ភ្ជាប់គម្រោងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ | សែលកាត

បន្តឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើន ជាមួយកម្មវិធីភ្ជាប់គម្រោង​ដើម្បីឈ្នះ!

 • ឈ្នះម៉ូតូ Yamaha X-Ride រៀង​រាល់ថ្ងៃ
 • រង្វាន់ជានាទី និង សារសម្រាប់ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធ & អ៊ីនធើណិតរហូតដល់ 500MB ឥតគិតថ្លៃភ្លាមៗ
 • រង្វាន់​ធំ រថយន្តMG ZS 2021

 

ភ្ជាប់គម្រោងណាមួយរបស់សែលកាតដើម្បីមាន​ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន!

ឬភ្ជាប់គម្រោងណាមួយកាន់តែងាយតាម

Cellcard App​​

* ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ឧសភា ដល់ថ្ងៃទី 26 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021។

ស្វែងរកគម្រោងដែលសាកសមសម្រាប់អ្នក៖
 Cellcard 4U – ដូរលុយអស្ចារ្យ – BIG LOVEiNET – PlayGame Unlimited – 乐龙龙卡SIM – BIG BIG LOVE ស៊ីមថ្មី

 

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ នឹងផ្តល់ជូនអតិថិជិនដែលបានភ្ជាប់គម្រោងថ្មី ឬ ភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញដោយជោគជ័យ។
 • ការភ្ជាប់គម្រោងថ្មី ឬ ភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញមួយដង តាមរយៈវិធីណាក៏ដោយ​  ស្មើនឹងឱកាសឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ និងការចូលរួមការចាប់រង្វាន់ធំមួយដង។
 • ទោះបីជាអ្នកបានឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃហើយក៍ដោយ អ្នកនៅតែអាចចូលរួមការចាប់រង្វាន់ធំបាន។
 • គម្រោង ឬសេវាដែលអាចចូលរួមឈ្នះ កម្មវិធីពិសេសនេះ មានដូចជា​
  • BIG BIG LOVE
  • BIG LOVE
  • Cellcard 4U
  • ដូរលុយអស្ចារ្
  • PlayGame Unlimited
  • iNET
  • ស៊ីមនាគរីករាយ
  • XG
  • តាមចិត្ត
  • អស្ចារ្យ $1 = $30
 • រាល់រង្វាន់ទាំងអស់ត្រូវតែមកបើក ក្នុងរយៈពេលសាមសិប (30) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹង។ ប្រសិនបើរង្វាន់មិនត្រូវបានបើក ក្នុងរយៈពេលដែលបានកំនត់នោះ រង្វាន់នឹងត្រូវទុកជាមោឃៈ។
 • បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន សែលកាត និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមលេងក្នុងកម្មវិធីនេះឡើយ។

ពាក់ព័ន្ធ

ឈ្នះលុយសុទ្ធ 10000 ដុល្លាររាល់ថ្ងៃ!

សិក្សាបន្ថែម

តេឈ្នះ! តេឈ្នះ!

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត