ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត កាត | សែលកាត

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត កាត

តម្លៃពេញ $27  
តម្លៃប្រចាំខែ N/A
ស្វែងរកហាងនៅជិតបំផុត

ដែលតាកាត

ភ្ជាប់អ៊ីនធើណិតជាមួយនឹង Laptop របស់លោកអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយនឹង សែលកាត ដែលតា កាត។

មាននៅគ្រប់ការិយាល័យ សែលកាតទាំងអស់

ដើម្បីភ្ជាប់៖  ដោតចូលជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក ហើយ Cellcard Broadband software នឹងចាប់ផ្តើម ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ បន្ទាប់ពី Device ត្រូវបានភ្ជាប់ តារាង Cellcard Broadband software នឹងលេចឡើងហើយអនុញ្ញាត្តឲ្យលោកអ្នកភ្ជាប់អ៊ីនធើណិតភ្លាមៗ ផ្ញើសារ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ និងរៀបចំគណនីរបស់លោកអ្នក។

ភ្ជាប់គម្រោងអ៊ីនធើណិតណាមួយរបស់ សែលកាត 3.5G ត្រឹមតែតម្លៃ 50សេន/ថ្ងៃ ទទួលបានទិន្នន័យ 200MB.
ចុច ទីនេះ ដើម្បីមើលគម្រោងអ៊ីនធើណិតដែលលោកអ្នកត្រូវការ។

ពាក់ព័ន្ធ

កញ្ចប់គម្រោង សារជាអក្សរ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!