ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

International Business Executive

·          Monitors and updates IDD and VOIP business ·          Roll-outs and manages end to end Roaming services process ·          Co...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 24 Feb 2018

បង្ហាញបន្ថែម

Electronic Touch Points Officer

Handles customer enquiries via LIVE Chat, Facebook, Cellcard App and Email Keeps customers informed about Cellcard’s products, services ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2018

បង្ហាញបន្ថែម

Call Center Officer

Handles customer complaints and enquiries Keeps customers informed about Cellcard’s products, services and promotions Provides good serv...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2018

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !