សន្សំបន្ថែម 5% ជាមួយវីង! | សែលកាត

មានគណនីវីង និង Cellcard App ហើយឬនៅ?

អតិថិជនសែលកាតដែលមានគណនីវីង ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ និងការសន្សំ 5% រាល់ពេលលោកអ្នកបញ្ចូលលុយទៅកាន់សមតុល្យសែលកាតរបស់អ្នក ដោយប្រើ Wing Wallet ឬ Wing Mastercard តាមរយៈ Cellcard App។ ​

ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពពីថ្ងៃទី 13 ឧសភា 2020 ដល់ថ្ងៃទី 13 កក្កដា ​2020​

បញ្ចូលលុយសម្រាប់គណនីអ្នក ឬ ផ្ញើលុយទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកផ្សេងដោយតាមវិធីងាយៗ។​

 

 

ដោនឡូតឥឡូវនេះ!

  

 

សម្គាល់ ៖​

  • ការផ្តល់ជូននេះអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់គ្រប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន និង បង់ប្រាក់ប្រចាំខែ លើកលែងតែការបញ្ចូលលុយសម្រាប់ខ្លូនឯងសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ។​
  • ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ 5% ត្រឡប់មកវិញ អតិថិជនតម្រូវឲ្យបញ្ចូលលុយដោយប្រើWing Wallet ឬ Wing MasterCard តាមរយៈ Cellcard App។ ​
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេសម្រាប់ការបញ្ចូលលុយតាមរយៈ ​Wing App។​
  • ការបញ្ចូលលុយតាមវិធីទូទាត់ផ្សេងៗ ក្រៅពីគណនីវីងក្នុង Cellcard App គឺមិនដំណើការទេសម្រាប់ការផ្ដល់ជូននេះ​
  • អ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនមានកំណត់ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬចំនួនអ្នកភ្ជាប’។​

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !