តោះបញ្ចូលលុយដើម្បីឈ្នះកាដូ! 

ឱកាសឈ្នះទូរស័ព្ទ iPhone Xs Max ,  Samsung Galaxy J8 និងរង្វាន់ដ៏ទៃទៀតដូចជា លេងអ៊ីនធើណេត និងតេឥតគិតថ្លៃ កាតកោសបញ្ចូលលុយ និង សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ $1​ រាល់ពេលបញ្ចូលលុយ ចាប់ពីថ្ងៃទី 16 តុលា ដល់ 14 វិច្ឆកា ឆ្នាំ 2018។

គ្រាន់តែបញ្ចូលលុយចាប់ពី $1 ឫច្រើនជាងនេះ ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះ។

ដើម្បីចូលរួម៖
1- បញ្ចូលលុយ $1

2- ទទួលយកលេខកូដសំណាង6ខ្នង់

3- ចុច *6888*លេខកូដសំណាង6ខ្នង់# រួចបញ្ចូន​

4-​ ទទួលបានសារបញ្ចាក់ពីកម្មវិធី

ថាមិនត្រូវ! អ្នកអាចនឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះនៅថ្ងៃនេះ!