កញ្ចប់គម្រោង VoIP | សែលកាត

តេទៅ 5 ប្រទេសជាមួយ គម្រោង VoIP របស់សែលកាត

ដើម្បីតេចេញទៅក្រៅប្រទេស សូមចុច [177] [លេខកូដប្រទេស] [លេខទូរស័ព្ទ] ហើយចុចបញ្ជូន

ឧទាហរណ៍: ដើម្បីតេចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃ សូមចុច: 17766xxxxxxxxx

ត្រឹមតែ2ដុល្លារទទួលបាន 60 នាទី  សម្រាប់ហៅទៅកាន់5ប្រទេសរួមមាន៖ ថៃ ចិន អាមេរិក កាណាដា និងសិង្ហបុរី ហើយមាន សុពលភាព30ថ្ងៃ។

កញ្ចប់នេះ អាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែអតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុនប៉ុណ្ណោះ

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង៖ ចុច *1783*1#

 

ដើម្បីហៅទូរស័ព្ទចេញ៖ ចុច 177  [លេខកូដប្រទេស]  [លេខទូរស័ព្ទ]

ប្រទេស លេខកូដប្រទេស
ថៃ 66
អាមេរិច

*មិនរួមបញ្ចូលការតេចេញទៅ Alaska (1907) និង Hawaii (1808)

1
កាណាដា 1
សិង្ហបុរី 65
ចិន 86

 

ចំណាំ៖

ដើម្បីពិនិត្យសមតុល្យ៖ ចុច *1783*2#

ដើម្បីបញ្ឈប់ការភ្ជាប់ឡើងវិញស្វ័យប្រវត្តិ៖ ចុច *1783*3#

ពាក់ព័ន្ធ

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!