កោសឈ្នះ! ស្កេនឈ្នះ! | សែលកាត

ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់?

នៅពេល​ដែល​​អ្នក​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ​អ្នក​​នឹង​ទទួល​បាន​សារ​ផ្តល់​ដំណឹង​ពី​រង្វាន់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។​ ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​និង​រង្វាន់​ធំទាំងអស់​ នឹង​ត្រូវ​​ប្រកាស​នៅក្នុងការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ការ​ចាប់​រង្វាន់ ​​តាម​ហេ្វសប៊ុក​    ផេករបស់​សែលកាត​ រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ពុធ ម៉ោង​ 11​ថ្ងៃ​ត្រង់​។ អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ទាំង​អស់ នឹងត្រូវទំនាក់ទំនងតាមរយៈ ​​ 012 812 812 ដើម្បីជូន​ដំណឹង​។

អ្នកណាខ្លះអាចចូលរួមក្នុងប្រូម៉ូសិននេះ?

គ្រប់អតិថិជនសែលកាតគម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុនដែលបញ្ចូលលុយចាប់ពី 5000៛ ($1.25) ឬ 10000៛ ($2.50) ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ ចាប់ពី ថ្ងៃទី 14 សីហា ឆ្នាំ 2020 ដល់ ថ្ងៃទី 31 មករា ឆ្នាំ 2021។ 

បើខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃហើយតើខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍និងរង្វាន់ធំដែរឬទេ?

ប្រាកដណាស់! អ្នកនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់។