ត្រួតពិនិត្យ ឬ ផ្តាច់សេវាកម្មដោយខ្លួនឯង | សែលកាត

ត្រួតពិនិត្យ ឬ ផ្តាច់សេវាកម្មដោយខ្លួនឯងតាមរយៈលេខកូដ *1200#

របៀបពិនិត្យមើលសេវាកម្មដែលអ្នកកំពុងប្រើ
1. សូមចុច *1200# រួចចុចបញ្ជូន
2. បន្ទាប់មកចុចលេខ 1 រួចចុចបញ្ជូនដើម្បីពិនិត្យមើលសេវាកម្មដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់

សេវាកម្មទី1 (All Digital Services) គឺសេវាកម្មឌីជីថល គឺសេវាកម្មសំដៅលើសេវាកម្មកម្សាន្តដូចជា Calltune ហោរាសាស្រ្ត សារជាសំឡេងជាដើម។
សេវាកម្មទី2 (All Mobile Services) គម្រោងសេវាកម្មចល័ត ដូចជាគម្រោងប្តូរប្រាក់ ឬគម្រោងអ៊ីនធើណិត ប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំខែ

របៀបផ្តាច់សេវាកម្មដែលអ្នកកំពុងប្រើ
ដើម្បីផ្តាច់សេវាកម្មណាមួយ សូមចុច *1200#
1. សូមចុច *1200# រួចចុចបញ្ជូន
2. បន្ទាប់មកចុចលេខ 2 បន្ទាប់មករើសសេវាដែលចង់ផ្តាច់ ដែលជាសេវាទី 1 (All Digital Services) ឬ សេវាកម្មទី 2 (All Mobile Services) ខាងលើ!

*សូមចំណាំណា បើអ្នកបានផ្តាច់សេវាកម្មនេះ អ្នកនឹងមិនមានការភ្ជាប់សេវាកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះបន្ទាប់ពីបញ្ចូលលុយជាថ្មី សូមប្រាកដថាអ្នកបានបិទអ៊ីនធើណិត និងភ្ជាប់គម្រោងដែលអ្នកចង់ប្រើដើម្បីចៀសវៀងការកាត់លុយគណនីគោល។

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!