ភ្ជាប់គម្រោងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ | សែលកាត

ភ្ជាប់គម្រោងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់!

 • ឈ្នះម៉ូតូ Yamaha X-ride រៀងរាល់ថ្ងៃ
 • រង្វាន់ជានាទី សារ និងអ៊ីនធើណិតរហូតដល់ 500MB
 • រង្វាន់ធំរថយន្ត MG ZS 2021 មួយគ្រឿងពីកម្មវិធីភ្ជាប់គម្រោងដើម្បីឈ្នះ

ងាយៗ! គ្រាន់តែភ្ជាប់គម្រោងណាមួយរបស់សែលកាតដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់នេះ!

Big Big Love 📲 *898*100# សម្រាប់ស៊ីមថ្មីរបស់អ្នក!

Cellcard 4U 📲 *5000#

ដូរលុយអស្ចារ្យ 📲 *169*100#

ឬគម្រោងណាមួយដែលអ្នកកំពុងប្រើ ដែលរួមបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីចាប់រង្វាន់នេះ។ សូមមើលបន្ថែមនៅប៉ូតុងសម្គាល់។

* កម្មវិធីពិសេសនេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ 20 កុម្ភះ រហូតដល់ 28 ឧសភា 2021

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ នឹងផ្តល់ជូនអតិថិជិនដែលបានភ្ជាប់គម្រោងថ្មី ឬ ភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញដោយជោគជ័យ។
 • ការភ្ជាប់គម្រោងថ្មី ឬ ភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញមួយដង តាមរយៈវិធីណាក៏ដោយ​  ស្មើនឹងឱកាសឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ និងការចូលរួមការចាប់រង្វាន់ធំមួយដង។
 • ទោះបីជាអ្នកបានឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃហើយក៍ដោយ អ្នកនៅតែអាចចូលរួមការចាប់រង្វាន់ធំបាន។
 • គម្រោង ឬសេវាដែលអាចចូលរួមកម្មវិធីពិសេសនេះ មានដូចជា​
  • BIG BIG LOVE
  • BIG LOVE
  • Cellcard 4U
  • ដូរលុយអស្ចារ្យ
  • iNET
  • ស៊ីមនាគរីករាយ
  • XG
  • តាមចិត្ត
  • អស្ចារ្យ $1 = $30

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត