បទពិសោធន៍លេងហ្គេមល្អបំផុត 2020 ដោយ Opensignal | សែលកាត

កំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍លេងហ្គេមម៉ាសប្បាយយ៉ាងរលូនគាប់ចិត្តមែនទេ?

ប្តូរមកប្រើ សែលកាត ដែលជាបណ្តាញសេវាទទួលបាន ពានរង្វាន់បទពិសោធន៍លេងហ្គេមល្អបំផុតនៅកម្ពុជា!

សែលកាត នៅលើបណ្តាញ 4GLTE ទទួលបានពិន្ទុ 47.2 ក្នុងចំណោមពិន្ទុផ្តល់ជូន 100 ខណៈក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនទទួលបានពិន្ទុ 39.9 ហើយក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ទទួលបាន 38.8 ពិន្ទុ ដោយយោងតាមរបាយការណ៍បទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទនៅកម្ពុជា ខែសីហា 2020 ផ្អែកលើការវិភាគឯករាជ្យនៃការវាស់ស្ទង់ការប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទ ក្នុងអំឡុងពេល ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 តុលា – 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 2019 របស់ Opensignal ។
 

យោងតាម៖
Opensignal Awards – របាយការណ៍បទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទនៅកម្ពុជា ខែសីហា 2020, ផ្អែកលើការវិភាគឯករាជ្យនៃការវាស់ស្ទង់ការប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទ ក្នុងអំឡុងពេល ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 តុលា – 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 2019។ © 2020 Opensignal Inc.

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!