គន្លឹះដំណើរកម្សាន្ត | សែលកាត

ចុងសប្តាហ៍របស់អ្នកកាន់តែរីករាយ!

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តចុងសប្តាហ៍របស់អ្នក!

អ្នករាល់គ្នាប្រហែលជាចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្ត ឬទៅលំហែកាយនៅកន្លែងណាមួយហើយ​បន្ទាប់ពីធ្វើការពេញមួយសប្តាហ៍។ មានកន្លែងស្អាតៗច្រើនណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ដូចជានៅក្រុងព្រះសីហនុ  និងក្រុងកែប។ ភ្ជាប់សេវា Trip Tips ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងគំនិតល្អៗជាច្រើនសម្រាប់ការដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នក ថាតើអ្នកគួរទៅដើរលេងនៅឯណា ហើយទៅដើរលេងនៅកន្លែងណាខ្លះ! ភ្ជាប់ឥលូវនេះ ហើយទទួលបានការភ្ជាប់ឥតគិតថ្លៃ​រយៈពេល 7ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលភ្ជាប់ថ្មី!

ចំណាយត្រឹមតែ 100 រៀល/ថ្ងៃ!

  • របៀបនៃការភ្ជាប់
ការភ្ជាប់ ដើម្បីភ្ជាប់ ភាសា
USSD *8860*1# ភាសាអង់គ្លេស
*8860*2# ភាសាខ្មែរ
ផ្ញើសារ ផ្ញើ “1” ទៅ 8860 ភាសាអង់គ្លេស
ផ្ញើ“2”ទៅ  8860 ភាសាខ្មែរ
  • ដើម្បីផ្តាច់ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច
    • សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសចុច *8860*1*0#
    • សម្រាប់ភាសាខ្មែរចុច *8860*2*0#

លក្ខខណ្ឌផ្សេង

  • សេវា​ Trip Tips គឺសម្រាប់អតិថិជនសែលកាតទាំងអស់។
  • ការភ្ជាប់ប្រចាំថ្ងៃគឺមានសុពលភាព​មួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ហើយនឹងត្រូវភ្ជាប់ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដែលទឹកប្រាក់នឹងកាត់ចេញពី គណនីគោល។
  • ប្រសិនបើការភ្ជាប់ឡើងវិញមិនបានសម្រេចដោយសារ​ អ្នកមិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ អ្នក នឹងមិនទទួលបានសារពីការបញ្ចុះតម្លៃនានានោះទេ។
  • សេវា​ Travel Tips នឹងផ្ញើសារជារៀងរាល់ថ្ងៃ ទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាក និងចុងសប្តាហ៍ យ៉ាងហ៊ោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។​

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត