កម្មវិធី Education Hub | សែលកាត

បន្តសិក្សាលើ Education Hub!

Cellcard Education Hub ជាកន្លែងតែមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវចំណេះដឹងផ្សេងៗដ៏សម្បូរបែប ដែលមាននៅក្នុង Cellcard app។ នៅក្នុងនោះមានកម្មវិធី iKnow iKnow, E-School Cambodia និង សេវាលោកគ្រូ ឃីម សុខហេង។

iKnow iKnow

ជាកម្មវិធី ឆ្លើយសំនួរតាមទូរស័ព្ទដៃ ដែលអ្នកអាចឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនរាល់ពេលដែលឆ្លើយ សំនួរបានត្រឹមត្រូវ៖

  •  រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ទទួលបានអាហាររូបករណ៍ពេញ 1 ឆ្នាំពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
  • រង្វាន់ប្រចាំខែ ៖ ម៉ូតូ Yamaha X Ride ថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿង
  • ត្រឹមតែ 1200 រៀល/សប្តាហ៍
  • តេទៅ 8686 ឬ ចូលទៅកាន់ Cellcard app ដើម្បីឆ្លើយសំណួរ។

E-school Cambodia

ជាកម្មវិធីដែលអ្នកអាចសិក្សាបានគ្រប់មុខវិជ្ជា ចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ តាមរយះវីដេអូតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ។ ភ្ជាប់ឥតគិតថ្លៃពេញមួយខែ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលប្រូម៉ូកូដ “ cellcard “ ចាប់ពីថ្ងៃ 24 ធ្នូ រហូតដល់ 31 មករាឆ្នាំ 2021។

សេវាលោកគ្រូ ឃីម សុខហេង

អ្នកអាចស្វែងរក វីដេអូជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើជំនាញទន់ផ្សេងៗ ដូចជា ភាពអ្នកដឹកនាំ យុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលិកគំរូ  ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រួសារ ជំនាញធុរ:កិច្ច វិធីសាស្រ្តក្នុងការលើកទឹកចិត្ត និង អភិវឌ្ឍខ្លួនជាដើម។

អ្នកអាចទិញវីដេអូទាំងនេះដោយប្រើទឹកប្រាក់ពីគណនីគោលសែលកាតរបស់អ្នក។ យើងមានគម្រោងបីសម្រាប់ជ្រើសរើស ៖

  • គម្រោងប្រចាំថ្ងៃ ៖ 1000 រៀល/ វីដេអូ
  • គម្រោងប្រចាំសប្តាហ៍ ៖ 5000 រៀល/ 7 វីដេអូ
  • គម្រោងប្រចាំខែ ៖ 20,000 រៀល/ 30 វីដេអូ

ដោនឡូតឥឡូវនេះ

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត