គម្រោង 3សេន/នាទី | សែលកាត

រក្សាទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជាទីស្រឡាញ់នៅក្រៅប្រទេសដោយគម្រោង Cellcard VoIP

ទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភក្ដិ ឬគ្រួសារទៅក្រៅប្រទេស ត្រឹមតែ 3សេន/នាទី

Table-Khmer

ដើម្បីតេចេញទៅក្រៅប្រទេស សូមចុច [177] [លេខកូដប្រទេស] [លេខទូរស័ព្ទ] ហើយចុចបញ្ជូន

ឧទាហរណ៍: ដើម្បីតេចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃ សូមចុច: 17766xxxxxxxxx

ដើម្បីបញ្ឈប់សេវា សូមចុច *1782*0#

ការតេចេញ នឹងត្រូវបានគិតថ្លៃជានាទី

ភ្ជាប់គម្រោងឥឡូវនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមរីករាយទទួលបានអត្រាតម្លៃទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសក្នុងតម្លៃកាន់តែសមរម្យ! ត្រឹមតែ 1 សេន/ថ្ងៃ (ភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ)។

សម្រាប់ការតេទៅសហរដ្ឋអាមេរិក មិនរួមបញ្ចូលការតេចេញទៅ Alaska (1907) និង Hawaii (1808)

ចុច *1782#  រួចចុចបញ្ជូន

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

បញ្ចូលលុយ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!