អស់ស្ទះ!​ ទទួលបានជូនការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30%ពី Cellcard Rewards

Cellcard Rewards សហការជាមួយបណ្ដាហាងធំៗ និង ល្បីៗ ផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30% សម្រាប់អតិថិជនលើអាហារ និងសេវាថែទាំសុខភាព។

ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបញ្ចុះតម្លៃនេះ អតិថិជនគ្រាន់តែ ចុច #1212#លេខកូដហាង#

តារាងហាងដៃគូ Cellcard Rewards និង លក្ខខណ្ឌបញ្ចុះតម្លៃ៖

លេខរៀង ដៃគូសហការ លេខកូដ ការបញ្ចុះតម្លៃ
1 Dim Sum Emperors – Phsar Thmey 914311 20%
Dim Sum Emperors – TK 914312
Dim Sum Emperors – Zaman 914313
2 Emperors of China 914200 30% សម្រាប់តែអាហារពេលល្ងាច
3 Yoshinoya – AEON 914300 20% សម្រាប់តែម្ហូប On a la carte និងឈុតអាហារដែលបានកំណត់
4 Blue Pumpkin – BKK1 Market 912402 20%
Blue Pumpkin – Riverside 912403
Blue Pumpkin – Thai Hout 912404
Blue Pumpkin – TK 912405
Blue Pumpkin – Old Market 912406
5 Ucare – Sothearos(No.17) 961300 10%
Ucare – Sothearos(No.26-28) 961301
Ucare – Sihanouk 961302
Ucare – Norodom 961303
Ucare – Trasak Paem 961304
Ucare – KampucheaKrom 961305
Ucare – Riverside 961306
Ucare – AEON(F) 961307
Ucare – AEON(G) 961308
Ucare – NagaClinic 961309
Ucare – ToulKork 961310
Ucare – Old market, SR 961311
Ucare – Lucky Mall, SR 961312
Ucare – Sivutha, SR 961313
Ucare – Kep 961314
6 Fat Boy – BKK 911150 15%
Fat Boy – AEON 911151

កម្មវិធីពិសេស Cellcard Rewards​ នេះ មានរហូតដល់ថ្ងៃទី 5​ កញ្ញា!

*សម្រាប់តែអតិថិជនដែលមានគណនីមានសុពលភាព

រកមិនឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមែនទេ? សមិទ្ធផលរបស់យើង។

ស្វែងរកការិយាល័យ

ស្វែងរកការិយាល័យសែលកាត ដែលនៅជិតអ្នក។

ឆាតបន្តផ្ទាល់

និយាយទៅកាន់បុគ្គលិកបំរើអតិថិជន ឥឡូវនេះ។

បញ្ចូលលុយ

ស្វែង​រក​វិធីផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។