សេវា Voice Mail | សែលកាត

សេវា Voice Mail

ទទួលសាររបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកមិនដំណើរការ។ ផ្តល់ជម្រើសសម្រាប់អ្នកហៅមកកាន់លោកអ្នកតាមរយៈការទុកសារជាសំឡេង ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូង និងបន្ទាប់មកត្រឹម ត្រឹមតែ 30 សេន/ខែ ហើយស្តាប់សារជាសំឡេងរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ!

ដើម្បីភ្ជាប់សេវាសារជាសំឡេង៖ សូមតេមកលេខ 1685 ឬ ចុច *1685#

ដើម្បីឆែកសារជាសំឡេងរបស់លោកអ្នក សូមតេមក 1685   រួចធ្វើតាមសេចក្កីណែនាំ។

ដើម្បីផ្ដាច់សូមចុច៖  *1685*0#

 

ពាក់ព័ន្ធ

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!