គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រទេសថៃ | សែលកាត

តើខ្ញុំអាចទិញកញ្ចប់អ៊ិនធើណិត Roaming ប្រទេសថៃបាននៅឯណា?

អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោងដោយប្រើលេខកូដខ្លី USSD ដោយចុច *1785*66*XX# (គម្រោងណាមួយ)
ឬអ្នកអាចចូលទៅកាន់ Cellcard App ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងនេះ។

តើគម្រោងរបស់ខ្ញុំមានសុពលភាពបែបណា បើខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងច្រើនជាងមួយគម្រោង?

សុពលភាពនឹងប្រែប្រួលទៅតាមគម្រោងចុងក្រោយបំផុតដែលអ្នកភ្ជាប់។ ដូច្នេះ​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​ត្រូវ​ដំឡើង​កំណែ​ជានិច្ច ដោយមិនទម្លាក់គម្រោងរបស់អ្នក។

តើគម្រោងនឹងត្រូវគិតប្រាក់នៅពេលណា នៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់គម្រោងបានជោគជ័យ?

នៅពេលដែលទូរសព្ទ័របស់អ្នកត្រូវបានភ្ជាប់អ៊ីនធើណិតជាមួយសេវារបស់ក្រុមហ៊ុនដៃគូ ដោយផ្អែកលើគម្រោងនោះកញ្ចប់អ៊ីនធើណិតដែលអ្នកភ្ជាប់រួចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់។​ សូមប្រាកដថាបានដឹងសុពលភាពនៃគម្រោង ដើម្បីជៀសវាងការកាត់ប្រាក់ពីគណនីគោលរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីសុពលភាពផុតកំណត់។

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!