ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស | សែលកាត

ត្រៀមខ្លួននៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស

ការគិតថ្លៃសម្រាប់ការតេចេញ និងការតេចូល គឺមានអត្រាតម្លៃខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ។ អត្រាតម្លៃចាប់ពី 500រៀល/នាទី សម្រាប់កាតេចេញ ការតេចូល ក្នុងមួយសារ និង 500រៀល/មេហ្កាបៃចំពោះការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ សម្រាប់សេវាបង់ប្រាក់ជាមុន។

លក្ខខណ្ឌ

  • ការតេ នឹងត្រូវបានគិតថ្លៃរៀងរាល់ 1នាទីម្តង (តេចេញក្នុងស្រុក តេចេញទៅក្រៅប្រទេស តេចេញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា និងតេចូល)
  • គិតថ្លៃទិន្នន័យរៀងរាល់ 100 KB ម្តង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវា Roaming នៅក្នុង Zone Happy Roam 500 រៀល និង 1000 រៀល។
  • គិតថ្លៃទិន្នន័យរៀងរាល់ 10 KB ម្តង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវា Roaming ពី Zone 1 ទៅកាន់ Zone 4។
  • អត្រាតម្លៃនេះគឺត្រូវបានបូកបញ្ចូល VAT រួចជាស្រេច។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់ទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនដើម្បីសុំជំនួយ?

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ +85512812812

ប្រអប់សំបុត្រអេឡិចត្រូនិច៖ customercare@cellcard.com.kh

គេហទំព័រ ៖ www.facebook.com/CellcardFanPage

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការហៅចេញ និងផ្ញើសារ ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិត Roaming?

[+][លេខកូដប្រទេស & លេខទូរស័ព្ទ]

ឧទាហរណ៍៖

តេ ឬផ្ញើសារ ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ៖ +85512812812

តេ ឬផ្ញើសារ ទៅកាន់ប្រទេសថៃ៖ +6626474491

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្តាច់សេវា Roaming?

ដើម្បីផ្តាច់សេវា Roaming សូមចុច *1784*0#

សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android តើត្រូវជ្រើសរើសបណ្តាញសម្រាប់ Roaming ដូចម្តេច?

– សូមចូលទៅកាន់ Setting ហើយជ្រើសយក Connections

– ជ្រើសរើស Mobile Networks

– ចុចយក On សម្រាប់ Data Roaming

– ចុច Search Networks ហើយជ្រើសរើសបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iOS តើត្រូវជ្រើសរើសបណ្តាញសម្រាប់ Roaming ដូចម្តេច?

– សូមចូលទៅកាន់ Setting

– ជ្រើសរើស Carrier

– ចុចយក ON សម្រាប់ Data Roaming

– ចុចយក OFF សម្រាប់ Automatic ហើយជ្រើសយកបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

ខ្ញុំអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ពេលកំពុង Roaming ដោយរបៀបណា?

  • ជម្រើសទី 1៖ *1203* លេដកូដ 14ខ្ទង់# ហើយចុចបញ្ជូន។ ឧទាហរណ៍៖ *1203*23345678345678#
  • ជម្រើសទី 2៖ បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអនឡាញតាមរយៈ Cellcard App និងគេហទំព័ររបស់ Cellcard (ជម្រើសទូទាត់ប្រាក់៖ Visa, Master Card, Union Pay, Wing, Alipay, Acleda, ABA Pay)
  • ជម្រើសទី 3៖ បញ្ចូលទឺកប្រាក់តាមរយៈគណនី Mobile Banking (Wing, សេវាកម្មកាបូបលុយ, កម្មវិធីធនាគារ)

តើខ្ញុំឆែកមើលទឹកប្រាក់ក្នុងពេល Roamingដោយរបៀបណា?

សូមចុច *1201# ដើម្បីឆែកមើលទឹកប្រាក់របស់អ្នក។

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

បញ្ចូលលុយ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!