អំពី សេវាហៅចេញទៅក្រៅប្រទេស | សែលកាត

ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស?​

សូមចុចលេខ [177] [លេខកូដប្រទេស] [លេខកូដតំបន់] [លេខទូរស័ព្ទ ដោយមិនមានលេខ “0” នៅពីមុខ

តើការហៅទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសគិតប្រាក់យ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ VOIP (177) នោះអត្រាតម្លៃ 4.5សេន/នាទី សម្រាប់ការទូរស័ព្ទចេញទៅកាន់ 12ប្រទស (ថៃ វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី សឹង្ហបូរី កូរ៉េខាងត្បូង ចិន ឡាវ បារាំង ហុងកុង អាមេរិក និង កាណាដា)។ សូមចុច “INTERNATIONAL SERVICES” សម្រាប់អត្រាតម្លៃហៅចេញ ទៅកាន់ប្រទេសដ៏ទៃទៀត។