តើអ្នកចង់ឈ្នះម៉ូតូ KAWAZAKI Z125 ដ៏ថ្មីសន្លាងដែរឬទេ?

គ្រាន់តែឆ្លើយសំណួរ​ងាយៗ  ពីកម្មវិធី I Know I Know ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះ ម៉ូតូ Kawazakie z125 មួយគ្រឿង និងកាតបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទជាច្រើនរង្វាន់ រៀងរាល់សប្ដាហ៍!

រង្វាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍រួមមាន:

–          ម៉ូតូ KAWAZAKI Z125 x 1រង្វាន់

–          កាតបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ: $1 ​ ចំនួន 700 រង្វាន់

–     ​​ ​ ​ កាតបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ: $2  ចំនួន 140 រង្វាន់

–          កាតបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ: $5 ចំនួន 35 រង្វាន់

ដើម្បីចូលរួម អ្នកគ្រាន់តែចុច 8686 រួចឆ្លើយសំណួរជាបន្តបន្ទាប់តាមតែលោកអ្នកអាចឆ្លើយ។ ចំណាយត្រឹមតែ1000រៀល/សប្ដាហ៍ ដើម្បីទូរស័ព្ទឆ្លើយសំណួរឥតកំណត់!

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • ឆ្លើយត្រូវ​ 1សំណួរ = ឪកាសដើម្បីចូលរួមចាប់រង្វាន់មួយដង
  • ភ្ជាប់ម្ដង = ឪកាសដើម្បីចូលរួមចាប់រង្វាន់មួយដង
  • អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវចាប់ឆ្នោតរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់កាតបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ នឹងត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • រីឯអ្នកឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Kawazaki z125 នឹងត្រូវទាក់ទងតាមរយៈលេខ 012 812 812095 999068

រួសរាន់ឡើង ចូលរួមលេងកម្មវិធី I Know I Know លោកអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកឈ្នះម៉ូតូ KAWAZAKI Z125 ប្រចាំសប្ដាហ៍របស់យើង!

កម្មវិធីផ្ដល់ជូនពីថ្ងៃទី 4 កក្កដា 2017 ដល់ 8 មករា 2018!

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !