្កាករណីមានគណនីជាន់គ្នា។ យើងប្រើប្រាស់ការដាក់បញ្ចូលឯកសាររបស់អ្នកដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាអ្នកគឺជាមនុស្សពិតប្រាកដ។ យើងមិនចែករំលែករូបភាពទាំងនេះជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយ។

វិធីបើកដំនើរការការុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកយ៉ាងម៉េច?

ជាដំបូងអ្នកត្រូវតម្រូវឲ្យថតរូបខ្លួនឯង ថតចមលងនូវកាយវិការមួយ។ នៅពេលដែលអ្នកដាក់បញ្ចូលវារួចហើយ ការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុករបស់អ្នកនឹងដំណើរការ។ ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនឹងត្រូវការគូររូបតំណាងនៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកហើយធ្វើការថតរូបជាមួយវា។ នៅពេលដែលរូបថតរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយ ការចំណាយរបស់បណ្ដាញផ្ទុកនឹងត្រូវបានដោះសោរហើយអេឡិចត្រូនៀមដែលអ្នកបានរកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈានដល់ម្រិតដែលទឹកប្រាក់អាចទទួលបាន។

តើវាដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្ដេច?

ពេលមួយដែលអ្នកបានបើកដំណើរកការការរុករកលើបណ្ដាំញផ្ទុកលើគណនីរបស់អ្នក អ្នកនឹងទទួលបានរកអេឡិចត្រូនៀមដោយមិនចាំបាច់រក្សាទុកកម្មវិធីឲ្យនៅដមនើរការជាប់នៅលើឧបករណ៍ឡើយ។ រាល់ការរុករកគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាញ ដូចនេះធ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភពីអ្វីឡើយ។ អ្នកទទួលបាន 7 ចំនួនថ្ងៃនៃការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកមុនពេលដែលការរុករកនឹងឈប់។ បន្ទាប់មក 24 ម៉ោងនៃការចាប់ផ្ដើមការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុក អ្នកអាចពង្រីកចំនួននៃការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកដែលអ្នកផ្ទុកពីមុនទៅកាន់ 7 ចំនួនថ្ងៃ ដូចនេះប្រាកដថាអ្នកត្រឡប់មកកម្មវិធីវិញយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីដំណើរការការរុករករបស់អ្នក។

តើការរុករងលើបណ្ដាញផ្ទុកគឺជាអ្វី?

ការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកគឺជាវិធីថ្មីនៃការរកប្រាក់ ETN នៅលើទូរស័ព្ទដៃ។ វានាំយកនូវបទពិសោធន៍នៃការទទួលយកគ្រីបតូខិរិនស៊ីដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃជាមួយភាពគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការរុករក ឧបករណ៍ជំនាញឬ បណ្ដាញអ៊ីនធើណិតដែលមានលំនឹង។

តើអ្វីជាគោលការណ៍ប្រើប្រាស់សមរម្យ?

គោលការណ៍ប្រើប្រាស់សមរម្យត្រូវបានអនុវត្ត គឺការផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមណែនាំ រាល់គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន របស់សែលកាត មិនគួរប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំនងអាជីវកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មនោះទេ ពីព្រោះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកការប្រើប្រាស់ពីបណ្តាគណនី ឬលេខទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ញើសារជាអក្សរ ឬ ការហៅទូរស័ព្ទ ឬ ការរំខានគ្រប់រូបភាពដែលមានលក្ខណៈ ហួសកម្រិតក្នុងគោលបំនងអាជីវកម្មផ្សេងៗ។

តើខ្ញុំអាចដំណើរការអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ តាមរយៈ Cellcard App ដោយរបៀបណា?

សូមចូលទៅកាន់ Cellcard App => សេវាកម្មអន្តរជាតិ => អ៊ីនធើណិតនៅក្រៅប្រទេស រួចជ្រើសរើសគម្រោងដែលអ្នកត្រូវការ។

តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើប ខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងបានជោគជ័យ?

អ្នកនឹងទទួលបានសារជូនដំណឹងក្រោយពេលអ្នកភ្ជាប់បានជោគជ័យ។

តើគម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ អាចតេ និងផ្ញើសារបានដែរឬទេ?

ទេ! ការតេចូល ការទទួលការតេចូល និង SMSMO នឹងត្រូវបានគិតថ្លៃសេវាបន្ថែមអាស្រ័យលើតម្លៃជាក់ស្ដែង។ សូមចុច ទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

តើធ្វើយ៉ាងណាទើបខ្ញុំអាចតេចេញបាន?

​​​​​​​​​​ [+][លេខកូដប្រទេស + លេខទូរស័ព្ទ]

ឧទាហរណ៍ៈ

​តេទៅកម្ពុជា៖ +85512812812

​​​តេក្នុងប្រទេសថៃ៖ +6626474491

ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើអ៊ីនធើណិត Roaming របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូ តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោង អ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ បានឬទេ?

អ្នកមិនអាចប្រើអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូនោះទេ។ សូមចុចទីនេះ ដើម្បីមើលប្រតិបត្តិករដែលជាដៃគូ របស់យើង។

តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោងតែមួយ នៅប្រទេសផ្សេងគ្នាបានដែរឬទេ?

ប្រាកដណាស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់គម្រោងតែមួយ សម្រាប់ប្រទេសផ្សេងគ្នាបាន ក្នុងករណីដែលប្រទេសទាំងនោះស្ថិតក្នុងប្រភេទគម្រោងតែមួយ។

តើខ្ញុំអាចបើករង្វាន់បានដោយរបៀបណា?

អ្នកឈ្នះ នឹងទទួលបានសារជូនដំណឹង ដើម្បីមកទទួលរង្វាន់នៅការិយាល័យកណ្តាលសែលកាត។

តើអាំងប៉ាវ $888 អាចយកទៅប្រើសម្រាប់អ្វីខ្លះ?

អាំងប៉ាវ​ $888 អាចប្រើសម្រាប់ ការតេក្នុងប្រព័ន្ធ ផ្ញើសារ ឬលេងអ៊ីន​ធើ​ណិត សុពលភាព 3 ថ្ងៃ

តើអតិថិជនគម្រោងឬសេវាណាខ្លះដែលអាចទទួលបានអាំងប៉ាវទាំងអស់នេះ?

អាំងប៉ាវពិសេសៗទាំងនេះ គឺសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលភ្ជាប់សេវា BIG LOVE សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ ឬ​ 4G ស៊ីមនាគរីករាយ ក្នុងកំលុងពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានអាំងប៉ាវពិសេសៗនេះ?

ភ្ជាប់ ឬ ភ្ជាប់ឡើងវិញសេវាណាមួយដូចជា៖

*សេវា BIG LOVE

– BIG LOVE $2 ចុច *898*200# ឬ តេទៅ 898

– BIG LOVE $8 ចុច *898*800# ឬ តេទៅ 898

*សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ

–  ដូរលុយអស្ចារ្យ $1 ចុច *169*100# ឬ តេទៅ 169

–  ដូរលុយអស្ចារ្យ $2 ចុច *169*200# ឬ តេទៅ 169

* 4G ស៊ីមនាគរីករាយ

– 4G ស៊ីមនាគរីករាយ $2 ចុច *9888*2# ឬ តេទៅ 9888

– 4G ស៊ីមនាគរីករាយ $8 ចុច *9888*8# ឬ តេទៅ 9888

ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់?

នៅពេល​ដែល​​អ្នក​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ​អ្នក​​នឹង​ទទួល​បាន​សារ​ផ្តល់​ដំណឹង​ពី​រង្វាន់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។​ ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​និង​រង្វាន់​ធំទាំងអស់​ នឹង​ត្រូវ​​ប្រកាស​នៅក្នុងការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ការ​ចាប់​រង្វាន់ ​​តាម​ហេ្វសប៊ុក​    ផេករបស់​សែលកាត​ រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ពុធ ម៉ោង​ 11​ថ្ងៃ​ត្រង់​។ អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ទាំង​អស់ នឹងត្រូវទំនាក់ទំនងតាមរយៈ ​​ 012 812 812 ដើម្បីជូន​ដំណឹង​។

អ្នកណាខ្លះអាចចូលរួមក្នុងប្រូម៉ូសិននេះ?

គ្រប់អតិថិជនសែលកាតគម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុនដែលបញ្ចូលលុយចាប់ពី 5000៛ ($1.25) ឬ 10000៛ ($2.50) ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ ចាប់ពី ថ្ងៃទី 14 សីហា ឆ្នាំ 2020 ដល់ ថ្ងៃទី 31 មករា ឆ្នាំ 2021។ 

បើខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃហើយតើខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍និងរង្វាន់ធំដែរឬទេ?

ប្រាកដណាស់! អ្នកនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់។

តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោងតែមួយ នៅប្រទេសផ្សេងគ្នាទេ?

ប្រាកដណាស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់គម្រោងតែមួយ សម្រាប់ប្រទេសផ្សេងគ្នាបានក្នុងករណីដែលប្រទេសទាំងនោះស្ថិតក្នុងប្រភេទគម្រោងតែមួយ។

ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើអ៊ីនធើណិត Roaming របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូ តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោង Unlimited Roaming Internet បានឬទេ?

អ្នកមិនអាចប្រើ Unlimited Roaming Internet របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូនោះទេ។ សូមចុចទីនេះ ដើម្បីមើលប្រតិបត្តិករដែលជាដៃគូរបស់យើង។

តើធ្វើយ៉ាងណាទើបខ្ញុំអាចតេចេញបាន?

[+][លេខកូដប្រទេស + លេខទូរស័ព្ទ]

ឧទាហរណ៍ៈ

 • ​តេទៅកម្ពុជា៖ +85512812812
 • ​​​តេក្នុងប្រទេសថៃ៖ +6626474491

តើការតេ និងផ្ញើសារមានបញ្ចូលនៅក្នុង Unlimited Roaming Internet ដែរឬទេ?

ទេ! ការតេចូល ការទទួលការតេចូល និង SMSMO នឹងត្រូវបានគិតថ្លៃសេវាបន្ថែមអាស្រ័យលើតម្លៃជាក់ស្ដែង។ សូមចុច ទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងបានជោគជ័យ?

អ្នកនឹងទទួលបានសារជូនដំណឹងក្រោយពេលអ្នកភ្ជាប់បានជោគជ័យ។

តើខ្ញុំអាចដំណើរការ Unlimited Roaming Internet តាមរយៈ Cellcard App ដោយរបៀបណា?

សូមចូលទៅកាន់ Cellcard App => សេវាកម្មអន្តរជាតិ => អ៊ីនធើណិតនៅក្រៅប្រទេស រួចជ្រើសរើសគម្រោងដែលអ្នកត្រូវការ។

តើអ្វីជាគោលការណ៍ប្រើប្រាស់សមរម្យ?

គោលការណ៍ប្រើប្រាស់សមរម្យត្រូវបានអនុវត្ត គឺការផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមណែនាំ រាល់គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន របស់សែលកាត មិនគួរប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំនងអាជីវកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មនោះទេ ពីព្រោះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកការប្រើប្រាស់ពីបណ្តាគណនី ឬលេខទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ញើសារជាអក្សរ ឬ ការហៅទូរស័ព្ទ ឬ ការរំខានគ្រប់រូបភាពដែលមានលក្ខណៈ ហួសកម្រិតក្នុងគោលបំនងអាជីវកម្មផ្សេងៗ។

តើរយៈពេលនៃការបង់រំលោះមានរយៈពេល ប៉ុន្មានដែរ?​

បាទ/ចាសបង រយៈពេលនៃការបង់រំលោះគឺមានរយៈ​
6ខែ រឺ 12ខែទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់បង

ចុះបើខ្ញុំចង់បង់ផ្តាច់តើអាចបង់បានទេ?​

បាទ/ចាស អ្នកអាចបង់ផ្តាច់បាន​ ពេលណាក៏បានដោយមិនមានគិតថ្លៃសេវាឡើយ

បើខ្ញុំបង់យឺតតើមានការពិន័យអ្វីទេ?

មិនមានការពិន័យ​​ប៉ុន្តែនិងត្រូវមានប្រវត្តិរូបមិនល្អក្នុងប្រព័ន្ធ​ Credit Baureu of Cambodia

តើបងអាចធ្វើការខ្ចីទិញទូរស័ព្ទបានប៉ុន្មានគ្រឿង?

បងអាចស្នើសុំខ្ចីទិញទូរស័ព្ទបានតែមួយគ្រឿង​ក្នុងកំចីម្តង

តើការបង់ប្រាក់បងត្រូវធ្វើការបង់ប្រាក់រៀងរាល់​ ថ្ងៃណា ជារៀងរាល់ខែ?

ទៅតាមការកំណត់ក្នុងតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ

តើម៉ូដែលទូរស័ព្ទណាខ្លះដែលបងអាចទិញបាន?

សំរាប់ម៉ូដែលទូរស័ព្ទគឺបងអាចជ្រើសរើសបង់រំលោះបានគ្រប់ ម៉ូដែលទូរស័ព្ទ ដែលបងចង់បានដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $2,000

ដើម្បីធ្វើការខ្ចីបានតើបងត្រូវមាន​ឯកសារអ្វីខ្លះ?

ដើម្បីធ្វើការខ្ចីបានបងត្រូវមានឯកសារដូចជា៖
– អត្តសញ្ញាណប័ត្រ ឬ Passport
– សៀវភៅគ្រួសារឬ លិខិតស្នាក់នៅ
– លិខិតបញ្ចាក់​ប្រាក់ខែ

តើបងអាចធ្វើការបង់ប្រាក់រំលោះប្រចាំខែតាមរយៈណាដែរ?​

ចំពោះការបង់ប្រាក់ បងអាចធ្វើការបង់បាននៅតាមសាខាធានាគារ​ Cathay Bank ណាមួយនៅជិតបងបំផុត​

តើអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្មានភាគរយដែរ?

ចំពោះអាត្រាការប្រាក់គឺ​​ត្រឹមតែ1.5%ក្នុងមួយខែ​ ហើយការបង់​រំលោះវិញ គឺ ថយទាំងនិងការជារៀងរាល់ខែ
និងមិនមានការគិតថ្លៃសេវាផ្សេងៗទេ

តើខ្ញុំអាចស្នើសុំខ្ចីបានទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានដែរ?​

អ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីរហូតបានដល់ 2000ដុល្លាសំរាប់ទិញទូរស័ព្ទម៉ូដែលណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត

1. តើខ្ញុំអាចដកយក RoS Diamonds យ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចទាញយកត្បូង RoS របស់អ្នកនៅក្នុង Cellcard App។ តាមតំណភ្ជាប់ នៅទីនេះ 

2. ខ្ញុំមិនទទួលបាន gift code របស់ខ្ញុំទេបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ RoS Player Pack ។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួល gift code សូមទូរស័ព្ទ ជជែកជាមួយភ្នាក់ងារ ឬតេលេខ 812 ដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយ។

3. តើខ្ញុំអាចប្រើ 5GB របស់ខ្ញុំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អ៊ិនធើណិតផ្សេងទៀតបានទេ?

ពិតជាបាន។ អ្នកអាចប្រើ 5GB របស់អ្នកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតផ្សេងទៀត។

4. តើខ្ញុំអាចផ្តាច់ RoS Player Pack យ៉ាងដូចម្តេច? សូមចូលទៅកាន់ Cellcard App។ ដោនឡូតនៅទីនេះ៖ តំណភ្ជាប់

សូមចូលទៅកាន់ Cellcard App  ដោនឡូតនៅទីនេះ

5.តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោង RoS Player Packs ច្រើនដង?

ទិន្នន័យ RoS Player Pack របស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកច្រើនកន្លែង។ កន្លែងនីមួយៗនឹងមានសុពលភាពសផ្សេងគ្នា។ ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងយកតាមការភ្ជាប់ចុងក្រោយ។

តើខ្ញុំអាចប្រើលេខទូរស័ព្ទសែលកាតបានចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍មួយជាមួយសេវា eSIM??

អ្នកអាចប្រើបានរហូតដល់ទៅ 8 គណនី។

តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាចម៉េចបើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខូច ឬបាត់?

ដំបូងអ្នកត្រូវទាក់ទងទៅកាន់សេវាបម្រើអតិថិជនសែលកាត 812 ដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការលេខទូរស័ព្ទនោះ។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចទៅកាន់ការិយាល័យសែលកាតណាមួយដែលនៅជិតអ្នកបំផុតរួច ស្នើសុំ QR កូដថ្មីដើម្បីប្រើប្រាស់លេខរបស់អ្នកឡើងវិញ។

តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវលុបគណនី eSIM របស់ខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំយកទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍ទៅជួសជុលដែរឬទេ?

អ្នកគួរតែលុបគណនី eSIM របស់អ្នកទាំងអស់ចោលមុនពេលដែលអ្នកយកទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍ទៅជួសជុល។ អ្នកអាចដោនឡូតគណនីរបស់អ្នកយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីជួសជុលរួច។

តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់គណនីដែលមានស្រាប់នៅលើទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលប្រើជាមួយ eSIM បានដែរឬទេ?

ប្រាកដណាស់!​ ដំបូងអ្នកត្រូវដក eSIM ចេញពីទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ចាស់របស់អ្នក។  បន្ទាប់មកអ្នកអាចដោនឡូតគណនី eSIM របស់អ្នកដាក់ទៅក្នុងទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ថ្មីរបស់អ្នក។

ចុងក្រោយគឺ ត្រូវស្កេន QR កូដថ្មី (ដែលនឹងផ្ដល់ជូនដោយក្រុមការងារសែលកាត) ដើម្បីដោនឡូតគណនីដាក់ទៅក្នុងទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ថ្មីរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំអាចប្ដូរ eSIM ផ្សេងមកប្រើគណនី Cellcard eSIM បានដែរឬទេ?

ប្រាកដណាស់! អ្នកអាចសម្រេចចិត្ត លុបចោល បើកប្រើគណនីដែលមានស្រាប់ ដោនឡូតគណនីផ្សេងទៀត ឬដាក់បន្ថែមគណនីទៅក្នុង eSIM របស់អ្នក។

តើនរណាអាចទទួលបានការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​លើ​ថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី?

អតិថិជនCellcardទាំងអស់អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី។

តើការបញ្ចុះតម្លៃមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

អ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះរតម្លៃពិសេស រហូតដល់ 15%។

តើការធ្វើដំណើរទៅទិសដៅណាខ្លះដែលនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ?

ការផ្តល់ជូននេះគឺអាចរកបាននៅគ្រប់ទិសដៅនៃការហោះហើររបស់ Malaysia Airlines ដែលចេញដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះ។ (អាស្រ័យលើ កៅអី Class និងជើងហោះហើរដែលមាន)

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ?

វិធីក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​​ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​៖​

 • ដើម្បី​ទទួល​​បាន​ សូម​ចុច​នៅទីនេះ​ ហើយ​ផ្តល់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដើម្បីស្នើសុំលេខកូដ
 • កក់សំបុត្រយន្តហោះ ទីនេះ
 • ជ្រើសរើសទីកន្លែងដែលអ្នកធ្វើដំណើរ ទិសដៅ កាលបរិច្ឆេទ ចំនួន​អ្នកដំណើរ និងប្រភេទ​កៅអី
 • បំពេញ Promo Code
 • បញ្ជាក់ និងបង់ថ្លៃកក់

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើការកក់?

អ្នកត្រូវចុចលើតំណភ្ជាប់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ចែកចាយដោយក្រុម​ហ៊ុន​ Cellcard តាមរយៈសារជាអក្សរ ឬ Facebook។

ជំហានទី 1: បន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់ទំព័រវែបសាយរបស់យើង សូមជ្រើសទិសដៅ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ កាលបរិច្ឆេទ​ចេញដំណើរ​ និង​   ត្រឡប់​មកវិញ រួច​សូមជ្រើសរើសចំនួនអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរ និងបញ្ចូលcoupon code នៅខាង​ក្នុង​ប្រអប់ promo code ​ហើយ​សូមចុចលើ Book Now​។​

ជំហានទី 2: ជ្រើសរើសជើងហោះហើរសម្រាប់ការចេញដំណើរ​និងត្រលប់មកវិញ បន្ទាប់មកជ្រើស​រើស​ថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះសរុបដែល​រួមបញ្ចូលពន្ធព្រលានយន្តហោះដែល​នឹង​បង្ហាញនៅលើអេក្រង់របស់អ្នក រួច​ចុចលើ Continue

ជំហានទី 3: បញ្ចូល​ព័ត៌មានចាំបាច់​ទាំងអស់ រួច​ចុចលើContinue

ជំហានទី 4: ដំណើរការ និងជ្រើសរើសរបៀបនៃការបង់ប្រាក់។

ចំណាំ: បន្ទាប់ពីការទូទាត់បញ្ជាក់ សំបុត្រនឹ​ងត្រូវ​បាន​​ផ្ញើទៅអ៊ីម៉ែលរបស់​លោក​អ្នក។

តើខ្ញុំ អាចប្រើ coupon code ដើម្បីអនុវត្តលើការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ីបានដែរឬទេ?

ទេ​ អ្នកមិនអាចប្រើ coupon code ដើម្បីស្នើសុំការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមពីការផ្តល់​ជូន​របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ីទេ​។

សម្រាប់ខចែង​​ និងលក្ខខណ្ឌសំបុត្រយន្តហោះ សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី​ដូច​ខាងក្រោមនេះ៖

– ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការកក់សំបុត្រ

– លក្ខខណ្ឌ​តម្លៃ​

– ថ្លៃឈ្នួល

* ខចែក​ និងលក្ខខណ្ឌ​អាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយមិនចាំបាច់ជម្រាប​ទុក​ជាមុន។

តើឯកសារតម្រូវអ្វីខ្លះដែលអាចបង់រំលស់បាន?

 • អត្តសញ្ញាណប័ត្រឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • អាយុចាប់ពី ១៨ -៦៥ ឆ្នាំ
 • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬ  Pay slip
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នានៅ
 • រស់នៅក្នុងអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នយ៉ាងតិច ៣​ខែ
 • បម្រើការងារនៅកន្លែងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងតិច ៣​ខែ

តើនរណារដែលអាចធ្វើការបង់រំលស់បាន?

បច្ចុប្បន្ននេះ សម្រាប់តែអតិថិជនដែល មានទីលំនៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចធ្វើការបង់រំលោះបាន!

តើការស្នើរសុំរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានទទួលបានការយល់ព្រម ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ?

ការស្នើរសុំរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានទទួលបានការយល់ព្រម ពី អ៊ីអនក្នុងរយៈពេល 1-2 ថ្ងៃ!

ប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរអត់មានលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែតើបង់បានទេ?

ក្នុងករណីនេះ អ៊ីអននិងចុះទៅសិក្សាបន្ថែម។

តើតម្រូវឲ្យមានប្រាក់កក់ទេ?

មិនតម្រូវឲ្យមានប្រាក់កក់ទេ!

តើមានមធ្យោបាយណាខ្លះក្នុងការបង់?

មធ្យោបាយក្នុងការបង់ប្រាក់អាចធ្វើបាន តាមរយៈ Wing, True Money, ធនាគារ អេស៊ីលីដា, ធនាគារ Maybank, ធនាគារចិន, ធនាគារ Campu  ធនាគារ CIMB។

តើទីតាំងណាខ្លះដែលអាចបង់រំលស់បាន?

អ្នកអាចបង់រំលស់បាន  នៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់របស់ការិយាល័យក្រុមហ៊ុនសែលកាតនៅភ្នំពេញ។

តើអ្នកអាចស្នើរសុំបង់រំលស់បានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាន? រយៈពេលប៉ុន្មាន?

អ្នកអាចស្នើរសុំបង់រំលស់បានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ $100<= $3,000 ដោយមានជម្រើសក្នុងការបង់ក្នុងរយៈពេល​ 6ខែ​ 12​ខែ ឬ 18ខែ!

តើអត្រាការប្រាក់ ប៉ុន្មាន %?

អត្រាការប្រាក់ ១.៥%​ ក្នុងមួយខែ!

តើខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនីរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ដើម្បី ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនីរបស់អ្នក សូមចុច #823# ឬតេទៅ 823

តើខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក សូមចុច *012#

តើខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យ ការចុះឈ្មោះគណនី របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ការចុះឈ្មោះគណនី របស់អ្នក សូមចុច #5656#

តើអ្វីទៅជាការដាច់សេវាពេលកំពុងទូរស័ព្ទ?

ការដាច់សេវា គឺជាការកាត់ផ្ដាច់ភ្លាមៗក្នុងពេលកំពុងទូរស័ព្ទក្នុងប្រព័ន្ធដោយសារមានបញ្ហារអាក់រអួលមួយចំនួនពី​បណ្ដាញសេវា។

តើអ្វីទៅជាការហៅក្នុងប្រព័ន្ធ? តើអ្វីទៅជាការហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធ?

ការហៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺជាការហៅទូរស័ព្ទរវាងលេខពីរដែលមានស្ថិតក្នុងបណ្តាញតែមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ ទាំងអ្នកហៅ និងអ្នកទទួលការហៅគឺសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសែលកាត។

ការហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធ (ឬការហៅឆ្លងប្រព័ន្ធ) គឺជាការហៅទូរស័ព្ទដែលធ្វើឡើងរវាងលេខទូរស័ព្ទពីរដែលស្ថិតនៅបណ្តាញពីរផ្សេងគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកហៅកំពុងហៅទៅកាន់លេខដែលកំពុងប្រើបណ្តាញផ្សេងទៀតពីខ្លួន។

ខ្ញុំបានប្តូរមកប្រើសែលកាត តែនៅតែមិនអាចដំណើរការអ្វីបាន។ តើខ្ញុំគួរអ្វី​យ៉ាងណា?

ពិនិត្យមើលការកំណត់ APN របស់អ្នក។ ការចូលប្រើបណ្តាញទូរស័ព្ទថ្មីមានន័យថាអ្នកត្រូវកំណត់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឲ្យ ‘ស្វែងរកឃើញ’ បណ្តាញណាមួយដែលអ្នកចង់ប្រើ។ ស្វែងរកការកំណត់ APN នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ហើយវាយបញ្ចូលពាក្យ ‘Cellcard’ ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើបែបនេះហើយ អ្នកនៅតែជួបបញ្ហា សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 012812812 ឬ 812 ក្រុមការងារសែលកាតនឹងជួយអ្នក។

តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ អ៊ីនធើណិត 4G របស់ សែលកាត ដោយរបៀបណា?

ជាដំបូង​ សូមប្រាកដថា​​ ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគាំទ្រប្រើប្រាស់សេវា 4G បាន។ អ្នកអាចស្វែងរកមើលទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃសមរម្យជាច្រើន​ នៅទំព័រទូរស័ព្ទ នៅលើគេហទំព័រទូរស័ព្ទរបស់យើង។ ប្រសិនបើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក គាំទ្រប្រើប្រាស់សេវា 4G បានហើយនោះ សូមប្រាកដថាអ្នកបានបើកសេវា 4G នៅលើ Setting ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ងាយស្រួលបំផុត។ ដើម្បីដឹងឲ្យច្បាស់ថា តំបន់ដែលអ្នករស់នៅ មានសេវា 4G ឬអត់នោះ សូមចុចមើលពីបណ្តាញសេវា 4G របស់​ សែលកាត នៅទីនេះ! 

តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលសមតុល្យ និងគម្រោងដែលខ្ញុំភ្ជាប់យ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចត្រួតពិនិត្យអ្វីៗដែលអ្នកមាននៅក្នុងគណនីសែលកាតរបស់អ្នកបានដោយងាយស្រួលជាមួយ កម្មវិធី Cellcard។ អ្នកអាចទាញយកវាបានដោយឥតគិតថ្លៃពី App Store ឬ Google Play Store ។ ជាមួយនឹង កម្មវិធី Cellcard អ្នកក៏អាចភ្ជាប់គម្រោងនានាយ៉ាងងាយស្រួល ដោយមិនចាំបាច់ចងចាំលេខកូដខ្លីៗទេ។ អ្នកក៏អាចប្រើ USSD ដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យរបស់អ្នកបានដូចគ្នា ដោយគ្រាន់តែចុច #124# ឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខHotlineរបស់សែលកាត ដើម្បីពិនិត្យមើលគម្រោងភ្ជាប់របស់អ្នក។

តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតរបស់ខ្ញុំ?

វិធីល្អបំផុតទីមួយដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យគឺត្រូវប្រាកដថាមានតែកម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងប្រើប៉ុណ្ណោះដែលបានបើកការកំណត់ទិន្នន័យ។ គួរចងចាំថាកម្មវិធីទាំងអស់ត្រូវការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការអាប់ដេត។ដូច្នេះអ្នកនឹងសន្សំសំចៃទិន្នន័យប្រសិនបើអ្នកកំណត់ការបិទទិន្នន័យទៅលើកម្មវិធីណាដែលអ្នកមិនសូវប្រើជាទៀងទាត់។ ងាយៗដោយគ្រាន់តែរកការកំណត់ទិន្នន័យនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយកំណត់ ‘បិទ’ ឬ ‘បើក’ ទៅលើកម្មវិធីណាមួយ នៅពេលណាដែលអ្នកចង់បាន។

វិធីទីពីរក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគឺត្រូវដឹងអំពីគុណភាពនៃវីដេអូដែលអ្នកមើល។ កាលណាគុណភាពកាន់តែធំច្បាស់ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនឹងអស់ច្រើនដូចគ្នា។

តើអ្វីជាការភ្ជាប់បន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ? ហើយហេតុអ្វីបានជាវាកាត់លុយរបស់ខ្ញុំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលលុយហើយ?

ការភ្ជាប់សារជាថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិ គឺជាការកំណត់ផែនការដែលប្រព័ន្ធបានបន្តគម្រោងរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលគម្រោងផុតកំណត់ ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងទេ។ វាមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែលរវល់ខ្លាំង ដោយពួកគេមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីគម្រោងដែលពួកគេភ្ជាប់ជាប្រចាំ ហើយពួកគេនឹងទទួលបានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្រប់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើគម្រោងរបស់អ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ គណនីដើមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានកាត់ទឹកប្រាក់ចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងណាមួយដែលបានផុតកំណត់ហើយ។ នេះជាមូលហេតុដែលអ្នកសម្គាល់ឃើញថានៅពេលអ្នកបញ្ចូលទឹកប្រាក់មានការកាត់ទឹកប្រាក់ភ្លាមៗ។ វាប្រហែលជាមកពីគម្រោងណាមួយរបស់អ្នកដែលបានភ្ជាប់សារជាថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដើម្បីដឹងថាគម្រោងណាខ្លះដែលត្រូវបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ រឺក៏លោកអ្នកចង់លុបចោលការភ្ជាប់ឡើងវិញណាមួយ សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខHotlineរបស់សែលកាត លេខ 012812812 ឬ 012 ។ អ្នកក៏អាចទាញយកកម្មវិធី Cellcard ដោយឥតគិតថ្លៃពី Apple store ឬ Google Play Store ផងដែរ។

តើខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់សេវា ‘Roaming’ និងផ្ដាច់ដោយរបៀបណា?

ងាយៗ ដោយគ្រាន់តែសរសេរ ‘On’ ហើយផ្ញើសារទៅកាន់លេខ 125 មុនពេលដែលអ្នកចាកចេញពីប្រទេសម្ពុជា។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសសេវាRoam សម្រាប់តែការហៅទូរស័ព្ទ និងសារ SMS ដោយគ្រាន់តែបើក ‘Roaming’ ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ការកំណត់ទិន្នន័យរបស់អ្នករួចបិទទិន្នន័យរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងទទួលការហៅទូរស័ព្ទ និងសារ SMS ខណៈពេល ‘Roaming’ និង បើក Wifi សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។ ដើម្បីបិទ ‘Roaming’ អ្នកត្រូវសរសេរ ‘Off’ រួចផ្ញើសារ ទៅកាន់ 125 នៅពេលអ្នកត្រលប់មកវិញ។

តើអ្វីទៅជា ការផ្អាកការហៅចេញ និង ការផ្អាកការហៅចេញ-ចូល?

ការផ្អាកការហៅចេញ គឺស៊ីមកាតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការហៅចេញ ប៉ុន្តែនៅតែអាចទទួលការហៅចូលបាន។ ការផ្អាកការហៅចេញ-ចូល គឺនៅពេលដែលស៊ីមកាតមិនអាចធ្វើការហៅ ឬមិនអាចទទួលទូរស័ព្ទបាន។

តើគណនីគោល និងលុយបន្ថែមខុសគ្នាដូចម្ដេច?

គណនីគោល គឺជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកលុយនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូល។ លុយបន្ថែម គឺជាទឹកប្រាក់បន្ថែមដោយ “ឥតគិតថ្លៃ” (ឬក៏ជាសេវាកម្មណាមួយ) ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជន។

តើខ្ញុំអាចមើលលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី Cellcard Club នៅឯណា?

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​កម្ម​វិធី​ Cellcard Club មាន​នៅ​ទីនេះ​​

តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលការសន្សំផ្កាយនៅឯណា?

នៅ​ខាង​ក្រោម menu « My Stars »​។ កម្មវិធី ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ផ្កាយ​ដែល​បាន​សន្សំក្នុង​រយៈពេល​3ខែ​។​

តើខ្ញុំអាចមើលរង្វាន់ និងការផ្តល់ជូនដែលខ្ញុំបានបើកនៅឯណា?

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​រង្វាន់​បាន​នៅ« My Rewards »​។ កម្មវិធី ​នឹង​បង្ហាញពី​រង្វាន់​និង​ការ​ផ្តល់​ជូន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បើក​ក្នុង​រយៈពេល​3ខែ​។​

តើខ្ញុំអាចទទួលយកការផ្តល់ជូនពិសេសតាមរបៀបណា?

រាល់​ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេសនេះ​ នឹង​មាន​ប៊ូតុងដាក់ថា​​ «យក»។ លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចុច​លើ​ប៊ូតុង «​​យក» ហើយ​រង្វាន់​និង​ការ​ផ្តល់​ជូន​នោះ​នឹង​ជា​របស់​អ្នក​ដោយ​រក្សាទុក​នៅ​ « My Rewards »។ « My Rewards »រក្សាទុក​រង្វាន់​និង​ការ​ផ្តល់​ជូន​នានា​ដែល​អ្នក​បាន​បើក​ក្នុង​រយៈពេល​ 3 ខែ​។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ចុច​លើ​ការ​ផ្តល់​ជូន​លើ​ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ កម្មវិធី​នឹង​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​ភ្លាម​ៗ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​លើ​រង្វាន់​ជា​វត្ថុ​ នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លេខ​កូត (QR ឬ​ e-voucher​)ដើម្បី​ទៅ​បើក​រង្វាន់​នៅ​ភ្នាក់ងារ​ណា​មួយ​​នៃកន្លែងផ្តល់សេវាអតិថិជនសែលកាត ​ ឬ ​កន្លែងរបស់ដៃគូសហការយើង។​ បង្ហាញ​លេខ​កូដរបស់​អ្នក​ទៅកាន់កន្លែងផ្តល់សេវាអតិថិជនសែលកាត ​ ឬ ​កន្លែងរបស់ដៃគូសហការ​សែលកាត ដើម្បី​បើក​រង្វាន់។​ នៅពេល​អ្នក​បាន​បើក​រង្វាន់​ហើយ ប៊ូតុង​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ «បាន​បើក​រួច​»។​

តើខ្ញុំនឹងទទួលបានឯកសិទ្ធិភាពអ្វីខ្លះពី Cellcard Club?

ឯកសិទ្ធិភាព ​និង​ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​​​ដែល​នឹង​ទទួល​បាន​អាស្រ័យ​ទៅ​លើកម្រិតCellcard Club ​។ កម្រិតCellcard Club ​នីមួយៗ​​ផ្តល់​ជូនអ្នក​ជា​ពិសេស​ និង​ពី​ដៃ​គូ​របស់​យើង​។ ពិនិត្យ​ការ​ផ្តល់ជូន​ពិសេស​ដែល​ផ្តល់​ដល់​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ទៀងទាត់​​ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​រំលង​ឱកាស​ពិសេសៗ​! ​

តើខ្ញុំអាចបង្កើនកម្រិតដោយរបៀបណា?

ដើម្បី​ឲ្យ​កម្រិតCellcard Club ​​កាន់តែ​ខ្ពស់ អ្នក​ត្រូវ​រក​ចំនួន​ផ្កាយ​​ឲ្យ​គ្រប់។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​សន្សំ​ផ្កាយ​បាន​គ្រប់​ហើយអ្នក​នឹង​​​​ឈានទៅកម្រិតបន្ទាប់ ហើយក៏ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​​​បន្ថែម​ទៀត​។ ចំនួន​ផ្កាយ​សម្រាប់​ការបន្ត​ទៅ​កម្រិតផ្សេង​ទៀត​ នឹង​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​។​

តើខ្ញុំនឹងត្រូវបន្ថយកម្រិតដែរឬទេ?

លោក​អ្នក​ នឹង​ត្រូវ​បន្ថយ​ឬ​កំណត់​មក​កម្រិតCellcard Club ទាប​វិញ​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​មាន​ចំនួន​ផ្កាយ​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​រក្សារ​នៅ​​កម្រិតCellcard Club ​​ដែល​អ្នក​កំពុងមាន​។ កម្រិតCellcard Club ​របស់​អ្នក ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​ មួយខែ​ម្តង​ ហើយ​ពួក​យើង​នឹង​​ផ្តល់​ដំណឹង​នៅពេលមានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​។

តើសុពលភាពនៃការលេងមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

ឱកាស​ក្នុង​ការ​លេង​​មាន​រយៈពេល 14ថ្ងៃ​ដោយ​រាប់​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នៃ​ការ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​។ សម្រាប់ព័ត៌មាន​លម្អិត​មាន​នៅខាង​ក្រោម​ menu ​ហ្គេម Shake‘n Win ។ ពួក​យើង ​នឹង​ផ្ញើរ​ការ​ជូន​ដំណឹង​ទៅលោក​អ្នកនៅ​ពេល​ដែល​កម្មវិធី​ជិត​ហួស​កំណត់​ ហើយ​​​​អ្នក​មិន​ទាន់​​ចូល​ទៅ​លេង​​វា។​

តើខ្ញុំអាចលេងហ្គេម Shake‘n Win ដោយរបៀបណា?

លោក​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ឱកាស​ក្នុង​ការ​លេង​ហ្គេម​ Shake‘n Win បានរាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​យ៉ាង​តិច​1ដុល្លារ។ ចំនួន​ដង​នៃ​ការ​លេង​​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ ​កម្រិត Cellcard Club ​របស់​អ្នក​។​

ចំនួន​ដង​នៃ​ការ​លេង​កំណត់​ដោយ​កម្រិត​​៖

កម្រិត​​ដំបូង ៖ លេង​ 1​ដង

កម្រិតដែក ៖​ លេង​ 2​ដង

កម្រិតត្បូងទទឹម ៖ លេង​ 2​ដង

កម្រិតត្បូងកណ្តៀង ៖ លេង​ 3​ដង

កម្រិតមាស ៖ លេង​ 3ដង

រាល់​ពេល​លេង លោក​អ្នក​នឹង​មាន​ឱកាស​ជ្រើស​រើស​រង្វាន់​ភ្លាម​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​។​

ដើម្បី​លេង លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ ក្រឡុក ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ហើយ​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​នៅ​លើ អេក្រង់ ​​ទូរស័ព្ទ​។​

តើផ្កាយនីមួយៗមានសុពលភាពប៉ុន្មានខែ?

សញ្ញាផ្កាយ​នីមួយៗ​មាន​សុពល​ភាព  3ខែ​រាប់​ចាប់​ពី​ពេលដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​វា។​

តើអតិថិជនដែលបង់ប្រាក់ប្រចាំខែអាចចូលរួមក្នុង Cellcard Club បានដែរឬទេ?

អតិថិជន​បង់​ប្រាក់​ប្រចាំ​ខែ​របស់​សែលកាត នឹងអាច​ចូល​រួម​ក្នុង Cellcard Club ​បាន​នៅ​ពេល​ក្រោយ​ទៀត​។​

តើមានភាសាអ្វីខ្លះនៅលើកម្មវិធីCellcard App?

ភាសា​នៅ​​លើ​កម្ម​វិធី ​Cellcard App រួម​មាន​ភាសា​ខ្មែរ​ អង់​គ្លេស​ និង​ចិន​។

តើយើងត្រូវការផ្កាយប៉ុន្មានដើម្បីបន្តទៅកម្រិតផ្សេងទៀត?

កម្រិត​​ដំបូង ៖ 0 – 30 ​ផ្កាយ​

​កម្រិតដែក ៖​ 31 – 50 ផ្កាយ​

កម្រិតត្បូងទទឹម ៖​ 51 – 500 ​ផ្កាយ​

កម្រិតត្បូងកណ្តៀង ៖ 501 – 2000 ​ផ្កាយ​

កម្រិតមាស ៖ 2001 ផ្កាយ​ ឡើង​ទៅ​

លោក​អ្នក​​អាច​ចូល​ទៅ​មើល status bar ​ដោយ​ប្រើ​ចំនួន​ផ្កាយ​ដែល​តម្រូវ​សម្រាប់​កម្រិតCellcard App ​នៅលើ​គេហទំព័រ Cellcard Club ​​របស់​អ្នក​ក្នុង​កម្មវិធី​ Cellcard App។

តើកម្រិតក្នុង Cellcard Club មានប៉ុន្មានកម្រិត?

កម្មវិធី​ក្នុង Cellcard Club ​មាន​ចំនួន​ ៥កម្រិត​។

កម្រិត​​ដំបូង ៖ 0 – 30 ​ផ្កាយ​

​កម្រិតដែក ៖​ 31 – 50 ផ្កាយ​

កម្រិតត្បូងទទឹម ៖​ 51 – 500 ​ផ្កាយ​

កម្រិតត្បូងកណ្តៀង ៖ 501 – 2000 ​ផ្កាយ​

កម្រិតមាស ៖ 2001 ផ្កាយ​ ឡើង​ទៅ​

កម្រិត​នីមួយ​ៗ​នឹង​អនុញ្ញាតឲ្យ​សមាជិក​របស់​ខ្លួ​ន​​ទទួល​បាន​រង្វាន់​និង​បទពិសោធន៍​​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​ពួកគេ​បន្ត​ទៅកម្រិតបន្ទាប់​ក្នុង Cellcard Club ។​

តើ Cellcard Club ជាអ្វី?

Cellcard Club គឺជា​កម្ម​វិធី​ដែល​ត្រូវ​បាន​​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍ ​និង​បទពិសោធន៍​ដ៏អស្ចារ្យ​ដល់​​អតិថិជន​របស់​ក្រុម​ហ៊ុនសែលកាត​​តាម​រយៈការ​ផ្តល់​រង្វាន់​​ជា​ទឹក​ប្រាក់​​បន្ថែម​និង​រង្វាន់​ពិសេសៗ​ដទៃទៀត​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​បាន​​បន្ត​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទសែលកាត។ ​នេះ​ជាការ​ថ្លែងអំណរអរគុណ​ដល់​អតិថិជនដែលស្មោះស័គ្រ្មប្រើសេវា​​របស់​​សែលកាត។

អត្ថប្រយោជន៍​និង​រង្វាន់​​ដែលត្រូវ​​​បាន​ផ្តល់​​ដោយ Cellcard Club ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ន័យ​​បំពេញ​បន្ថែម​នូវ​ការរស់​នៅ​បែបឌីជីថល​​ ការ​​ផ្តល់​ជូន​ប្រាក់​រង្វាន់​លើ​​អ៊ីន​ធើ​ណិត​ ការភ្ជាប់គម្រោងដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ និង​ឱកាស​ក្នុង​ការ​ឈ្នះ​ទូរស័ព្ទ smartphones ​ជា​ច្រើន​ទៀត​។​

កម្ម​វិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ផ្តល់​ជូន​​​ទៅ​គ្រប់​អតិថិជនរបស់សែលកាត​​ទាំង​អស់​។​​ ដើម្បីចូល​រួម​ក្នុង Club ​​ លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែដោនឡូត​​កម្ម​វិធី Cellcard App ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​លោក​អ្នក​ ចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​ និង​យល់ព្រម​លក្ខខណ្ឌ​របស់ Cellcard Club​។​

តើកម្មវិធីនេះដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

Cellcard Club បានបង្កើតឡើងជាមួយ​សមាជិកភាព​​ចំនួន​ ៥​កម្រិត។​ ដើម្បី​ទៅដល់កម្រិត​នីមួយៗ លោក​អ្នក​ត្រូវ​ប្រមូលផ្កាយ​​ដែល​អាច​រក​បាន​តាម​ការបញ្ចូលលុយ​។ បញ្ចូលលុយ​កាន់​តែ​ច្រើន​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួលបាន​ផ្កាយ​កាន់​តែ​ច្រើន​ ដែល​នឹង​​ជួយ​​ឲ្យ​អ្នក​ឡើងទៅកាន់​កម្រិតកាន់​តែ​ខ្ពស់ ​និង​រីក​រាយ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​​និង​ប្រាក់​បន្ថែម​ជា​ច្រើន​ទៀត​​។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំង​​​នេះ​រួម​​មាន​​ អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹងប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​ ផលិត​ផល​​ល្អៗ​ សេវាផ្តល់ជូន​ពិសេស និង​ឯកសិទ្ធិ​ផ្តាច់​មុខ​ពី​ដៃ​គូ​របស់​ពួក​យើង​។ កម្រិតខុស​គ្នា ទំហំ​នៃ​រង្វាន់​ក៏ខុស​គ្នាផង​ដែរ​។​

បន្ថែម​ពី​នេះ​ទៀត​ ​ Cellcard Club ក៏​នឹង​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ឱកាស​ក្នុង​ឈ្នះ​រង្វាន់​ភ្លាម​ៗ​ រាល់​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​ក្នុង​គណនី​យ៉ាង​តិច​ ​1ដុល្លារ។​ រង្វាន់​មាន​ដូចជា ការ​ផ្តល់​ជូន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ ​ក៏ដូចជាការផ្តល់ជូនជា​សម្ភារៈ​នានា​។ រង្វាន់​ទាំង​នេះ​​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​​ចំនួន​ដែល​មាន​ក្នុង​ស្តុក​។​

ដើម្បី​ចូល​រួម​ក្នុង Club​​ លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ដោន​ឡូត​​កម្ម​វិធី Cellcard App​ រួចចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សមាជិក Cellcard Club​ ​និង​ទទួលយល់ព្រម​​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ Cellcard Club​។ ចំណុចសំខាន់​សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ គឺ​លោក​អ្នកនឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​រយៈពេល​3​​ខែ​មុន គុណ​នឹងរយៈពេលប្រើប្រាស់ជា​មួយ​នឹង​សែលកាត ស្មើរ​នឹង​ចំនួន​ផ្កាយ​ ឬ ​​កម្រិត Cellcard Club។ ​អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននូវផ្កាយស្វាគមន៍ចំនួន 5 នៅពេលដែលអ្នកចូលរួម។

០​៣​ខែ = ១ x ១ដុល្លារ​ ស្មើរ​ចំនួន​ផ្កាយ​

៤​៦​ខែ = ២ x ១ដុល្លារ​ ស្មើរ​ចំនួន​ផ្កាយ​

៧​២៤​ខែ = ៣ x ១ដុល្លារ​ ស្មើរ​ចំនួន​ផ្កាយ​

២​៥​​ឆ្នាំ = ៤ x ១ដុល្លារ​ ស្មើរ​ចំនួន​ផ្កាយ​

៥ឆ្នាំឡើង​​ = ៥ x ១ដុល្លារ​ ស្មើរ​ចំនួន​ផ្កាយ​

នៅ​ពេលដែល​លោក​អ្នក​ក្លាយ​ជា​សមាជិក Club​ លោក​អ្នក​នឹង​អាច​បើក​​​រង្វាន់បាន​​។​

其他预付款SIM卡是否可以迁移到乐龙龙卡计划?

答:可以,只要用户在Cellcard网络上超过30天。

乐龙龙卡是否可以迁移到其他价值计划 ?

答:可以。只要您在乐龙龙卡计划超过30天,您可以迁移到其他计划。

是否可以取消订阅乐龙龙卡的自动更新计划 ?

答:可以。如果您希望停止使用您的乐龙龙卡自动更新,请拨打*9888*0# 或拨打9888 并拨打0。请注意,您订阅的乐龙龙卡过期之后,使用过的数据将按正常的通话费率从主余额收取。从新订阅乐龙龙卡,请拨打9888 并选择您的首选计划,2美金的计划或拨打*9888*2#  或8美金的计划请拨打*9888*8#

我如何可获得免费 Grab 计程车?

答:购买Cellcard乐龙龙卡SIM=> 下载和注册Grab App => 当您预定Grab计程车时,请输入促销代码“CELCH”为了享受共六趟免费Grab计程车价值8,800柬币

我如何可从我的乐龙龙卡计划获得免费3 VAS ?

答:激活了乐龙龙卡计划之后,自动免费3 VAS。订阅免费一个月,一个月后是正常收费。

តើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យថាស៊ីមកាតរបស់ខ្ញុំចុះឈ្មោះរួចហើយឬនៅ ?

ចុច #5656 # រួចចុចបញ្ជូន ។

តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើឈ្មោះស៊ីមកាត របស់ខ្ញុំ មិនត្រឹមត្រូវឬស៊ីមកាត របស់ខ្ញុំមិនទាន់ចុះឈ្មោះ?

អ្នកអាចបញ្ចូលទិន្នន័យថ្មី ឬចុះឈ្មោះឯកសារស៊ីមកាតរបស់លោកអ្នកតាមរយៈបណ្តាញ ដូចខាងក្រោម:

• សូមអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យសែលកាតណាមួយ ភ្ចាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែល មានសុពលភាព។

 • ផ្ញើរូបនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដែលមានសុពលភាពរបស់អ្នក ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក សរសេរនៅខាងក្រោម ទៅកាន់គេហទំព័របណ្តាញសង្គម Facebook: Cellcard SIM Registration
 •   អ៊ីម៉ែល រូបនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដែលមានសុពលភាពរបស់អ្នកទៅ: customercare@cellcard.com.kh
 •    ចុះឈ្មោះ អនឡាញ នៅគេហទំព័រ របស់ក្រុមហ៊ុន: www.cellcard.com.kh/profile

តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលត្រូវការដើម្បីចុះឈ្មោះ ស៊ីមកាត?

អ្នក អាចនាំមកនូវ ការមួយ ឯកសារដូចខាងក្រោម ដូចខាងក្រោម:

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសុពលភាព ឫ
 • ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន របស់បុគ្គលិក រដ្ឋាភិបាល ដែលមានសុពលភាព និងមានអាសយដ្ឋាន របស់អ្នក ឫ
 • ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន របស់ប៉ូលីសជាតិ ឬកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលមានសុពលភាព និងមានអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក ឫ
 • ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន របស់ព្រះសង្ឃ ឫ
 • លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព ឫ
 • សៀវភៅគ្រួសារ ដែលមានសុពលភាព ឫ
 • ប័ណ្ណបើកបរ ដែលមានសុពលភាព

តើខ្ញុំអាច ពិនិត្យមើល ឈ្មោះស៊ីមកាត របស់ខ្ញុំ បានរឺទេ បើខ្ញុំជាអតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ?

អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន និងអតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រចាំខែទាំងអស់អាចពិនិត្យមើល ឈ្មោះស៊ីមកាត របស់ពួកគាត់តាមរយៈ #5656# រួចចុចបញ្ជូន

តើខ្ញុំ ត្រូវការបង់ប្រាក់ សម្រាប់ការពិនិត្យមើល ឈ្មោះស៊ីមកាត របស់ខ្ញុំដែររឺទេ?

មិនត្រូវបានគិតថ្លៃទេ។

តើធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីភ្ជាប់ BIG LOVE ?

អ្នកអាចជ្រើសរើស BIG LOVE របស់អ្នក!

BIGLOVE $1 ទូរស័ព្ទទៅ 898  រួចចុចលេខ 1 ឬចុច *898*100#

BIGLOVE $2 ទូរស័ព្ទទៅ 898  រួចចុចលេខ 2 ឬចុច *898*200#

BIGLOVE $8 ទូរស័ព្ទទៅ 898  រួចចុចលេខ 3 ឬចុច *898*800#

អ្នកក៏អាចផ្ញើកាដូ BIG LOVE ឲ្យមិត្តភក្តិបានផងដែរ!

ដើម្បីផ្ញើ BIGLOVE $1, ចុច *898*លេខទូរស័ព្ទ*100#

ដើម្បីផ្ញើ BIGLOVE $2,  ចុច *898*លេខទូរស័ព្ទ*200#

ដើម្បីផ្ញើ BIGLOVE $8, ចុច *898*លេខទូរស័ព្ទ*800#

 

តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់ សែលកាត BIG LOVE ប្រសិនបើលេខទូរស័ព្ទផ្អាកដំណើរបណ្តោះអាសន្ន ?

អ្នកអាចភ្ជាប់សែលកាត Big Love ពេលគណនីរបស់អ្នកនៅដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ។ ​ប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកផ្អាកដំណើរជាបណ្តោះអាសន្ន សូមបញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនីអ្នក។

តើខ្ញុំអាចផ្ញើកាដូ សែលកាត BIG LOVE ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានទេប្រសិនបើគណនីរបស់គេផ្អាកដំណើរជាបណ្តោះអាសន្ន?

ពិតជាបាន! ពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទទួលបានកាដូ Big Love   លេខទូរស័ព្ទរបស់គេនឹងដំណើរការធម្មតា!

តើគម្រោង Cellcard Executive ជាអ្វី?

Cellcard Executive ជាគម្រោងថ្មីដ៏មានសក្ដានុពលរបស់ Cellcard Executive ថ្មី ដែលអាចឲ្យអតិថិជនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់សេវាបង់ប្រាក់ប្រចាំខែរួមទាំងទឹកប្រាក់កំណត់បន្ថែមសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីប្រើអត្ថប្រយោជន៍គម្រោងអស់ និងអាចប្រើសេវា Roaming តាមតម្រូវការបានផងដែរ។

How do I subscribe my company to the new Cellcard Executive Plans?

សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ 012 999 712 or 712 ដើម្បីទទួលបានការណែនាំនូវគម្រោងដែលសក្ដិសមបំផុតសម្រាប់បំពេញតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតពីយើង។

តើគម្រោង Cellcard Executive Lite ជាអ្វី?

Cellcard Executive Lite គឺស្រដៀងគ្នានឹងគម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុនដែរ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនគ្រប់គ្រងការចំណាយ និងមិនស្មុគស្មាញដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់ពេលវេលា និងទីកន្លែងតាមតម្រូវការ។

តើអ្នកណាខ្លះអាចភ្ជាប់ សេវាដូរលុយអស្ចារ្យបាន?

គ្រប់អតិថិជនសេវាបង់ប្រាក់ជាមុនទាំងអស់ អាចប្រើ សេវា ដូរលុយអស្ចារ្យបាន លើកលែងតែអតិថិជនប្រើទូរស័ព្ទលើតុ គម្រោងសែលកាតធំធំ និងគម្រោងស៊ីមទេសចរ។ លោកអ្នកក៏អាចប្រើគម្រោងដូរលុយអស្ចារ្យបានប្រសិនបើជាលោកអ្នកកំពុងភ្ជាប់គម្រោងសែលកាតណាមួយដូចជា XG តាមចិត្ត ឬ និយាយ ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍គម្រោងដែលបានភ្ជាប់នោះឡើយ។ យ៉ាងណាប្រសិនបើលោកអ្នកភ្ជាប់គម្រោងអស្ចារ្យ $1=$30 នោះការភ្ជាប់គម្រោងរបស់អ្នកនឹងត្រូវជំនួសដោយ សេវា ដូរលុយអស្ចារ្យថ្មី។

តើខ្ញុំអាចដូរលុយតាមសេវាដូរលុយអស្ចារ្យនេះបានច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃដែរទេ?

តើគិតប្រាក់ដូចម្ដេចសម្រាប់សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ?

ចំ៖ ការគិតប្រាក់នឹងអនុវត្តតាមអត្រាតម្លៃនៃគម្រោងដែលលោកអ្នកភ្ជាប់។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនភ្ជាប់គម្រោងណាមួយទេ នោះវានឹងគិតប្រាក់តាមអត្រាតម្លៃធម្មតា។

តើធ្វើដូចម្ដេចទើបខ្ញុំទទួលបាន30នាទីបន្ថែមក្នុងមួយថ្ងៃ?

ការថែម 30នាទី នឹងផ្ដល់ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងគណនីលោកអ្នកបន្ទាប់ ពីដូរលុយបានជោគជ័យ។ សុពលភាពរបស់វា គឺរហូតដល់ម៉ោង 23:59 នៃថ្ងៃនីមួយៗ។ នៅម៉ោង 00:00 ចំនួននាទីដែលសល់មិនបានប្រើប្រាស់ នឹងត្រូវលុបចោល និងត្រូវបន្ថែមជូនវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់។ ត្រូវប្រាកដថាលេខទូរស័ព្ទលោកអ្នកនៅដំណើរការប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍30នាទីបន្ថែមរាល់ថ្ងៃនេះ។

ប្រសិនបើខ្ញុំប្ដូរស៊ីមកាត ឬទូរស័ព្ទ តើខ្ញុំនៅតែអាចដំណើរការទិញផលិតផលឌីជីថល/app ដែលខ្ញុំបានទិញមកប្រើនៅស៊ីមចាស់ ឬទូរស័ព្ទចាស់របស់ខ្ញុំបានទេ?

ពិតជាបាន ប្រសិនបើស៊ីមថ្មីរបស់អ្នកជាស៊ីមសែលកាត ហើយប្រសិនបើគណនីអ៊ីម៉ែល Google របស់អ្នកនៅដដែល។

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើចៃដន្យខ្ញុំច្រឡំលុបផលិតផលឌីជីថល/appដែលបានទិញ?

អ្នកអាចដោនឡូតផលិតផលឌីជីថលដដែលនោះម្ដងទៀតដោយមិនគិតថ្លៃ។

តើអ្នកលក់អនឡាញណាខ្លះដែលអតិថិជនអាចទិញផលិតផលមកប្រើប្រាស់បានដោយប្រើសេវា ទិញតាមរយៈសមតុល្យទឹកប្រាក់សែលកាត?

នៅថ្ងៃសម្ពោធ វាអាចជាហ្គេម Sabay KING OF CARDS (ទាញយកហ្គេមពី playstore សម្រាប់ Android និង appstore សម្រាប់ i

តើអតិថិជនអាចបញ្ជាទិញផលិតផលឌីជីថលដោយប្រើ Wifi បានទេ?

ប្រាកដជាបាន ប៉ុន្តែត្រូវមានដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់មួយ។ សែលកាត នឹងផ្ញើលេខកូដ4ខ្ទង់ទៅកាន់លោកអ្នកតាមរយៈសារជាអក្សរ។

នៅពេលមានសារកំហុសទូទៅបង្ហាញ “ERROR MESSAGE” ឬ “PAYMENT CANCELLED” តើមានន័យថាម៉េច?

វាអាចមានន័យផ្សេងៗដូចខាងក្រោម៖

 • មានបញ្ហាបច្ចេកទេស/កំហុសប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។

ដំណោះស្រាយ៖ សូមរង់ចាំបន្តិច ហើយព្យាយាមម្ដងទៀត។

 • អ្នកមិនមែនប្រើប្រព័ន្ធសែលកាត ឬ អ្នកកំពុងប្រើគម្រោងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ។

ដំណោះស្រាយ៖ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកកំពុងប្រើគម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុនរបស់សែលកាត។

 • អ្នកបានបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលចុះឈ្មោះតាម wifi ពីដំបូង។

ដំណោះស្រាយ៖ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានបញ្ចូលលេខសែលកាតដែលមានសុពលភាពសម្រាប់គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន។

 • អ្នកបានបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវ។

ដំណោះស្រាយ៖ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកបានបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវ។

 • វាត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់។

ដំណោះស្រាយ៖ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកបានបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ក្នុងរយៈពេល10នាទីបន្ទាប់ពីបានទទួលបានលេខកូដតាមរយៈសារជាអក្សរ។

 • អ្នកពុំមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ (សមតុល្យគណនីគោល) ដើម្បីទិញ។

ដំណោះស្រាយ៖ បញ្ចូលលុយ ហើយព្យាយាមម្ដងទៀត

នៅពេលមានសារកំហុសទូទៅបង្ហាញថា “SORRY, YOU HAVE EXCEEDED YOUR LIMIT OF 5 PAYMENTS IN 1 DAY, PLEASE TRY AGAIN LATER” តើមានន័យថាម៉េច?

មានន័យថាអ្នកបានចំណាយលើសពី9,99ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ឬ ចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែមពីលើអតិបរមា 20ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬប្រតិបត្តិការអតិបរមាលើសពី5ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ដំណោះស្រាយ៖ រង់ចាំ 24ម៉ោងក្រោយ រួចព្យាយាមធ្វើប្រតិបត្តិការម្ដងទៀត (24ម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការនីមួយៗទាំង5របស់អ្នក)

ខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោង XG4.5 ប្រសិនបើចង់ប្តូរទៅគម្រោង XG6 តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

អ្នកត្រូវមាន ទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងគណនី ចាប់ពី 6ដុល្លារឡើងទៅ ហើយចុច #8282#60#1# រួចបញ្ជូន នោះ អ្នកនឹងប្តូរទៅ គម្រោង XG6 ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។សម្រាប់ជំនួយបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 812.

តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោង XG របស់ខ្ញុំបានទេ ប្រសិនបើសមតុល្យគណនីរបស់ខ្ញុំស្មើសូន្យ ប៉ុន្តែគម្រោងមិនទាន់ផុតសុពលភាព?

ពិតជាបាន! គម្រោង XG អ្នក នឹងត្រូវផ្អាកក្នុងរយៈពេលដែលសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកផុតសុពលភាពតែប៉ុណ្ណោះ។ វានឹងភ្ជាប់ដំណើរការឡើងវិញភ្លាម នៅពេលអ្នកបញ្ចូលលុយ។

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកញ្ចប់គម្រោង XG របស់ខ្ញុំដែលនៅសល់ នៅពេលគម្រោងផុតសុពលភាព ឬពេលខ្ញុំដូរទៅគម្រោងផ្សេង?

អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលនៅសល់ក្នុងគម្រោង XG នោះនឹងត្រូវលុបចោល។

នៅពេលខ្ញុំបានភ្ជាប់គម្រោង XG ហើយ តើខ្ញុំនៅតែអាចភ្ជាប់គម្រោង iNET ឬ គម្រោងបន្ថែមដទៃទៀតបានទេ?

ពិតជាបាន! អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោងណាមួយជាមួយគម្រោង XG របស់អ្នកដូចជា៖ គម្រោង iNET ដាច់យប់ គម្រោងផ្ញើសារឥតកំណត់ Facebook Viber Whatsapp និង Line ឥតកំណត់ ជាដើម។

តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់គម្រោង XG ច្រើនដងក្នុងពេលតែមួយបានដែរ ឬទេ?

អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោង XG បានច្រើនដងក្នុងពេលតែមួយតាមតំរូវការ។ គម្រោងនិមួយៗមានសុពលភាពផ្សេងគ្នា ហើយគម្រោងដែលមានសុពលភាពខ្លីជាងគេនឹងត្រូវប្រើមុនគេ។

តើមានការគិតប្រាក់បន្ថែមឬទេពេលខ្ញុំប្ដូរទៅប្រើ XG?

ទេ

តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់គម្រោង XG សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មបានដែរឬទេ?

គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុនរបស់សែលកាតផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមណែនាំ រាល់គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន របស់សែលកាត មិនគួរប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំនងអាជីវកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មនោះទេ ពីព្រោះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកការប្រើប្រាស់ពីបណ្តាគណនី ឬលេខទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ញើសារជាអក្សរ ឬ ការហៅទូរស័ព្ទ ឬ ការរំខានគ្រប់រូបភាពដែលមានលក្ខណៈ ហួសកម្រិតក្នុងគោលបំនងអាជីវកម្មផ្សេងៗ។

តើអ្នកណាមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ?

កម្មវិធីពិសេសនេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនសែលកាតទាំងអស់ ដែលភ្ជាប់គម្រោងអស្ចារ្យ$1=$30 ថ្មី ឬ ភ្ជាប់ឡើងវិញ ។

តើកម្មវិធីពិសេសនេះ អនុវត្តចំពោះការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងមែនឬទេ?

ពិតណាស់! កម្មវិធីពិសេសនេះអនុវត្តចំពោះទាំងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយខ្លួនឯង សម្រាប់គម្រោងអស្ចារ្យ $1 = $30

តើខុសគ្នាដូចម្ដេចរវាងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯង?

ជម្រើស ទាំងពីរនេះ អាចជ្រើសរើសបាន សម្រាប់គម្រោងអស្ចារ្យ $1 = $30 ប៉ុណ្ណោះ។ ការជ្រើសរើសភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់គម្រោងអស្ចារ្យ មានន័យថាក្រោយពីគម្រោងអស្ចារ្យលោកអ្នកផុតសុពលភាព សែលកាតនឹងភ្ជាប់គម្រោងអស្ចារ្យជាថ្មីជូនលោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ធ្វើរបៀបនេះអាចជួយលោកអ្នកកុំឲ្យពិបាកចុចលេខកូដភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញរាល់ពេល។

ការភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញដោយខ្លួនឯង មានន័យថា អ្នកជ្រើសរើសការភ្ជាប់គម្រោង រៀងរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវការ ។ បន្ទាប់ពីគម្រោងដែលអ្នកបានភ្ជាប់ ផុតសុពលភាព សែលកាតនឹងមិនភ្ជាប់គម្រោងដោយស្វ័យប្រវត្តិជូនអ្នកឡើយ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់គម្រោង ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។

តើសុពលភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍ (2.5ដុល្លារ) របស់គម្រោងសែលកាត អស្ចារ្យ មានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

អត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង អស្ចារ្យ មានសុពលភាព 1ថ្ងៃគិត ចាប់ពីម៉ោង 00:00:00ព្រឹក ដល់ 23:59:59យប់។ អត្ថប្រយោជន៍នៅសល់នឹងត្រូវលុបចោលបន្ទាប់ពីម៉ោង23:59:59យប់

តើ​ខ្ញុំ​អាច​ភ្ជាប់​គម្រោង អស្ចារ្យ 10សេន = 2.5ដុល្លារ បាន​ច្រើន​ជាង​1 ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​បាន​ដែរ ឬទេ?

អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោងនេះបាន 2 ដង/ថ្ងៃ។ មានន័យថាអ្នកអាចប្តូរលុយ 10សេន ទៅជា 2.5ដុល្លារ បាន 2ដង/ថ្ងៃ។

តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់គម្រោង អស្ចារ្យ $1 = $30 ច្រើនជាងម្តងក្នុងសប្តាហ៍តែមួយបានដែរឬទេ?

ពិតជាបាន!

តើអ្នកណាខ្លះអាចក្លាយជាសមាជិកចែករំលែកនាទីសម្រាប់គម្រោងតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំ?

គ្រប់អតិថិជនសែលកាតសេវាបង់ប្រាក់ជាមុនទាំងអស់ លើកលែងតែ គម្រោងទូរស័ព្ទលើតុ។

តើខ្ញុំអាចក្លាយជាសមាជិកចែករំលែកនាទីបានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំជាអតិថិជនភ្ជាប់គម្រោងតាមចិត្ត?

សូមអធ្យាស្រ័យមិនបានទេ

តើ​បុគ្គល​ម្នាក់​អាច​ចែករំលែក​ចំនួន​នាទី​ពី​គម្រោង​តាម​ចិត្ត​លើស​ពី​មួយ​គម្រោង​បាន​ទេ?

មិនបានទេ សមាជិកចែករំលែកនាទី រាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីចែករំលែកចំនួននាទីរបស់អតិថិជនគម្រោងតាមចិត្តតែមួយប៉ុណ្ណោះ។

តើខុសគ្នាដូចម្ដេចរវាងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯង?

ការជ្រើសរើសភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់គម្រោងតាមចិត្ត មានន័យថាក្រោយពីគម្រោងតាមចិត្ត លោកអ្នកផុតសុពលភាព សែលកាតនឹងភ្ជាប់គម្រោងតាមចិត្ត ជាថ្មីជូនលោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ធ្វើរបៀបនេះអាចជួយលោកអ្នកកុំឲ្យពិបាកចុចលេខកូដភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញរាល់ពេល។

ការភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញដោយខ្លួនឯង មានន័យថា អ្នកជ្រើសរើសការភ្ជាប់គម្រោង រៀងរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវការ ។ បន្ទាប់ពីគម្រោងដែលអ្នកបានភ្ជាប់ ផុតសុពលភាព សែលកាតនឹងមិនភ្ជាប់គម្រោងដោយស្វ័យប្រវត្តិជូនអ្នកឡើយ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់គម្រោង ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។

 

គម្រោងដាច់យប់ គឺ​ជា​អ្វី​?

គម្រោង ដាច់យប់ គឺជាកញ្ចប់គម្រោងផ្ដល់ជូនពិសេសថ្មីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ និងអ៊ីនធើណិត ចាប់ពីម៉ោង 12យប់-6ព្រឹក។

តើ​ខ្ញុំ​អាចភ្ជាប់គម្រោង សែលកាតដាច់យប់ បានប៉ុន្មានដង​?

អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោង សែលកាតដាច់យប់ បាន10ដង/យប់។

តើ​មាន​អ្វី​​កើត​ឡើងចំពោះ​ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតឬចំនួន​នាទី​ដែលនៅសល់បន្ទាប់​ពី​​អស់សុពលភាព​?

រាល់ទិន្ន័យអ៊ីនធើណិត និងចំនួននាទីនៅសល់មិនទាន់ប្រើប្រាស់ នឹងត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពី អស់សុពលភាព។

ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​ភ្ជាប់គម្រោង iNET និងគម្រោងសែលកាតដាច់យប់ តើគម្រោងណាមួយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​មុនគេ​?

ក្នុងអំឡុងម៉ោង 12យប់ ដល់ម៉ោង 6ព្រឹក គម្រោងសែលកាតដាច់យប់ នឹងត្រូវបានប្រើមុនគេ។

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទិន្នន័យដែលមិនទាន់ប្រើរបស់ខ្ញុំក្រោយពីផុតសុពលភាព?

រាល់ទិន្នន័យនៅសល់ទាំងអស់នឹងត្រូវលុបចោលជាតាមកាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលានៃសុពលភាព។

ប្រសិនបើភ្ជាប់គម្រោង iNET លើសពីមួយគ្រោង តើគម្រោង iNET ណាមួយនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ?

គម្រោង iNET ដែលលោកអ្នកបានភ្ជាប់ចុងក្រោយគេ នឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ គម្រោង Riel Deal ប្រចាំថ្ងៃ នឹងភ្ជាប់ឡើងវិញដោយសុ្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ គម្រោង iNET 200/ iNET500/iNET1000/ iNET2000 (ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែ) នឹងនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយជូនដំណឹងជាមុន 1 ថ្ងៃ មុនពេលគម្រោងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញ។

តើខ្ញុំអាចប្រើស៊ីមកាតរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងទូរស័ព្ទលើតុនេះបានឬទេ?

ទេ ស៊ីមកាតដែលមានជាស្រេចជាមួយទូរស័ព្ទលើតុនេះត្រូវបានភ្ជាប់អោយប្រើប្រាស់តែ ជាមួយទូរស័ព្ទនេះតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចប្រើ ជាមួយទូរស័ព្ទផ្សេងឡើយ។

តើមានការផ្តល់ជូនអ្វីខ្លះក្នុងកញ្ចប់នេះ?

ការផ្តល់ជូនរួមមាន ទូរស័ព្ទលើតុ 1គ្រឿង ស៊ីមកាត1 ដែលមានទឹកប្រាក់ 1ដុល្លាររួចជាស្រេច ទទួលបានទឹកប្រាក់ 1 ដុល្លារ/ខែ ក្នុងរយៈពេល 12 ខែ និងការធានាលើ Software រយៈពេល 1 ខែ។

តើអ្វីនឹងកើតឡើងនៅពេលខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទលើសនាទីដែលគម្រោងផ្តល់ជូន?

អ្នកនឹងត្រូវគិតប្រាក់ 4,5សេន/នាទីពីសមតុល្យដើម តាមអត្រាតម្លៃគម្រោងធម្មតា។

តើគម្រោង VoIP ជាគម្រោងភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិមែនទេ?

មែនហើយ! គម្រោងនឹងភ្ជាប់ដំណើរការឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិកាលណា គម្រោងបានផុតកំណត់តាមកាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងរបស់វា ។

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគម្រោងដែលនៅសល់ នៅពេលខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញ ឬនៅពេលគម្រោងត្រូវបានភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ?

គម្រោងដែលនៅសល់ អាចប្រើបានត្រឹមកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃគម្រោងដែលបានភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះ។ ការភ្ជាប់ជាថ្មី នឹងត្រូវគិតដោយឡែក។ គម្រោងនេះមិនអាចផ្ទេរទៅគម្រោងបន្ទាប់បានទេ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីភ្ជាប់អ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំ?

លោកអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម។ ទូរស័ព្ទម៉ាកផ្សេងគ្នា របៀបភ្ជាប់ផ្សេងគ្នា៖
–    iOS ៖     ចូលទៅ Settings => Cellular => Cellular Data Network => APN type word “Cellcard”
–    Android ៖
o    ទូរស័ព្ទប្រភេទខ្លះ៖ចូលទៅ Settings => More Settings => Wireless Network => Mobile Network => Access point Name => Create New APN => Connection Name “Cellcard”  => APN Name fill in “Cellcard” => Save.
o    ទូរស័ព្ទប្រភេទខ្លះ៖ចូលទៅ Settings =>  Wireless Network => Mobile Network => Access point Name => Create New APN => Connection Name “Cellcard”  => APN Name fill in “Cellcard” => Save.
ប្រសិនជាលោកអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទទៅ 812

ហេតុអ្វីបានជាអត្រាតម្លៃទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត និងសារជាអក្សរសម្រាប់គម្រោង សែលកាតនិយាយ ថ្លៃជាងគម្រោងសែលកាតធម្មតា?

ព្រោះគម្រោងសែលកាត និយាយ ផ្ដល់អត្រាតម្លៃលើការនិយាយទូរស័ព្ទទាបជាងគម្រោងសែលកាតធម្មតា។ ប្រសិនជាអ្នកត្រូវការប្រើទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត ឬសារជាអក្សរច្រើនជាមួយអត្រាតម្លៃទាប លោកអ្នកអាចប្តូរពីគម្រោងសែលកាត និយាយ ទៅគម្រោងសែលកាតធម្មតាដោយចុច #8181#4#1# ឬប្តូរទៅគម្រោង XG ដោយចុច #8181#3# ហើយជ្រើសយកគម្រោងដែលអ្នកពេញចិត្ត ។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនចង់ប្រើអ៊ីនធើណិត តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនត្រូវការប្រើអ៊ីនធើណិត លោកអ្នកអាចបិទអ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដោយអនុវត្តតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះ៖
ទូរស័ព្ទប្រភេទ iOS: ចូលទៅ Settings => Cellular => click Off on the Cellular Data.
ទូរស័ព្ទប្រភេទ Android : ចូលទៅ Settings => Data Usage => Click Off on the Mobile Data

តើកម្មវិធីឈ្នះ10000ដុល្លាររៀងរាល់ថ្ងៃជាអ្វី?

អតិថិជនដែលប្រើប្រព័ន្ធសែលកាត នឹងមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់លុយសុទ្ធ $10,000 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារ ដូចជាយកទៅសងបំណុល យកទៅពង្រីកមុខរបរ ឬ​ទុក​សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនៗ។

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះ?

ងាយស្រួលបំផុត លោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទ ឬផ្ញើសារ  “10K” ទៅ 8888

តើការផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទទៅ 8888 មួយលើក គិតថ្លៃប៉ុន្មាន?

រាល់ការផ្ញើសារ ឬទូរស័ព្ទទៅ 8888 មួយលើក គិតថ្លៃ 20 សេន។

តើការចាប់រង្វាន់ប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណា? កន្លែងណា?

ការចាប់រង្វាន់ នឹងត្រូវផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរសទស្សន៍ CTN ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 កក្កដានេះតទៅ ចាប់ម៉ោង 7ល្ងាច រៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដើម្បីមើលលទ្ធផលប្រចាំថ្ងៃ ចុចទីនេះ!

តើខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់ដោយរបៀបណា?

លោកអ្នកអាចតាមដាន និងទស្សនាផ្ទាល់ ការចាប់រង្វាន់ តាមរយៈវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់សែលកាត វេលាម៉ោង 6ល្ងាច ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានតាមដានទស្សនាផ្ទាល់នៅម៉ោងកំណត់ទេ អ្នកអាចទទួលការជូនដំណឹងពីសែលកាត ដោយក្រុមហ៊ុនសែលកាតនឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នកឈ្នះផ្ទាល់នៅថ្ងៃបន្ទាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 077 999 197 ឬ អ្នកអាចទូរស័ព្ទមកលេខ 812។

ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស?​

សូមចុចលេខ [177] [លេខកូដប្រទេស] [លេខកូដតំបន់] [លេខទូរស័ព្ទ ដោយមិនមានលេខ “0” នៅពីមុខ

តើការហៅទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសគិតប្រាក់យ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ VOIP (177) នោះអត្រាតម្លៃ 4.5សេន/នាទី សម្រាប់ការទូរស័ព្ទចេញទៅកាន់ 12ប្រទស (ថៃ វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី សឹង្ហបូរី កូរ៉េខាងត្បូង ចិន ឡាវ បារាំង ហុងកុង អាមេរិក និង កាណាដា)។ សូមចុច “INTERNATIONAL SERVICES” សម្រាប់អត្រាតម្លៃហៅចេញ ទៅកាន់ប្រទេសដ៏ទៃទៀត។

តើខ្ញុំត្រូវចំណាយប៉ុន្មានសម្រាប់សេវា Prepaid Roaming?

សម្រាប់ធ្វើការហៅទូរស័ព្ទហៅចេញ និងទទួលទូរស័ព្ទហៅចូលនៅពេលដែលលោកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគឺគិតទឹកប្រាក់ 2.50 ដុល្លា/នាទី

តើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំកំពុង Roaming?

លោកអ្នកវាយ [*123*][លេខកូដសម្ងាត់ទាំង 14ខ្ទង់][ #] ហើយចុចបញ្ចូន

តើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីពិនិត្យគណនីខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំកំពុង Roaming?

លោកអ្នកវាយ #124# ហើយចុចបញ្ចូន

តើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបិទសេវា Roaming?

លោកអ្នកអាចផ្តាច់សេវាបាន ដោយគ្រាន់តែវាយអក្សរ OFF រួចផ្ញើសារទៅកាន់លេខ 125

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត