កញ្ចប់គម្រោង VoIP | សែលកាត

គម្រោង VoIP ថ្មីរបស់សែលកាត

ការហៅទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស ឥឡូវនេះអត្រាតម្លៃកាន់តែសមរម្យជាមួយគម្រោង VoIP ថ្មី របស់សែលកាត ។
ត្រឹមតែ2ដុល្លារទទួលបាន 60នាទី សម្រាប់ហៅទៅកាន់5ប្រទេសរួមមាន៖ ថៃ ចិន អាមេរិក កាណាដា និងសិង្ហបុរី ហើយមាន សុពលភាព30ថ្ងៃ។
និយាយបានកាន់តែយូរជាមួយអ្នកជាទីស្រឡាញ់នៅក្រៅប្រទេស។ ភ្ជាប់គម្រោងឥឡូវនេះ!

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង៖ ចុច #8393#1#

ដើម្បីពិនិត្យសមតុល្យ៖ ចុច #8393#2#

ដើម្បីហៅទូរស័ព្ទចេញ៖ ចុច 177  [លេខកូដប្រទេស]  [លេខទូរស័ព្ទ]

ដើម្បីបញ្ឈប់ការភ្ជាប់ឡើងវិញស្វ័យប្រវត្តិ៖ ចុច #8393#3#

ប្រទេស លេខកូដប្រទេស
ថៃ 66
អាមេរិច 1
កាណាដា 1
សិង្ហបុរី 65
ចិន 86

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !