កាដូខែភ្លៀង ពីសែលកាត!

ក្នុងរដូវភ្លៀងនេះ អតិថិជនទាំងអស់ អាចមានឱកាសឈ្នះទូរស័ព្ទ iPhone X ,  Samsung Galaxy J7 Pro ហើយនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀត ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ​ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយចាប់ពី1ដុល្លា ឡើងទៅ។

រង្វាន់រួមមាន ទូរស័ព្ទ iPhone X ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy J7 Pro អ៊ីនធើណេត និងតេឥតគិតថ្លៃ កាតកោសបញ្ចូលលុយ និង គម្រោងអស្ចារ្យ $1។

ដើម្បីចូលរួម៖
1- បញ្ចូលលុយ $1

2- ទទូលយកលេខកូដសំណាង6ខ្នង់

3-ចុច *6888*លេខកូដសំណាង6ខ្នង់# រួចបញ្ចូន​

4-​ ទទួលបានសារបញ្ចាក់ពីកម្មវិធី

ថាមិនត្រូវ! អ្នកអាចនឹងក្លាចជាអ្នកឈ្នះនៅថ្ងៃនេះ!

កម្មវិធីដ៏ពិសេសអស្ចារ្យនេះ បន្តផ្តល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​2018។