សែលកាត Happy Roam | សែលកាត

Happy Roaming

ជាមួយសេវា Happy Roaming របស់សែលកាត អ្នកអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ក្រៅប្រទេស ជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ អ្នកអាចតេកាន់តែច្រើន អាប់ដេត Status ឬចែករំលែករូបភាពរបស់អ្នកលើបណ្តាញសង្គម ដោយចំណាយទាបបំផុត ចាប់ពី 500រៀល ក្នុងមួយនាទី ឬមួយសារ ឬមួយមេហ្កាបៃ ជាមួយលេខទូរស័ព្ទសែលកាតរបស់អ្នក។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា Roaming៖ សូមចុច *1784#។ អ្នកអាចភ្ជាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

របៀបក្នុងការជ្រើសរើសបណ្តាញទូរស័ព្ទសម្រាប់ Roaming៖

*ប្រព័ន្ធ iOS

1. សូមចូលទៅកាន់ Setting

2. ជ្រើសរើស Carrier

3. ចុចយក ON សម្រាប់ Data Roaming

4.ចុចយក OFF សម្រាប់ Automatic ហើយជ្រើសយកបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

*ប្រព័ន្ធ Android៖

1. សូមចូលទៅកាន់ Setting ហើយជ្រើសយក Connections

2. ជ្រើសរើស Mobile Networks

3.ចុចយក On សម្រាប់ Data Roaming

4.ចុច Search Networks ហើយជ្រើសរើសបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

របៀបក្នុងការតេ ឬផ្ញើសារ ក្នុងពេល Roaming៖

[+][លេខកូដប្រទេស និងលេខទូរស័ព្ទ]

ឧទាហរណ៍៖ តេ ឬផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា៖ +85512812812

តេ ឬផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសថៃ៖ +6626474491

របៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ក្នុងពេល Roaming៖

ជម្រើសទី 1៖ *1203* លេដកូដ 14ខ្ទង់# ហើយចុចបញ្ជូន។ ឧទាហរណ៍៖ *1203*23345678345678#

ជម្រើសទី 2៖ បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអនឡាញតាមរយៈ Cellcard App និងគេហទំព័ររបស់សែលកាត

(ជម្រើសទូទាត់ប្រាក់៖ Visa, Master Card, Union Pay, Wing, Alipay, Acleda, ABA Pay)

ជម្រើសទី 3៖ បញ្ចូលទឺកប្រាក់តាមរយៈគណនី Mobile Banking

(Wing, សេវាកម្មកាបូបលុយ, កម្មវិធីធនាគារ)

ដើម្បីឆែកទឹកប្រាក់៖ សូមចុច *1201#

ពាក់ព័ន្ធ

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!