ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម SMS | សែលកាត

អ្វីទៅជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម​រយ: SMS?

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយ:​ SMS ជាសេវាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសអតិថិជនគោលដៅជាក់លាក់សម្រាប់ផលិតផលឬសេវារបស់អ្នក។

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការជ្រើសរើសអតិថិជន

អ្នកអាចជ្រើសរើសអតិថិជនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយ:​ SMS​​ តាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចជា

  • ការចំណាយជាមធ្យមរបស់អតិថិជន
  • ទីតាំង- ខេត្ត
  • ប្រភេទទូរស័ព្ទ​
  • ទូរស័ព្ទដែលអាចមើលអក្សរខ្មែរបាន
  • ធ្លាប់ទៅក្រៅប្រទេស
  • ធ្លាប់ទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស
  • អ្នកដែលប្រើអ៊ីនធើណិតច្រើន​ (ប្រើច្រើនជាង 3G ក្នុង 1ខែ)
  • អ្នកដែលនិយាយទូរស័ព្ទច្រើន ( និយាយច្រើនជាង ​500 នាទីក្នុង​​ 1ខែ)

ការផ្តល់ជូននិងតម្លៃ

ចំនូនសារ  លក្ខខ័ណ្ឌនៃការជ្រើសរើស

(ពីរលក្ខខ័ណ្ឌ  )

ការបន្ថែមលក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

(មួយលក្ខខ័ណ្ឌ  )

ចំនួននៃការផ្ញើ សុពលភាព ការទូទាត់ប្រាក់អប្បបរមា
តិចជាង 50K 5​ សេន 1 សេន​បន្ថែម 3 45ថ្ងៃ 200 ដុល្លារ
50K ឬច្រើនជាងនេះ 4​សេន ​​​       1 សេន​បន្ថែម 5 90ថ្ងៃ អាស្រ័យលើចំនូនសារ

 

លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ

  • តម្លៃនេះមិនគិតទាំងពន្ធបញ្ចូលឡើយ
  • ព័តមានរបស់អតិថិជនត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់

ការទំនាក់ទំនង

អ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមរយ: លេខទូរស័ព្ទ  012 999 712 ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៏ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម​ SMS​។ ចំណាយតិច ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រ៉ូមូសិនរបស់អ្នក តាមរយ:ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម​ SMS។

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !