ETN Rewards | សែលកាត

តើប៊ូតុងពន្យាយបន្ថែមនេះទុកសម្រាប់ធ្វើអ្វី?

ប៊ូតុងពន្យាអាចឲ្យអ្នកបង្កើនចមនួនការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកដែលអ្នកសល់ឲ្យបានចំនួនខ្ពស់បំផុតដល់ទៅ 7 ថ្ងៃ។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល 24 ម៉ោងក្រោយចាប់ផ្ដើម/ ពន្យារ ការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកហើយនោះ អ្នកនឹងមានថ្ងៃសល់ចំនួន 7 ថ្ងៃ។ ដូចនេះត្រូវប្រាកដថាអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិញ ដើម្បីរក្សាឲ្យការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកនៅសកម្ម។

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមាន 7 ថ្ងៃនៃការជីករ៉ែ?

បែបនេះទើបអ្នកមិនចាំបាច់ឲ្យកម្មវិធីដើរចោលរហូត ដែលវាស៊ីថ្ម និងអ៊ីនធើណិត។ ផ្ទុយមកវិញ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវចូលទោក្នុងកម្មវិធីម្ដងក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីរក្សាឲ្យការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកសកម្ម។

ការប្រើប្រាស់នេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតច្រើនឬទេ?

ទេ! ដូចដែលការរុករកមិនបានដំណរការនៅក្នុងឧបករណ៍ គឺទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតតិចតួចបំផុត។

តើខ្ញុំអាចជីកបានដល់លឿនបំផុតប៉ុន្មាន?

ចំនួនដែលអ្នកអាចរុករកអាចប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរ ដូចនេះហើយគឺមិនមានលេខកំណត់តែ ១ នោះទេ អ្វីដែលល្អបំផុតនោះគឺការធ្វើ គឺជាការចាកចេញ វាដំណើរលើអេនដ្រយក្នុងអំឡុងពេលមួយ និងវាស់ស្ទង់ចំនួនដែលអាចរកបាន។

ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវថតរូបខ្លួនឯង?

យើងសួរថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រូបថត ២- ៣ សន្លឹកដើម្បីបើកដំណើរការបណ្ដាញផ្ទុករបស់អ្នកដើម្បីបង្កាករណីមានគណនីជាន់គ្នា។ យើងប្រើប្រាស់ការដាក់បញ្ចូលឯកសាររបស់អ្នកដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាអ្នកគឺជាមនុស្សពិតប្រាកដ។ យើងមិនចែករំលែករូបភាពទាំងនេះជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយ។

វិធីបើកដំនើរការការុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកយ៉ាងម៉េច?

ជាដំបូងអ្នកត្រូវតម្រូវឲ្យថតរូបខ្លួនឯង ថតចមលងនូវកាយវិការមួយ។ នៅពេលដែលអ្នកដាក់បញ្ចូលវារួចហើយ ការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុករបស់អ្នកនឹងដំណើរការ។ ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនឹងត្រូវការគូររូបតំណាងនៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកហើយធ្វើការថតរូបជាមួយវា។ នៅពេលដែលរូបថតរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយ ការចំណាយរបស់បណ្ដាញផ្ទុកនឹងត្រូវបានដោះសោរហើយអេឡិចត្រូនៀមដែលអ្នកបានរកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈានដល់ម្រិតដែលទឹកប្រាក់អាចទទួលបាន។

តើវាដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្ដេច?

ពេលមួយដែលអ្នកបានបើកដំណើរកការការរុករកលើបណ្ដាំញផ្ទុកលើគណនីរបស់អ្នក អ្នកនឹងទទួលបានរកអេឡិចត្រូនៀមដោយមិនចាំបាច់រក្សាទុកកម្មវិធីឲ្យនៅដមនើរការជាប់នៅលើឧបករណ៍ឡើយ។ រាល់ការរុករកគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាញ ដូចនេះធ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភពីអ្វីឡើយ។ អ្នកទទួលបាន 7 ចំនួនថ្ងៃនៃការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកមុនពេលដែលការរុករកនឹងឈប់។ បន្ទាប់មក 24 ម៉ោងនៃការចាប់ផ្ដើមការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុក អ្នកអាចពង្រីកចំនួននៃការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកដែលអ្នកផ្ទុកពីមុនទៅកាន់ 7 ចំនួនថ្ងៃ ដូចនេះប្រាកដថាអ្នកត្រឡប់មកកម្មវិធីវិញយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីដំណើរការការរុករករបស់អ្នក។

តើការរុករងលើបណ្ដាញផ្ទុកគឺជាអ្វី?

ការរុករកលើបណ្ដាញផ្ទុកគឺជាវិធីថ្មីនៃការរកប្រាក់ ETN នៅលើទូរស័ព្ទដៃ។ វានាំយកនូវបទពិសោធន៍នៃការទទួលយកគ្រីបតូខិរិនស៊ីដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃជាមួយភាពគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការរុករក ឧបករណ៍ជំនាញឬ បណ្ដាញអ៊ីនធើណិតដែលមានលំនឹង។