USSD: Big Love Subscribe-Unsubscribe | សែលកាត

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា BIG LOVE៖

ចុចទីនេះ *898#

ដើម្បីផ្តាច់សេវា៖

ចុចទីនេះ  *898*0#

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!