ការធានាលើគុណភាពសេវា | សែលកាត

សូមស្វាគមន៏មកកាន់ការផ្ដល់ជូននូវការធានាលើបណ្តាញសេវាដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា

ការទទួលបានពានរង្វាន់ និងជ័យលាភីពីអង្គភាពអន្ដរជាតិតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ យើងចង់ធានាថាអតិថិជនរបស់យើងទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះ ហើយយើងចង់ឲ្យពួកគេមានការជឿជាក់លើយើង នៅពេលដែលយើងធានាថា យើងនឹងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវបណ្តាញទូរស័ព្ទដ៏ល្អបំផុត។

ដូច្នេះហើយ ទើបយើងបង្កើតឡើងនូវការធានាលើបណ្តាញសេវារបស់សែលកាត។ ក្នុងនាមជាបណ្តាញសេវាលឿនជាងគេនៅកម្ពុជា មិនមែនមានន័យថាយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ជូនអ៊ិនធឺណិតលឿនប៉ុណ្ណោះទេ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀត គឺការផ្ដល់ជូននូវបណ្តាញសេវាជាទីទុកចិត្តបាន សម្រាប់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែលអ្នកត្រូវការមិនថាអ៊ិនធឺណិត ការហៅទូរស័ព្ទ ឬក៏សារជាអក្សរ។

ការធានាលើបណ្តាញសេវាគឺធានាលើអ្វីអស់ទាំងនេះ។

យើងស្អប់បញ្ហារអាក់រអួលពេលធ្វើការហៅចេញបំផុត ហើយយើងដឹងថាអ្នកក៏ដូច្នេះដែរ។

ហេតុដូច្នេះហើយ អ្នកដែលជួបបញ្ហារអាក់រអួលពេលធ្វើការហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធនៅលើបណ្តាញរបស់យើងនឹងទទួលបាននាទីខលចេញត្រលប់ទៅវិញ។

របៀបដំណើរការការធានា: វាសាមញ្ញដូច 1-2-3

ជំហានទី 1: រាយការណ៍ពីបទពិសោធន៍រអាក់រអួលក្នុងការហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នក ដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ 6010

ជំហានទី 2: រង់ចាំឲ្យក្រុមការងារសែលកាតធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើបណ្តាញ និងផ្ទៀងផ្ទាត់

ជំហានទី 3: ទទួលបានការជូនដំណឹងជាសារ និងទទួលបាន 5 នាទីមកវិញ រៀងរាល់ពេលរបាយការណ៍របស់អ្នកបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយ

សាមញ្ញៗហើយងាយស្រួលមែនទែន!

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត