កុង ស៊ី ហ្វា ឆាយ! 

សំណាងល្អកំពុងរងចាំអ្នក ជាមួយកម្មវិធី បញ្ចូលលុយបានអាំងប៉ាវ!

20,000 អាំងប៉ាវផ្តល់ជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ!

20,000 រង្វាន់សម្រាប់ឈ្នះរាល់ថ្ងៃ!

ចាប់ផ្តើមឆ្នាំថ្មីជាមួយ ម៉ូតូ Zoomer X 2018 ថ្មីស្រឡាង iPhone X, Samsung Galaxy J7 Pro, អ៊ីនធើណិតឥតគិតថ្លៃ ទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ កាតបញ្ចូលលុយ និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀត។

បញ្ចូលលុយថ្ងៃនេះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗ

ដើម្បីទទួលបានអាំងប៉ាវរបស់អ្នក

  1. បញ្ចូលលុយ $1
  2. ទទួលបានលេខកូដសំណាង 6 ខ្ទង់
  3. ចុច *6888*លេខកូដសំណាង 6ខ្ទង់# រួចចុចបញ្ជូន
  4. ទទួលបានអាំងប៉ាវភ្លាមៗ

ប្រញាប់ឡើង ទទួលយកអាំងប៉ាវរបស់អ្នកថ្ងៃនេះ!

ការផ្តល់ជូននេះមានចាប់ពីថ្ងៃទី 12 កុម្ភៈ – 12 មីនា 2018

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !