ការហៅទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស | សែលកាត

តើអត្រាតម្លៃសម្រាប់តេចេញទៅក្រៅប្រទេសមានដូចម្តេចខ្លះ?

អ្នកអាចប្រើគម្រោង តេទៅក្រៅប្រទេស ដែលមានតម្លៃទាបបំផុតត្រឹម 3សេនក្នុងមួយនាទី

តើខ្ញុំអាចតេចេញទៅក្រៅប្រទេសបានតាមវិធីណាដែរ?

សូមចុច [177] [លេខកូដប្រទេស] [លេខទូរស័ព្ទ] ហើយចុចបញ្ជូន

ឧទាហរណ៍: ដើម្បីតេទៅកាន់ប្រទេសថៃ សូមចុច: 17766xxxxxxxxx

នៅពេលជួបប្រទះនូវបញ្ហា តើខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងទៅខាងផ្នែកណាដែរ?

តើការហៅទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសគិតប្រាក់យ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រើគម្រោង VoIP Pack ត្រឹមតែ 2ដុល្លាទទួលបាន 60នាទីសម្រាប់ហៅទៅកាន់ 5 ប្រទេសរួមមាន៖ ថៃ ចិន អាមេរិក កាណាដា និងសិង្ហបុរី ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងសូមចុច *1783*1#

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត