ហោរាសាស្រ្ត | សែលកាត

តាមដានជោគជតារាសីរបស់អ្នកតាមគេហទំព័រថ្មីរបស់យើងខ្ញុំ!

កាន់តែងាយស្រួល! មិនថានៅទីណាក៏ដោយ! លោកអ្នក អាចតាមដានជោគជតារាសី៖ ឆ្នាំមានលាភ របៀបកាត់ឆុងលើករាសី ជតារាសីឆាកជីវិតតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ពេលវេលាមង្គលសំរាប់បើកហាងថ្មី ឡើងផ្ទះថ្មី ឫ ធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗ មើលគូរស្រករនាំជ័យមង្គល និង ហោរាសាស្ត្រជាច្រើនផ្សេងទៀត បានយ៉ាងងាយស្រួលគ្រប់ទីកន្លែងពីទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។

រីករាយតាមដានជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកជាមួយលោកគ្រូបណ្ឌិតហោរាសាស្ត្រ អ៊ឹម បុរិន្ទ  ឫ លោកគ្រូបណ្ឌិតហោរាសាស្ត្រ ឡុង បូរ៉ាដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល 3 ថ្ងៃដំបូង បន្ទាប់មកតំលៃត្រឹមតែ 15 សេនប៉ុណ្ណោះក្នុង1ថ្ងៃ!

តាមដានជោគជតារាសីដើម្បីទទួលបានលាភសំណាង និង ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះ៖ ចុចទីនេះ

លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ

– ការភ្ជាប់ចំណាយត្រឹមតែ 400 រៀលក្នុង 1 ថ្ងៃ

 

– ដើម្បីផ្តាច់សេវាទស្សទាយពី លោក អ៊ឹម បូរិន ចុច *1619*0#

– ដើម្បីផ្តាច់សេវាទស្សទាយពី លោកគ្រូ ឡុង បូរ៉ា ចុច *1618*0#

ពាក់ព័ន្ធ

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!