សែលកាត Rewards ការទូទាត់ | សែលកាត

ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអតិថិជនសែលកាត នោះលោកអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួម និង រីករាយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី Cellcard Rewards។ ឥតគិតថ្លៃ! មិនចាំបាច់ភ្ជាប់សេវា ពុំចាំបាច់ចុះឈ្មោះ។ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់50% នៅតាមបណ្ដាដៃគូរាប់ពាន់ហាងទូទាំងប្រទេស!

ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអតិថិជនសែលកាត នោះលោកអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួម និង រីករាយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី Cellcard Rewards។ ឥតគិតថ្លៃ! មិនចាំបាច់ភ្ជាប់សេវា ពុំចាំបាច់ចុះឈ្មោះ។ រីករាយទទួលបានភាពងាយស្រួល និងការបញ្ចុះតម្លៃរាល់ពេលលោកអ្នកទូទាត់ដោយប្រើកាត Cellcard Rewards!

ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអតិថិជនសែលកាត នោះលោកអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួម និង រីករាយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី Cellcard Rewards។ ឥតគិតថ្លៃ! មិនចាំបាច់ភ្ជាប់សេវា ពុំចាំបាច់ចុះឈ្មោះ។ រីករាយទទួលបានការផ្ដល់ជូនដ៏អស្ចារ្យបំផុតពីកម្មវិធីពិសេសរបស់ Cellcard Rewards។ គ្រាន់តែតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។ កម្មវិធីពិសេសរបស់ Cellcard Rewards នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ!

ជំហាន​ទី ១

បើកគណនីក្រុមហ៊ុន Cellcard / វីង។

ជំហាន​ទី ២

ដាក់ប្រាក់ទៅគណនីរបស់អ្នក

ជំហាន​ទី ៣

បង្ហាញកាត Cellcard Rewards Payments របស់អ្នកទៅហាងជាដៃគូនៅពេលគិតប្រាក់

ជំហាន​ទី ៤

ចុច *989# ដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យរបស់អ្នក

សែ្វងរកពាណិជ្ជករនៅជិតអ្នក

រកមើលបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!