ហ្គេម | សែលកាត

អ្នកអាចរីករាយ ជាមួយហ្គេមជាច្រើនប្រភេទ​ជាមួយសែលកាត។​ យើងបានចាប់ដៃគូជាមួយ ដៃគូហ្គេមធំៗបំផុត និងចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន ដូចជា Game Loft ផ្សារហ្គេម និង Apps Club ដែលអ្នកអាចដោនឡូតហ្គេមឡូយៗបានជាច្រើន។

អ្នកអាចលេងហ្គេមដែលអ្នកចូលចិត្តបានយ៉ាងងាយស្រូល! អ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ សែលកាត App ដើម្បីដោនឡូតហ្គេមទាំងនោះ។

APP CLUB

ការភ្ជាប់សេវានៅលើ app ដែលឈានមុខគេនៅលើពិភពលោក។ អ្នកប្រើទូរស័ព្ទ Android ទាំងអស់អាចដោនឡូត ហ្គេមបាល់ទាត់ ហ្គេម Cartoon Network  និងហ្គេមជាច្រើនទឿត។​

ដោនឡូតឥតកំណត់

ត្រឹមតែ​ 5 សេន/ ថ្ងៃ

ឬ 25 សេន/ សប្តាហ៍

សាកល្បងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ 7 ថ្ងៃដំបូង

ដោន Cellcard App សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android   ឬ ចុចទីនេះ

GAME LOFT

GAME LOFT គឺជាហ្គេមដែលល្បីបំផុតនៅលើទូរស័ព្ទ។

ហ្គេមដូចជា​ Disney Universal Music និង Marvel គឺអ្នកដោនឡូតបាននៅក្នុង Game Loft​។​

ដោនឡូតឥតកំណត់

ត្រឹមតែ​ 3000 រៀល/ សប្តាហ៍

ផ្សារហ្គេម

ហ្គេមរាប់ពានប្រភេទដូចជា Arcade ហ្គេម First person games  RPG ហ្គេមប្រកួតប្រជែងគ្នា

ល្បងប្រាជ្ញា និងហ្គេមជាច្រើនទៀត!

ដោនឡូតឥតកំណត់

ត្រឹមតែ​ 200 រៀល/ ថ្ងៃ

ឬ 1000 រៀល/សប្តាហ៍

 

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត