រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប បញ្ចប់សំណងឥណទានសម្រាប់បរិក្ខារឯកជនដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា | សែលកាត

រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប បញ្ចប់សំណងឥណទានសម្រាប់បរិក្ខារឯកជនដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: សីហា, ថ្ងៃ​ពុធ 16, 2023

នៅថ្ងៃទី៨ សីហា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប នៅកម្ពុជាបានធ្វើការបិទហិរញ្ញប្បទានដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានបើកកាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១១ ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធធនាគារដែលដឹកនាំដោយ Bank of China Limited សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាចម្បងដើម្បីការសងបំណុលទី១ ដែលរៀបចំឡើងដោយធនាគារ Standard Bank និង Australia and New Zealand Banking Group ព្រមទាំងដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេគឺ Carval និង Black Rock និង Farallon និង Leopard Capital សម្រាប់ការទិញយកភាគហ៊ុនចំនួន ៦១.៥ភាគរយរបស់ក្រុមហ៊ុន សែលកាត ពី Millicom ។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១ ការផ្ដល់មូលនិធិបំណុលគឺជាហិរញ្ញប្បទានដ៏ធំបំផុតដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការសងត្រឡប់ទៅវិញដោយជោគជ័យទាំងនោះបានបង្ហាញពីការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការសងនូវហិរញ្ញប្បទានបរទេស។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ មក សែលកាត បានសងប្រាក់ដើមចំនួន ៤២១លានដុល្លារអាមេរិក និងបង់ការប្រាក់ចំនួន ៣០២លានដុល្លារអាមេរិកដែលសរុបជារួមមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៧២៣លានដុល្លារអាមេរិកបានបង់ទៅសម្ព័ន្ធធនាគារ។

បំណុលដែលមានចំនួន ១១១.៥លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបង់រំលោះជាមួយនឹង Bank of China ត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញដោយ Malayan Banking Berhad និង Singapore Branch និង Maybank (Cambodia) Plc ព្រមទាំង Canadia Bank Plc ។ ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញនេះផ្ដល់ឲ្យសែលកាតទទួលបាននូវការចំណាយសរុបទាបជាងមុន និងរយៈពេលយូរជាងមុន។ វានឹងជួយសែលកាតក្នុងការបង្កើនការវិនិយោគដើមទុនរបស់ខ្លួនទៅក្នុងបណ្ដាញគ្របដណ្ដប់ និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។
នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សែលកាត ត្រូវបានចុះបញ្ជីរក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាជាមួយនឹងមូលធនបត្រទីផ្សារបច្ចុប្បន្នមានចំនួន ១,៥០៥,៧៧៧,០៩០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងតម្លៃហ៊ុនបិទចំនួន ២,៨៧០រៀល គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ។

អ្នកក៏អាចអានផងដែរ

មេសា, ថ្ងៃ​ពុធ 10, 2024

  យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្...

មេសា, ថ្ងៃ​សុក្រ 05, 2024

ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក ហៅកាត់ថា សែលកាត ជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករផ្នែកវិស...

មេសា, ថ្ងៃ​ពុធ 03, 2024

ក្រុមហ៊ុន សែលកាត ជម្រុញតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងកំណើនប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន ក្នុងនាម...

មិនា, ថ្ងៃ​សៅរ៍ 23, 2024

ទិវាជាតិ វិទ្យាសាស្រ្ត បចេ្ចកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍លើកទី២ ថ្ងៃទី២៤-២៦ មីនា ២០...

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!