កញ្ចប់ RoS Player | សែលកាត

កាន់តែជក់ចិត្តជាមួយហ្គេម Rules of Survival!

ទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសបំផុតមិនធ្លាប់មាន សម្រាប់ RoS Gamers ទាំងអស់  ជាមួយនឹងកញ្ចប់ហ្គេមដ៏ថ្មីសន្លាង RoS Player Pack!

ទទួលបានទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត Super លឿន 5GB ថែមត្បូង RoS ចំនួន 20 ត្រឹមតែ 5,000 រៀល/សប្តាហ៍។

ប្រើទិន្នន័យ 5 GB សម្រាប់លេងហ្គេមក៏បាន ឬលេងអ៊ីនធើណិតក៏បាន!

ប្រើត្បូង Ros ចំនួន  20 សម្រាប់ទិញ items ក្នុងហ្គេមដើម្បីឡើង level កាន់តែឆាប់។

ភ្ចាប់សេវា RoS Player Pack ឥឡូវនេះ ចុច *555*1*1#  ឬភ្ជាប់សេវានិងដកយកត្បូងកាន់តែងាយនៅក្នុង Cellcard App

 

ចង់ផ្ញើកាដូ RoS Player Pack ទៅកាន់មិត្តភក្តិ Gamer របស់អ្នក?

ចុច *555*1*លេខទូរស័ព្ទ# ឬចូលទៅកាន់ Cellcard App ដើម្បីផ្ញើកាដូ!

 

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!