រដូវកាលស៊ីហ្គេមអ៊ីចឹង អ្នកណាមិនចង់មានអាវស៊ីហ្គេមពាក់! | សែលកាត

រដូវកាលស៊ីហ្គេមអ៊ីចឹង អ្នកណាមិនចង់មានអាវស៊ីហ្គេមពាក់!

ទទួលបានអាវ Cellcard x SEA Games ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗនៅពេលលោកអ្នកទិញស៊ីមកាតសែលកាតថ្មីនៅសាខាណាមួយរបស់ សែលកាត ឬទិញពីម៉ាស៊ីនពហុមុខងារ (Kiosk) ណាមួយរបស់ពួកយើង។ ប៉ុន្តែកុំភ្លេចបញ្ចូលលុយទៅក្នុងស៊ីមនោះ $6 ផងណា៎!

ស្វែងរកសាខាសែលកាតនិងម៉ាស៊ីនពហុមុខងារ (Kiosk) នៅទីនេះ

 

*ចំនួនមានកំណត់

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!