កញ្ចប់គម្រោង សារជាអក្សរ | សែលកាត

សន្សំបានរហូតដល់ 98% លើសារជាអក្សរជាមួយ SMS Pack ថ្មីរបស់សែលកាត!

ហេតុអ្វីទៅចំណាយលើសារជាអក្សរជាមួយអត្រាធម្មតានៅពេលអ្នកអាចផ្ញើសារសឹងតែមិន ចំណាយអ្វីទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

ជាមួយ SMS Pack របស់សែលកាត ទទួលបាន 100 សារជាអក្សរត្រឹមតែ 5c/ថ្ងៃ។ ដែលស្មើនឹង 6000% បន្ថែម!

សាកល្បងឥឡូវនេះ! ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៏ដ៏អស្ចារ្យ និងបានវឹកហាត់មេដៃរបស់អ្នក!

ដើម្បីភ្ជាប់៖ ចុច #8100#

ដើម្បីផ្តាច់គម្រោង៖ ចុច #8100#0#

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យ៖ ចុច #823#

 

  • ផ្តល់ជូនដល់គ្រប់អតិថិជនសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន ហើយមានគណនីមិនទាន់ផុតសុពលភាព (លើកលែងគម្រោងសែលកាត និយាយ និង WLL)
  • មិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្ជាប់គម្រោងច្រើនលើសពីមួយ។
  • រាល់ការភ្ជាប់គម្រោងប្រចាំថ្ងៃមានសុពលភាព24ម៉ោងចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាដែលការភ្ជាប់គម្រោងបានជោគជ័យ។  ហើយការភ្ជាប់គម្រោងនេះ នឹងត្រូវធ្វើឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងពុំមានការបញ្ជាក់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
  • រាល់សារដែលប្រើមិនអស់នឹងត្រូវលុបចោលនៅពេលផុតពលភាព

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !