អ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ | សែលកាត

ដំណើរកម្សាន្តរឹតតែសប្បាយពេលមានអ៊ីនធើណិត!

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតរបស់សែលកាត មិនថាអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងណាក៏ដោយ ពោលគឺផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកក្នុងការបំពេញការងារ ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ នៅពេលអ្នកឋិតនៅក្រៅប្រទេស។

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ៖

1. សូមចុច *8911# បន្ទាប់មកចុចលេខ 1 ឬ 2 ឬ 3

2. Cellcard App៖ ចូលទៅកាន់ Cellcard Home Page -> International Service -> Roaming Internet ហើយជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ភ្ជាប់។

របៀបក្នុងការប្រើប្រាស់សេវា Data Roaming៖

1. ពិនិត្យមើលប្រទេសដែលអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរទៅ ហើយភ្ជាប់កញ្ចប់ Data Roaming

2. ពិនិត្យមើល Setting

*ប្រព័ន្ធ iOS

– សូមចូលទៅកាន់ Setting

– ជ្រើសរើស Carrier

– ចុចយក ON សម្រាប់ Data Roaming

– ចុចយក OFF សម្រាប់ Automatic ហើយជ្រើសយកបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

* ប្រព័ន្ធ Android៖

– សូមចូលទៅកាន់ Setting ហើយជ្រើសយក Connections

– ជ្រើសរើស Mobile Networks

– ចុចយក On សម្រាប់ Data Roamin

– ចុច Search Networks ហើយជ្រើសរើសបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

របៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ក្នុងពេល Roaming៖

– ជម្រើសទី 1៖ *123* លេដកូដ 14ខ្ទង់# ហើយចុចបញ្ជូន។ ឧទាហរណ៍៖ *123*23345678345678#

– ជម្រើសទី 2៖ បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអនឡាញតាមរយៈ Cellcard App និងគេហទំព័ររបស់ Cellcard

(ជម្រើសទូទាត់ប្រាក់៖ Visa, Master Card, Union Pay, Wing, Alipay, Acleda, ABA Pay)

– ជម្រើសទី 3៖ បញ្ចូលទឺកប្រាក់តាមរយៈគណនី Mobile Banking

(Wing, សេវាកម្មកាបូបលុយ, កម្មវិធីធនាគារ)

របៀបឆែកមើលទឹកប្រាក់៖ សូមចុច #823#

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

  • គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ មានសុពលភាព 24 ម៉ោង និងមិនអាចភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះឡើយ។ អ្នកអាចភ្ជាប់
  • គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ ឡើងវិញដោយខ្លួនឯង បានគ្រប់ទីកន្លែង។ ដើម្បីភ្ជាប់ឡើងវិញ សូមចុច *8911# ឬចូលទៅកាន់ Cellcard App
  • អ្នកនឹងទទួលបានសារបញ្ជាក់មួយ នៅពេលដែលគម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ​ ត្រូវបានភ្ជាប់ដោយជោគជ័យ
  • គម្រោងនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែអតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុនប៉ុណ្ណោះ
  • គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានអនុវត្តន៍។

តើគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ គឺជាអ្វី?

គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារសិទ្ធិស្មើៗគ្នារបស់អតិថិជនក្នុងការទទួលបានសេវាអ៊ីនធើណិតរបស់សែលកាត។ ជាមួយគោលបំណងនេះ គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ នឹងដើរតួជាអ្នកតាមដានមើលការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលមិនសមរម្យនិងមិនសមហេតុផល ដែលអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការប្រើប្រាស់ និងបទពិសោធន៍របស់អតិថិជនផ្សេងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍សម្រាប់ការបំពានគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវដោយអតិថិជនមានដូចជា អតិថិជនប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតសែលកាតសម្រាប់ហាងកាហ្វេ អ៊ីនធើណិតប្រអប់ស៊ីមកាត ឬអតិថិជនដែលលក់សេវាអ៊ីនធើណិតដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាដើម។ នៅពេលអតិថិជនឈានដល់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដោយមិនសមរម្យ ឬដោយរំលោភបំពាន នោះក្រុមហ៊ុនសែលកាតសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់បន្ថយល្បឿនទិន្នន័យ ឬក្នុងករណីផ្សេងៗទៀត អាចបញ្ឈប់សេវាកម្មដើម្បីការពារអតិថិជនភាគច្រើនទៀតដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

តើខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងដោយជោគជ័យ ឬមិនជោគជ័យ ដោយរបៀបណា?

អ្នកនឹងទទួលបានសារជូនដំណឹង ​នៅពេលដែលអ្នកបានភ្ជាប់គម្រោងដោយជោគជ័យ។

តើការតេ និងការផ្ញើសារ ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេ?

មិនត្រូវបានបញ្ចូលទេ! ការតេចេញ ការតេចូល និងការផ្ញើសារ នឹងត្រូវគិតថ្លៃទៅតាមអត្រា Roaming របស់យើង៖ សូមចុចមើលទីនេះ ដើម្បីឆែកមើលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។

ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើប្រាស់សេវា Roaming របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូ តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់គម្រោង អ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ បានដែរឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវា Roaming របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូ នោះអ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃជាមួយអត្រាតម្លៃបង់ប្រាក់ជាមុន (Pay-as-you-go)។ គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ គឺអាចប្រើប្រាស់បានតែជាមួយប្រតិបត្តិករដែលជាដៃគូរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ សូមចុចទីនេះ

តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោងតែមួយ នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នាបានដែរឬទេ?

ពិតជាបាន។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់គម្រោងតែមួយនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនេះមានប្រភេទគម្រោងដូចគ្នា។

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត