តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធី Lucky 100 សប្តាហ៏នេះដែរឬទេ?

សែលកាតចែក 100 រង្វាន់រៀងរាល់សប្តាហ៏ សម្រាប់អតិថិជន ដែលប្រើ សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ $1=$100។ ​អ្នកនឹងមាន​​ ឱកាសចូលរួមចាប់រង្វាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ រាល់ពេលអ្នកភ្ជាប់ សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ $1=$100 ។

មិនទាន់ភ្ជាប់សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ? មិនទាន់មានស៊ីមសែលកាត?

គ្មានបញ្ហាទេ! ងាយៗ

  1. មកការិយាល័យសែលកាតដើម្បីទទួលយកស៊ីមសែលកាតឥតគិតថ្លៃ
  2. ដូរលុយអស្ចារ្យ $1=$100 លើកទីមួយឥតគិតថ្លៃ​ដោយចុច #168#100#
  3. រាល់ពេលអ្នកភ្ជាប់ សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ $1=$100 ឡើងវិញ អ្នកនឹងមានឱកាសចូលរួមការចាប់រង្វាន់​ Lucky 100 នៅក្នុងសប្តាហ៏នោះ។

ភ្ជាប់សេវាដូរលុយអស្ចារ្យរួចហើយមែនទេ?

អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សែលកាត អាចភ្ជាប់ សេវាដូរលុយអស្ចារ្យបានភ្លាមៗ! គ្រាន់តែដូរលុយ ហើយអ្នកនឹងបានចូលរួមការចាប់រង្វាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ!

លេខទូរស័ព្ទអ្នកឈ្នះនឹងប្រកាសនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកសែលកាត  និងគេហទំព័រសែលកាត រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ។

ប្រញាប់ឡើង! កម្មវិធីពិសេសនេះផ្តល់ជូនរយៈពេល 8 សប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី 22 កុម្ភៈ – 15 មេសា 2017 ដោយមានអ្នកឈ្នះរង្វាន់សរុបរហូតដល់ 800 នាក់ ។

 

អបអរសាទរ អ្នកមានសំណាងឈ្នះពីកម្មវីធី Lucky 100

  

 

រង់ចាំតាមដាន លទ្ធផលអ្នកឈ្នះពីកម្មវីធី Lucky 100 សប្តាហ៍ទី 5 នៅថ្ងៃសុក្រ ទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017!

រកមិនឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមែនទេ? ជំនួយនៅទីនេះ។

ស្វែងរកការិយាល័យ

ស្វែងរកការិយាល័យសែលកាត ដែលនៅជិតអ្នក។

ឆាតបន្តផ្ទាល់

និយាយទៅកាន់បុគ្គលិកបំរើអតិថិជន ឥឡូវនេះ។

បញ្ចូលលុយ

ស្វែង​រក​វិធីផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។