កម្មវិធី Education Hub | សែលកាត

វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបន្តក្រេបយកចំណេះដឹង និងរក្សាស្មារតី ក៏ដូចជាកាយសម្បទារបស់អ្នកឱ្យបានរឹងមាំ។ នេះជាមូលហេតុចម្បងដែលយើងបានបង្កើតកម្មវិធី Education Hub ដើម្បីផ្តល់ជូននូវបណ្តុំមាតិកាអប់រំជាភាសាខ្មែរល្អៗជូនដល់លោកអ្នក។

បន្តបង្កើនចំណេះដឹងរបស់អ្នកជាមួយ E-School៖

ប្រែក្លាយជាសិស្សពូកែឈានមុខជាមួយគ្រូជំនាញៗនៅកម្ពុជាមានប្រមូលផ្ដុំដោយវីដេអូបង្រៀន វគ្គបំប៉នការសិក្សា និងវគ្គសិក្សាថ្មីៗ ដែលបង្រៀនដោយគ្រូបង្រៀនដ៏ឆ្នើម​និងល្បីៗនៅកម្ពុជា។ វគ្គសិក្សារួមមាន៖

  • គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់សម្រាប់ថ្នាក់សិស្សទី 7 ដល់ទី 12 ស្របតាមស្តង់ដារអប់រំនៅកម្ពុជា
  • លំហាត់សម្រាប់ត្រៀមប្រលងបាក់ឌុប
  • លំហាត់សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងគរុកោសល្យ
  • លំហាត់សម្រាប់តៀមប្រឡងចូលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
  • និងមុខវិជ្ជាច្រើនទៀត

ផ្តល់ជូននូវការភ្ជាប់គម្រោងរយៈពេល 1ខែដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ថ្នាក់សញ្ញាប័ត្រភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ រួមជាមួយការផ្តល់ជូននូវសៀវភៅសិក្សាចំនួន 12ក្បាល!

 

បង្កើនចំណេះដឹងរបស់អ្នកជាមួយលោកគ្រូ ឃីម សុខហេង

ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបង្កើនសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយលោកគ្រូ ឃីម សុខហេង ដែលជាអ្នកជំនាញបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកជំនាញទន់ដ៏ល្បីល្បាញ ជាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យ (LSI) និង KSH Group និងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

ចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ ផលិតភាព និងជំនាញច្រើនទៀត។

  • គម្រោងប្រចាំថ្ងៃ៖ 1,000រៀល/វីដេអូ
  • គម្រោងប្រចាំសប្តាហ៍ៈ 5,000រៀល / 7វីដេអូ
  • គម្រោងប្រចាំខែ៖ 20,000រៀល / ៣០វីដេអូ

ដោនឡូតឥឡូវនេះ!

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត