ក្លាយជាសេដ្ឋី | សែលកាត

ចាប់ផ្តើមឆ្នាំថ្មី ក្លាយជាសេដ្ឋី!

ការចាប់រង្វាន់លុយសុទ្ធធំបំផុត  10ម៉ឺនដុល្លារ រឺ 400 លានរៀល – សម្រាប់អ្នកមានសំណាងម្នាក់!

ចូលរួមទទួលយកលេខកូដសំណាងរបស់អ្នក ឲ្យបានមុនម៉ោង 5 ល្ងាច នៅថ្ងៃពុធទី 17 ខែមេសា 2019 ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះ។

គ្រប់អតិថិជនសែលកាតទាំងអស់អាចចូលរួមបាន។ គ្រាន់តែហៅទៅលេខ 8888 រឺផ្ញើសារ “10K” ទៅលេខ 8888 ដើម្បីទទួលបានលេខកូដសំណាងរបស់អ្នក។

ចូលរួមកាន់តែច្រើន ទទួលបានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការចាប់ផ្តើមឆ្នាំថ្មីក្លាយជាសេដ្ឋី។

 

មិនទាន់ជាអតិថិជនសែលកាតមែនទេ?

គ្មាន​បញ្ហា! អ្នកនៅតែមានពេលវេលាដើម្បីទទួលបានស៊ីមសែលកាត និងចូលរួម!

អញ្ជើញ មកកាន់ស្តង់របស់សែលកាតដែលនៅជិតអ្នកបំផុតក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះ។

សូមមើលទីតាំងនៅខាងក្រោមនេះ!

សូមមានសំណាងល្អ និងរីករាយឆ្នាំថ្មី!

តាមដានការចាប់រង្វាន់ផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Youtube របស់សែលកាត ចាប់ពីម៉ោង 6 ល្ងាច នៅថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2019!

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត