ទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមនិងកាដូជាច្រើនជាមួយ iKnow iKnow | សែលកាត

កើនចំណេះរាល់ថ្ងៃ! ឱកាសទទួលបានកាដូជារៀងរាល់សប្តាហ៍!

 

ដោនឡូត iKnow iKnow App រួចឆ្លើយសំណួរងាយៗឥឡូវនេះ! ឆ្លើយកាន់តែច្រើន សន្សំពិន្ទុបានកាន់តែច្រើន និងមានឱកាសទទួលបានកាដូក៏កាន់តែច្រើន។ កាដូជាច្រើនកំពុងរង់ចាំអ្នក៖

  • អាហារូបករណ៍សិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យ NUM ឬ PUC
  • ទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro Max
  • Samsung A14
  • ម៉ូតូ Yamaha X-Ride

 

ត្រៀមខ្លួនហើយ ឬនៅ?

 

*ដើម្បីផ្ដាច់៖ ចុច *1200#

 

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!