ចូលរួមជាមួយសែលកាតឥឡូវនេះ ដើម្បីជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា | សែលកាត

ចូលរួមជាមួយសែលកាតឥឡូវនេះ ដើម្បីជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

 

រាល់ការទិញស៊ីមកាតថ្មី រួចភ្ជាប់គម្រោងសែលកាតសេរីណាមួយ ក្រុមហ៊ុនសែលកាតនឹងបរិច្ចាគ 15សេន ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ដោយមិនកាត់អ្វីទាំងអស់ពីគម្រោងរបស់លោកអ្នកឡើយ។ មិនថាជាទឹកប្រាក់ ទិន្នន័យ នាទី ឬសារទេ លោកអ្នកនឹងនៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញដដែល។

ចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាប់ពីឥឡូវនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 មីនា 2023 ដើម្បីកុមារកម្ពុជា!!!

ស្វែងរកការិយាល័យ

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត