សេវាអាហាររូបករណ៍ | សែលកាត

ទទួលបានដំណឹងអំពីអាហារូបករណ៍ទាំងក្នុង​និងក្រៅប្រទេស​!

ចង់ទៅរៀនក្រៅប្រទេសដែរឫទេ?

ទុកឲ្យសែលកាតជួយអ្នក ជាមួយសេវាអាហារូបករណ៍ថ្មីរបស់យើង។​

ដូចច្នេះអ្នកនឹងមិនអាចបាត់បង់ឱកាសមួយណាឡើយ។

យើងនឹងធ្វើការផ្ញើរសារជូនដំណឹងអំពីអាហារូបករណ៍រាល់ពេលដែលមានអាហារូបករណ៍

គ្រាន់តែ ចុច *8866#ដើម្បីភ្ជាប់! រីករាយដោយឥតគិតថ្លៃ​រយៈពេល 7ថ្ងៃ បន្ទាប់មកចំណាយត្រឹមតែ 100រៀល/ថ្ងៃ។​

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ក្នុងប្រទេសនឹងផ្ញើរសារជាខ្មែរ​ ចំណែកដំណឹងអាហារូបករណ៍ក្រៅប្រទេសនឹងផ្ញើរសារជាអង់គ្លេស។

  • ដើម្បីផ្តាច់ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច *8866*0#

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត