កាផ្តល់ជូន អ៊ីនធើណិត ល្អបំផុត | សែលកាត

មិនថាអ្នកចូលចិត្តអ្វីនោះទេ Cellcard មានគម្រោងជាច្រើនដែលសាកសមនឹងការចង់បានរបស់អ្នក! អ្វីដែលកាន់តែពិសេសអ្នកអាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តកាន់តែលឿនជាងមុន ដោយ Cellcard ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពី ស្ថាប័ន Ookla  និង Opensignal លើល្បឿនអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

អ្នកអាចជ្រើសរើសក្នុងចំណោមគម្រោងដែលពេញនិយមបំផុតរបស់យើងខាងក្រោម៖

គម្រោងដូរលុយអស្ចារ្យ សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តសុពលភាពយូរ

អស្ចារ្យ $1=$100

 • អាចប្រើបានសម្រាប់លេងអ៊ីនធើណិត/តេ /ផ្ញើសារ
 • សុពលភាព ដល់ទៅ 14 ថ្ងៃ
 • ដើម្បីភ្ជាប់ ចុច *169*100#

ស្វែងយល់បន្ថែមពី គម្រោងអស្ចារ្យ

 

គម្រោង BIG LOVE សម្រាប់អ្នកប្រើអ៊ីនធឺណេតច្រើន

BIG LOVE $1=$250

 • អាចប្រើបានសម្រាប់លេងអ៊ីនធើណិត/តេ /ផ្ញើសារ
 • មិនមានការកំណត់លើ់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
 • សុពលភាព 7 ថ្ងៃ
 • ដើម្បីភ្ជាប់ ចុច*898*100#

 

BIG LOVE $2=$500

 • តេ និងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធឥតគិតថ្លៃ
 • លុយ $500 សម្រាប់លេងអ៊ីនធើណិត (20GB)
 • មិនមានការកំណត់លើ់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
 • សុពលភាព 7 ថ្ងៃ
 • ចែករំលែកសមាជិកបានរហូតដល់ 2 នាក់
 • ដើម្បីភ្ជាប់ ចុច*898*200#

 

BIG LOVE $8=$2,000

 • តេ និងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធឥតគិតថ្លៃ
 • លុយ $2,000 សម្រាប់លេងអ៊ីនធើណិត (80GB)
 • មិនមានការកំណត់លើ់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
 • សុពលភាព 30 ថ្ងៃ
 • ចែករំលែកសមាជិកបានរហូតដល់ 4នាក់
 • ដើម្បីភ្ជាប់ ចុច*898*800#

 

របៀបចែករំលែក កញ្ចប់ BIG LOVE របស់អ្នក

ដើម្បីបន្ថែមសមាជិក៖​ ចុច *898*4*1*លេខទូរស័ព្ទ #

ស្វែងយល់បន្ថែមពី សេវា BIG LOVE

 

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត