USSD: Fish-a-motor Subscribe-Unsubscribe | សែលកាត

ដើម្បីភ្ជាប់សេវាស្ទូចម៉ូតូ៖

ចុចទីនេះ 9997

ដើម្បីផ្តាច់សេវាស្ទូចម៉ូតូ៖

ចុចទីនេះ  #9997#0#

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត