បញ្ចូលលុយទូរស៍ព្ទកាន់តែងាយស្រួល

ជាមួយ អាយឡូត លោកអ្នកអាចបញ្ចូលលុយចាប់ពី 25សេន ឡើងទៅ។

សូមស្វែងរកឡូហ្គោដែលសរសរពាក្យ “អាយឡូតមាននៅទីនេះ”។

ដើម្បី បញ្ចូលលុយតាមរយៈ អាយឡូត៖ សូមទៅកាន់ហាងដែលមានឡូហ្គោ អាយឡូត និងប្រាប់ពី លេខទូរស៍ព្ទ និងចំនួនដែលលោកអ្នកចង់បញ្ចូលបន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងទទួលបានលុយបញ្ចូល តាមរយៈសារជាអក្សរក្នុង ទូរស័ព្ទអ្នក។

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់៖ សូមចុច  #823#

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

រកមិនឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមែនទេ? ជំនួយនៅទីនេះ។

ស្វែងរកការិយាល័យ

ស្វែងរកការិយាល័យសែលកាត ដែលនៅជិតអ្នក។

ឆាតបន្តផ្ទាល់

និយាយទៅកាន់បុគ្គលិកបំរើអតិថិជន ឥឡូវនេះ។

បញ្ចូលលុយ

ស្វែង​រក​វិធីផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។