អ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ | សែលកាត

បង្កើនគុណតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរកម្សាន្តជុំវិញពិភពលោកដោយភាពសប្បាយរីករាយ

ជាមួយនឹងគម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming Internet Day Pack របស់សែលកាត ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញពិភពលោក ជាមួយល្បឿនអ៊ីនធើណិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដោយរក្សាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្ត ក្រុមគ្រួសារ និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល និងគ្រប់ពេលវេលា។

ដើម្បីរីករាយជាមួយ គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming Day Pass សូមជ្រើសរើសដៃគូរបស់យើង នៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស។

របៀបក្នុងការប្រើប្រាស់សេវា Data Roaming៖
1. ពិនិត្យមើលប្រទេសដែលអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរទៅ ហើយភ្ជាប់កញ្ចប់ Data Roaming
2. ពិនិត្យមើល Setting

*ប្រព័ន្ធ iOS

 1. សូមចូលទៅកាន់ Setting
 2. ជ្រើសរើស Carrier
 3. ចុចយក ON សម្រាប់ Data Roaming
 4. ចុចយក OFF សម្រាប់ Automatic ហើយជ្រើសយកបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។
  (សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

*ប្រព័ន្ធ Android៖

 1. សូមចូលទៅកាន់ Setting ហើយជ្រើសយក Connections
 2. ជ្រើសរើស Mobile Networks
 3. ចុចយក On សម្រាប់ Data Roamin
 4. ចុច Search Networks ហើយជ្រើសរើសបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។
  (សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

របៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ក្នុងពេល Roaming៖

 • ជម្រើសទី 1៖ *1203* លេដកូដ 14ខ្ទង់# ហើយចុចបញ្ជូន។ ឧទាហរណ៍៖ *1203*23345678345678#
 • ជម្រើសទី 2៖ បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអនឡាញតាមរយៈ Cellcard App និងគេហទំព័ររបស់ Cellcard
  (ជម្រើសទូទាត់ប្រាក់៖ Visa, Master Card, Union Pay, Wing, Alipay, Acleda, ABA Pay)
 • ជម្រើសទី 3៖ បញ្ចូលទឺកប្រាក់តាមរយៈគណនី Mobile Banking
  (Wing, សេវាកម្មកាបូបលុយ, កម្មវិធីធនាគារ)

របៀបឆែកមើលទឹកប្រាក់៖ សូមចុច *1201#

 

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

 • សេវាអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃមានសុពលភាពរយៈពេល 24 ម៉ោង និងបន្តភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដើម្បីផ្តាច់សេវានេះ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ Cellcard App ឬចុច៖
  • *1785*1*0# ដើម្បីផ្តាច់សេវាអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ $2
  • *1785*2*0# ដើម្បីផ្តាច់សេវាអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ $5
  • *1785*3*0# ដើម្បីផ្តាច់សេវាអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ $7
 • អ្នកនឹងទទួលបានសារបញ្ជាក់នៅពេលដែលសេវាអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃរបស់បានភ្ជាប់ ឬបន្តភ្ជាប់ឡើងវិញដោយជោគជ័យ។ ប្រសិនបើការភ្ជាប់របស់អ្នកពុំជោគជ័យទេ នោះអ្នកនឹងមិនទទួលបានសារបញ្ជាក់ណាមួយឡើយ។
 • សេវានេះប្រើបានសម្រាប់តែអតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុនតែប៉ុណ្ណោះ។
 • គោលការណ៍ប្រើប្រាសត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានអនុវត្ត។

តើគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ គឺជាអ្វី?

គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារសិទ្ធិស្មើៗគ្នារបស់អតិថិជនក្នុងការទទួលបានសេវាអ៊ីនធើណិតរបស់សែលកាត។ ជាមួយគោលបំណងនេះ គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ នឹងដើរតួជាអ្នកតាមដានមើលការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលមិនសមរម្យនិងមិនសមហេតុផល ដែលអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការប្រើប្រាស់ និងបទពិសោធន៍របស់អតិថិជនផ្សេងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍សម្រាប់ការបំពានគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវដោយអតិថិជនមានដូចជា អតិថិជនប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតសែលកាតសម្រាប់ហាងកាហ្វេ អ៊ីនធើណិតប្រអប់ស៊ីមកាត ឬអតិថិជនដែលលក់សេវាអ៊ីនធើណិតដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាដើម។ នៅពេលអតិថិជនឈានដល់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដោយមិនសមរម្យ ឬដោយរំលោភបំពាន នោះក្រុមហ៊ុនសែលកាតសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់បន្ថយល្បឿនទិន្នន័យ ឬក្នុងករណីផ្សេងៗទៀត អាចបញ្ឈប់សេវាកម្មដើម្បីការពារអតិថិជនភាគច្រើនទៀតដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

តើខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងដោយជោគជ័យ ឬមិនជោគជ័យ ដោយរបៀបណា?

អ្នកនឹងទទួលបានសារជូនដំណឹង ​នៅពេលដែលអ្នកបានភ្ជាប់គម្រោងដោយជោគជ័យ។

តើការតេ និងការផ្ញើសារ ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេ?

មិនត្រូវបានបញ្ចូលទេ! ការតេចេញ ការតេចូល និងការផ្ញើសារ នឹងត្រូវគិតថ្លៃទៅតាមអត្រា Roaming របស់យើង៖ សូមចុចមើលទីនេះ ដើម្បីឆែកមើលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។

ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើប្រាស់សេវា Roaming របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូ តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់គម្រោង អ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ បានដែរឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវា Roaming របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូ នោះអ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃជាមួយអត្រាតម្លៃបង់ប្រាក់ជាមុន (Pay-as-you-go)។ គម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ គឺអាចប្រើប្រាស់បានតែជាមួយប្រតិបត្តិករដែលជាដៃគូរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ សូមចុចទីនេះ

តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោងតែមួយ នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នាបានដែរឬទេ?

ពិតជាបាន។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់គម្រោងតែមួយនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនេះមានប្រភេទគម្រោងដូចគ្នា។

ពាក់ព័ន្ធ

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!