អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុនសែលកាត

ពួក​គេ​គឺ​ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សុឆន្ទះ​ ​តំណាង​អោយ​ម៉ាក​របស់​យើង​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ និង​ស្នាដៃ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​យុវជន​កម្ពុជា ។

Sorn Siev Mey

Sorn Siev Mey

Suzana

Suzana

Polarix

Polarix

Chanrith

Chanrith

Ya

Ya

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !