ណែនាំមិត្តភក្តិតាម Cellcard App ទទួលបានទិន្នន័យបន្ថែម! | សែលកាត

តើអ្នកណាដែលមិនចូលចិត្តនៃការផ្តល់ជូនបន្ថែមឥតគិតថ្លៃនោះ?

ឥឡូវនេះអ្នកអាចរីករាយជាមួយនិងការផ្តល់ជូនបន្ថែមថ្មី ដែលអ្នក និងមិត្តភក្តិ ឬ មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក ទទួលបានរហូតដល់ 2.5 GB ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការប្រើអ៊ីនធើណិតជារៀងរាល់ខែ។
រីករាយជាមួយការផ្តល់ពិសេស ពី Cellcard App Referral Program !
អ្នកអាចប្រើ Cellcard App បានកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន និងទទួលបានការផ្តល់ជូនទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតឥតគិតថ្លៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ គ្រាន់តែណែនាំមិត្តភិក្តរបស់អ្នក ឲ្យដោនឡូត Cellcard App តាមរយ:លេខកូដដែលផ្តល់ជូ។ អ្នកទាំងពីរនឹងទទួលបាន 500MB ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលេខកូដត្រូវបានចុះឈ្មោះបានជោគជ័យ សុពលភាពរហូត 3 ថ្ងៃ ។
អ្នកអាចចែករំលែកបានរហូតដល់ 5 នាក់/ខែ។
តៀមខ្លួនហើយនៅសម្រាប់ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ?
ចូលទៅកាន់ Cellcard App >More> Invite Friends

 

ដោនឡូតឥឡូវនេះ!

  

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត