ក្លាយជាសេដ្ឋីប្រាក់លានថ្ងៃនេះ!

រៀងរាល់ថ្ងៃអតិថិជនម្នាក់នឹងមានសំណាងឈ្នះ1.000.000រៀលពីកម្មវិធីស្ទូចមួយលាន!​​ចុចយកលេខកូដចូលរួមរបស់អ្នកឥឡូវនេះ​ដើម្បីមានឱកាសក្លាយជាសេដ្ឋីប្រាក់លានថ្ងៃនេះ!

ទូរស័ព្ទ 9997 ផ្ញើសារ [ពាក្យណាមួយ] ទៅ 9997 ឬ ចុច #9997# រួចចុចបញ្ជូន។ ចំណាយត្រឹមតែ100រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ សម្រាប់ការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • ការចុចមួយម្តងមានតម្លៃស្មើនឹងឱកាសចូលរួមម្តងក្នុងការចាប់រង្វាន់
  • អ្នកឈ្នះម្នាក់អាចឈ្នះលើសពីមួយដង
  • ការចូលរួមនេះជាសេវាភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរៀងរាល់ថ្ងៃ ប្រសិនបើអតិថិជនមានទឹកប្រាក់គណនីគ្រប់គ្រាន់
  • អតិថិជននឹងទទួលបានសារជូនដំណឹងប្រចាំថ្ងៃក្រោយពេលភ្ជាប់ឡើងវិញដោយជោគជ័យសម្រាប់ការភ្ជាប់លើកដំបូង
  • អ្នកអាចចូលរួមចុច ទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារ ច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ
  • រង្វាន់មិនអាចលើកទៅបូកបន្ថែមនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឡើយ
  • ប្រាក់សុទ្ធ 1.000.000រៀល នឹងត្រូវប្រគល់ជូនទៅអ្នកឈ្នះតាមរយៈភ្នាក់ងារវីង។

រកមិនឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមែនទេ? សមិទ្ធផលរបស់យើង។

ស្វែងរកការិយាល័យ

ស្វែងរកការិយាល័យសែលកាត ដែលនៅជិតអ្នក។

ឆាតបន្តផ្ទាល់

និយាយទៅកាន់បុគ្គលិកបំរើអតិថិជន ឥឡូវនេះ។

បញ្ចូលលុយ

ស្វែង​រក​វិធីផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។