តេឈ្នះ! តេឈ្នះ! | សែលកាត

តេកាន់តែច្រើន! ឈ្នះកាន់តែច្រើន!

ឥឡូវនេះអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកឈ្នះសម្រាប់ តេឈ្នះ! តេឈ្នះ!
ងាយៗ! ចូលរួមលេងដោយគ្រាន់តែតេទៅលេខ 7888 អ្នកអាចឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗរហូតដល់ 10$ សម្រាប់តេក្នុងប្រព័ន្ធ ផ្ញើសារ និងអ៊ីនធើណិត។

មិនទាន់អស់ទេ លោកអ្នកក៏អាចឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជាច្រើនដូចជា៖
• ទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro Max ចំនួន 04គ្រឿង
• ម៉ូតូ Honda Scoopy ស៊េរីថ្មីបំផុតចំនួន 01គ្រឿង
• រង្វាន់ធំ លុយសុទ្ធ 10លានរៀល រៀងរាល់ខែ

ទស្សនាការប្រគល់ និងចាប់រង្វាន់រៀងរាល់ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍នៅលើហ្វេសប៊ុក Cellcard វេលាម៉ោង 11 ព្រឹក។
តេទៅ 7888 ឥឡូវនេះ ដើម្បីចូលរួម៖
• ចុចលេខ 1 សម្រាប់ចូលរួមរៀងរាល់ថ្ងៃ តម្លៃត្រឹមតែ 10 សេន
• ចុចលេខ 2 សម្រាប់ចូលរួមនៅថ្ងៃនេះ តម្លៃត្រឹមតែ 20សេន

 

 • រាល់ការតេទៅកាន់លេខ 7888  អ្នកអាចប្តូររង្វាន់បានភ្លាមៗរហូតដល់ 10 ដុល្លាររួមទាំងការចាប់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ផងដែរ។
 • រាល់ការទូរស័ព្ទ ទៅលេខ 7888 រួចចុចលេខ 1 រឺលេខ 2 ក្នុងមួយលើក ត្រូវគិតប្រាក់ 10 សេន។
 • អ្នកលេងអាចជ្រើសជម្រើសលេងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 • តេទៅ 7888 រួចចុចលេខ 1 សម្រាប់លេងរាល់ថ្ងៃ (ជាមួយការភ្ជាប់សេវាកម្មឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ) ឬចុចលេខ 2 ដើម្បីលេងត្រឹមម្តង (មិនបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ) ។
 • រង្វាន់ភ្លាមៗនឹងផ្តល់ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈសារ SMS ។​​
 • រង្វាន់ដែលទទួលបានភ្លាមៗអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ការតេ ផ្ញើសារ និងអ៊ីនធើណិត សម្រាប់តែក្នុងប្រព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ។
 •  សុពលភាពមានដូចខាងក្រោម៖
  • $1 = 1 ថ្ងៃ
  • $2 = 3 ថ្ងៃ
  • $5 = 5 ថ្ងៃ
  • $10 = 5 ថ្ងៃ
 • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នឹងទទួលបានការទាក់ទងតាមរយៈលេខ 012 812 812 ។
 • ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់តែអតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន លើកលែងតែស៊ីមទេសចរណ៍ និងគម្រោងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ។
 • ដើម្បីផ្តាច់ពីការភ្ជាប់ប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមតេទៅកាន់ 7888 រួចចុចលេខ 0។
 • រាល់រង្វាន់ទាំងអស់ត្រូវតែតែមកបើក ក្នុងរយៈពេលសាមសិប (30) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹង។ ប្រសិនបើរង្វាន់មិនត្រូវបានបើក ក្នុងរយៈពេលដែលបានកំនត់នោះ រង្វាន់នឹងត្រូវទុកជាមោឃៈ។
 • បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន សែលកាត និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមលេងក្នុងកម្មវិធីនេះឡើយ។

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត